Timo Heinonen esittää vapaaehtoista rekisteriä lapsikaappauksien ehkäisemiseksi

Uutiset, maanantaina 22.12.2008

Lapsikaappausuutiset ovat arkipäivää ja lehdet ovat tänäkin syksynä kertoneet useista tapauksista. Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) nostaa kirjallisessa kysymyksessään esille lapsikaappauksen ennaltaehkäisyn tärkeyden ja keinoja sen parantamiseksi. Heinonen esittää ministeri Tuija Braxille huolen siitä, että erityisesti Venäjän ja Suomen raja on tässä suhteessa haasteellinen, koska Venäjä ei kuulu Haagin lapsikaappaussopimukseen. Brax toteaakin ministeriön tunnustavan haasteen, ja Venäjän liittämiseksi Haagin sopimukseen on tehty töitä.

– Meidän pitäisi luoda vapaaehtoinen rekisteri rajoille, johon perheet, jotka elävät mahdollisen kaappausuhan alla voisivat ilmoittaa ennaltaehkäisevästi lapsensa. Hälytysjärjestelmät tai vastaavat eivät pysty tätä samaa hoitamaan, toteaa kansanedustaja Timo Heinonen ja toteaa, että rekisterillä voitaisiin ainakin hieman vaikeuttaa lapsikaappauksia ja luoda turvallisuuden tunnetta perheisiin.

Suomen rajoille luotavaa vapaaehtoista rekisteriä kaappausuhan alla elävistä lapsista on ehdottanut muun muassa Kaapatut Lapset ry. Rekisterillä pyrittäisiin ennaltaehkäisemään lasten vienti Suomesta mm. Schengen-alueen ulkopuolisiin maihin, jotka eivät kuulu Haagin lapsikaappaussopimukseen. Heinonen toteaakin, että rekisterin ja hälytysjärjestelmän luominen parantaisi viranomaisten yhteistyötä vaikeissa tapauksissa, ja näin pyrittäisiin ehkäisemään perheille ja lapsille sietämättömien tilanteiden syntyminen.

Ministeri Brax toteaa vastauksessaan, että rekisterin luominen olisi raskas toimenpide, ja vaatisi suurta harkintaa. Ongelmana ministeri nostaa esimerkkinä sen, että missä vaiheessa kaappausuhka on niin ilmeinen, että lapsi voidaan merkitä rekisteriin. Brax toteaa kuitenkin, että lapsikaappausten ongelmien ratkaisemiseksi ja viranomaisten yhteistyön lisäämiseksi on olemassa poikkihallinnollinen työryhmä, joka voi työssään ottaa esille myös uuden hälytysjärjestelmän tarpeellisuuden.

– Kun rekisteri olisi vapaaehtoinen niin silloin ei minusta tuollaista harkintaa tarvittaisi. Riittää, että lapsen vanhempi pelkää, että näin voi tapahtua, kommentoi Timo Heinonen Braxille ja toivoo, että asiaa harkittaisiin vielä.

Kommentit