Timo Heinonen haluaa isompaa remonttia opintotukeen

Uutiset, perjantaina 18.12.2009

Kansanedustaja Timo Heinonen nosti eduskunnan kyselytunnilla 17.12.2009 esille opintotuen uudistamissuunnitelmat. Opintotuen uudistusta pohtinut työryhmä esitteli omat näkemyksensä opintotuen kehittämiseksi ministeri Stefan Wallinille viime viikolla.

– Työryhmän esitys sisälsi useita hyviä esityksiä, kuten opintotuen sitomisen indeksiin, perheellisille opiskelijoille erityisen korotetun tuen, mutta pelkään, että kokonaisuutena uudistus uhkaa jäädä torsoksi. Uudistuksella ei todennäköisesti saavuteta toivottuja tuloksia valmistumisen nopeuttamiseksi, eikä myöskään sitä, että se takaisi täysipäiväisen opiskelun, totesi Timo Heinonen eduskunnan istunnossa.

Heinonen toivoikin laaja-alaista keskustelua nyt siitä miten opintotukikokonaisuutta tulisi uudistaa niin, että opiskelijoiden opinnot etenesivät tavoiteaikojen puitteissa ja että opintotuki mahdollistaisi täysipäiväisen opiskelun.

– Yksi tärkeä opiskelijoiden asemaan vaikuttava tekijä on myös vapaan tulon rajojen edelleen korottaminen tai jopa mielestäni niistä kokonaan luopuminen. Tällä olisi erittäin merkittävä vaikutus opiskelijoiden taloudelliseen asemaan ja työkokemuksen keräämiseen, totesi Timo Heinonen ja pohti sitä, että eikö riittävää opintotuen saantiin olisi jo se, että opinnot etenevät ja opintopisteitä kertyy määrätyllä tahdilla.

Nykyinen hallitus korotti opintontukea 15 prosentilla ja vapaantulonrajoja 30 prosentilla hallituskauden alkupuoliskolla. Ateriatukea korotetaan seuraavaksi ensi vuoden alusta. Opintotukimäärärahoihin ehdotetaan ensi vuodelle yhteensä 892 miljoonaa euroa.

– Kyllä meidän tulee nyt pohtia tuo opintotukikokonaisuus aivan kunnolla ja perusteellisesti. Tarvitsemme järjestelmän joka on kannustava ja turvaava. Lisäksi mielestäni on tärkeää pohtia myös muita keinoja nuorten opiskeluun pääsemisen nopeuttamiseksi ja myös opintojen etenemisen takaamiseksi niin, että nuoret valmistuisivat mahdollisimman nopeasti työmarkkinoille, totesi Timo Heinonen.

Kommentit