Timo Heinonen esittää veteraani-statusta kriisinhallintatehtäviin osallistuneille

Uutiset, keskiviikkona 09.11.2011

Kansanedustaja ja eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen Timo Heinonen (kok) esittää, että Suomeen tehtäisiin Tanskan mallin mukaan erityinen oma veteraaniohjelma ulkomaalaisiin kriisinhallintaan osallistuville sotilaille. Heinosen mukaan veteraani-statuksen pitäisi olla selviö ja pitäisi luoda yksiselitteiset käytänteet mm. näissä tehtävissä loukkaantuneiden hoidosta ja myös heidän perheiden tukemisesta.

– Tanskan malli korostaa tällaisiin kansainvälisiin tärkeisiin tehtäviin osallistuneiden ja osallistuvien kunnioitusta, arvostusta ja heidän isänmaansa eteen tekemän tärkeän työn tunnustamista. Tanskan valtio pitää itsestään selvänä ja luonnollisena, että se kantaa vastuun operaatioissa isänmaansa puolesta loukkaantuneista. Veteraanien korvaus- ja tukijärjestelmät perustuvat Tanskassa kunkin yksilön henkilökohtaisiin tarpeisiin, totesi kansanedustaja Timo Heinonen hallitukselle tekemässään esityksessä.

Tanskan valtion veteraanipolitiikan linjaukset julkistettiin syksyllä 2010. Siinä korostetaan mm. taistelukentän olosuhteissa psyykkisesti tai fyysisesti vammautuneiden tarvetta erityiseen, spesialisoituneeseen hoitoon. Tämä koskee varsinkin psyykkisen hoidon tarpeessa olevia, joiden oireet, esimerkiksi ahdistus ja aggressiivisuus, saattavat ilmaantua hyvinkin pitkän ajan kuluttua ja voimakkaina.

– Lisäksi Tanskan hallitus pitää tärkeänä turvata vammautuneen sotilaan ja hänen läheistensä taloudellinen toimeentulo.

Tanskassa valtio maksaa yleisten vammautumista koskevien korvausten lisäksi erityistä korvausta operaatioissa vammautuneille sotilaille. Tämä korvaus on noin kolminkertainen verrattuna lailla säädettyihin yleisiin korvauksiin, eikä se vähennä niiden määrää vaan maksetaan niiden lisäksi. Tanskassa maksetaan myös verovapaita avustuksia sotilaalle, joka on fyysisesti tai psyykkisesti vammautunut operaatiossa. Maksetut verovapaat avustukset eivät vähennä muiden saatavien etuisuuksien määrää ja niitä voidaan maksaa myös omaisille

– Itse pidän tärkeänä, että me otamme Suomessa nyt käyttöön vastaavat toimintamallit. Julkisuudessa on noussut esille, että kaikissa tilanteissa ei toimintatapamme ja mallimme ole toimineet ja siihen pitää saada muutos. Tässä tärkeänä olisi tehdä kriisinhallintatehtäviin osallistuneita koskevat omat valtakunnalliset Veteraanipolitiikan linjaukset ja sen kautta määritellä Veteraani-status ja sen vaikutukset käyttöön, painotti Timo Heinonen.

Puolustusvaliokunnan jäsen Timo Heinonen jätti asiasta esityksen eduskunnassa hallituksen ja puolustusministeri Stefan Wallinin vastattavaksi.

– Toivon, että asia saa myönteisen vastaanoton. Jos ja kun olemme mukana tällaisissa tehtävissä, niin meidän tulee tuntea ja kantaa yhdessä myös niissä piilevät riskit.

Kommentit