Timo Heinonen esittää sakotusjärjestelmän uudistamista

Uutiset, perjantaina 24.10.2008

Suomalainen rikosseuraamusjärjestelmä nousee usein keskusteluun, erityisesti liikenteen osalta. Nykytilanteessa suurimpana ongelmana pidetään sitä, että järjestelmä ei ota huomioon liikenteessä tapahtuvan rikkeen vaikutuksia liikenneturvallisuuteen. Kansanedustaja Timo Heinonen (kok) toteaakin ministerille esittämässään kysymyksessä, että tämä johtaa usein kohtuuttomiin tilanteisiin, joissa rangaistus rikkeestä koetaan epäoikeudenmukaiseksi. Kärjistettynä tilanne voi olla se, että rattijuopumukseen syyllistynyt kuljettaja selviää lievemmällä rangaistuksella kuin esimerkiksi kuljetusalan yrittäjä, joka tekee muutaman minuutin ajoaikavirheen. Tilanne koetaan epäoikeudenmukaisena etenkin työssään autoa käyttävien keskuudessa.

Heinonen korostaakin nykymallin järjestelmän muutostarvetta. Heinonen esittää, että uudistuksessa otettaisiin paremmin huomioon rikkeet liikenneturvallisuuden näkökulmasta, johon rangaistukset tulisikin suhteuttaa.

– Esittämässäni uudessa järjestelmässä törkeä, hengenvaaran aiheuttanut rike johtaisi välittömästi ajokieltoon ja vähäisestä, kuitenkin liikenneturvallisuuden vaarantaneesta teosta tuomittaisiin sakkoja. Vaaraa aiheuttamattomasta teosta, kuten pienestä ajoaikavirheestä taasen voitaisiin maksaa rikemaksu, jotka eivät kerääntyessäänkään johtaisi ajokieltoon, linjaa Heinonen oikeudenmukaisempaa rangaistusseuraamusjärjestelmää.

Yksi keino suhteuttaa rangaistukset rikkomuksen vakavuuteen, on useissa Euroopan maissakin käytössä oleva pisteytysmalli. Suomessa asiaa ovat ajaneet erityisesti Autoliitto ja ammattiautoilijoiden järjestöt, kuten SKAL ja Suomen Taksiliitto. Heinonen nostaakin kysymyksessään ministerille esiin, voitaisiinko järjestelmän käyttöönottoa selvittää Suomessa, ja millä tavoin liikenneturvallisuus saataisiin paremmin huomioiduksi rangaistusten kovuudessa.

Ajokorttiseuraamusjärjestelmää uudistettaessa liikenne- ja viestintävaliokunnassakin toimiva Heinonen katsoisi myös sakotusjärjestelmän uudistustarpeita. Esimerkkinä muutostarpeesta Heinonen toteaa rikkomukseen nähden suuret ylinopeussakot. Ongelmana on, ettei sakon suuruus riipu millään tavalla teon vahingollisuudesta, vaarantavuudesta tai edes tekijän syyllisyydestä. Tätä tulisikin Heinosen mielestä tarkastella kriittisesti.

Heinonen toteaa kirjallisen kysymyksen perusteluissa, että nykyinen liikennerikkomusjärjestelmä ei sovi suomalaisten oikeustajuun. Heinonen uskookin, että järjestelmän uudistaminen eurooppalaiseen tapaan parantaisi kansalaisten kunnioitusta lakiin liikenteessä ja vähentäisi poliisiin kohdistuvaa tyytymättömyyttä.

– Liikennesääntöjen noudattaminen ja liikennevalvontaan panostaminen ovat tärkeitä asioita, lisää Heinonen kirjallisessa kysymyksessään ministerille, mutta toteaa, että samaan aikaan tulisi tehdä rangaistusjärjestelmästä sellainen, mikä koetaan oikeudenmukaiseksi.

Kommentit