Timo Heinonen haluaa palauttaa keinot puuttua näpistyksiin

Uutiset, torstaina 19.07.2012

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen haluaa palauttaa paremmat ja joustavammat keinot puuttua koko ajan lisääntyviin kauppojen näpistyksiin ja myymälävarkauksiin. Heinonen toteaa maamme hallitukselle jättämässään esityksessä, että neljä vuotta on osoittanut toteen ne pelot joita sakkolainsäädännön uudistamisen aikaan esillä pidettiin. Näpistysten ja myymälävarkauksien määrä lähti selkeään kasvuun vuonna 2008, kun uusi laki ei enää mahdollistanut poliisin kirjoittamien sakkorangaistusten muuntamista vankeudeksi.

– Sakkolainsäädännön uudistaminen ja ennen muuta sakonmuuntokäytäntöjen uudistaminen lisäsi merkittävällä tavalla rikollisuutta erityisesti myymälävarkauksia ja sakkomaksujen laiminlyöntejä. Uudistus on siis johtanut lainkuuliaisuuden vähenemiseen ja myös maksumoraalin heikkenemiseen. Jäälleen tänäkin kesänä aihe on noussut keskusteluun. Kauppiaat ovat aiheesta olleet huolestuneita uudistuksesta lähtien ja pelot lain vaikutuksista ovat osoittautuneet siis todeksi, toteaa Timo Heinonen.

Viime hallituskaudella sakkolainsäädäntöön tehtyjen muutosten jälkeen ainoastaan tuomioistuimessa langetetut sakot ovat enää muunnettavissa vankeusrangaistukseksi.

– Lainmuutos tarkoitti käytännössä siis sitä, että esimerkiksi jatkuvasti myymälävarkauksista kiinni jääneelle ei enää seuraa teosta käytännössä lainkaan rangaistusta, jos hän ei halua tai kykene maksamaan siitä kirjoitettua sakkoa. Käytännössä varaton näpistelijä selviää siis teostaan ja siitä saamastaan poliisin kirjoittamasta sakostaan ilman seuraamuksia. Käytännössä sakoista on tullut siis ”ilmaa” taparikollisille. Nostimme tämän huolen jo silloin esille, mutta sitä vähäteltiin. Nyt kuitenkin tilastot kertovat, että olimme oikeassa ja tilanne vain pahenee.

Lain muutoksen jälkeen esimerkiksi myymälävarkaudet ovat lisääntyneet, ja valtio on menettänyt sakkotuloja jo kymmeniä miljoonia euroja. Myös rikollisuus ja välinpitämättömyys näyttää lisääntyneen. Pelkästään varkauksista koituu kaupan alalle vuosittain 500 miljoonan kustannukset.

– Kun tehty laki ei toimi halutulla ja tarkoitetulla tavalla ja aiheuttaa jopa lisää rikollisuutta on sitä syytä uskaltaa myös muuttaa.

Heinonen kertoo, tilanteen ajautuneen jo sellaiseksi, että kauppiaat eivät enää annakaan poliisin sakottaa varkaita. Suomessa poliisin kirjoittama sakko vaatii nimittäin aina asianomistajan eli tässä tapauksessa kaupan suostumuksen. Jos asianomistaja ei suostu menettelyyn, tapauksesta tulee rikostutkinta.

– Tällä tavalla kauppiaat saavat asian etenemään poliisitutkinnan kautta syyttäjälle syyteharkintaan ja toivottavasti myös käräjäoikeuteen. Kauppiaat valitsevat siis nyt tämän ”tie” saadakseen rikolliset vastuuseen teoistaan. Tämä taas työllistää merkittävällä tavalla kauppiaita, poliisia ja myös käräjäoikeuksia. Esimerkiksi Pirkanmaan käräjäoikeudessa käsiteltävien myymälävarkausjuttujen määrä on kuusinkertaistunut vuodesta 2008. Voi kysyä onko tässä mitään järkeä ja vastata heti, että ei ole.

Kirjallisessa kysymyksessään maamme hallitukselle Timo Heinonen vaatiikin sakonmuuntomahdollisuuden palauttamista myös poliisin kirjoittamiin sakkoihin aiemman toimivan käytännön mukaiseksi. Lisäksi Heinonen toivoo muitakin keinoja puuttua alati kasvaviin näpistyksiin ja myymälävarkauksiin.

– Tosiasia on nimittäin se, että lopulta meistä jokainen maksaa ruuan ja muiden tuotteiden hinnassa tämänkin kauppojen tappion.

Kommentit