Timo Heinonen esittää pienpuhdistamoille pakollista testausta ”Ihmisten tiedettävä, että rahat eivät mene viemäriin”

Uutiset, perjantaina 24.09.2010

Kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Timo Heinonen (kok) esittää ongelmalliseksi havaittuun jätevesiasetukseen lisäystä, joka edellyttäisi puhdistamoiden riippumatonta testausta ja toisi valmistajille vastuun laitteen toiminnasta luvatulla tavalla. Heinonen pitää ympäristöministeri Paula Lehtomäen esittämiä muutoksia oikeansuuntaisina, mutta riittämättöminä. Heinonen ei usko niiden riittävän takaamaan ympäristönsuojelullisten toimien tehokkuutta, saati haja-asutusalueiden asukkaiden kuluttajansuojaa.

– Nykyinen asetus on jättänyt vastuusäännöksiin aukon. Monet kuluttajat ovat sijoittaneet suuria summia laitteisiin ja menetelmiin, jotka eivät täytä todellisuudessa asetuksen asettamia vaatimuksia. Rahat ovat siis menneet viermäätin. Tässä puhutaan kotitalouksille suurista summista ja investoinneista ja meillä täytyy olla varmuus siitä, että myytävät laitteet todella toimii, muistuttaa Heinonen.

Julkisuudessa esiin tuotujen väitteiden mukaan nykyiset pienpuhdistamoiden testaukset ovat olleet myös harhaanjohtavia. Heinonen esittääkin lakialoitteessaan lakiin kirjausta siitä, että järjestelmät tulee testata yhteisillä kriteereillä ja näin ympäristöviranomaiset ja kuluttajat voivat aidosti tehdä vertailuja laitteiden välillä.

Kolmantena muutoksena Heinonen esittää, että nykyisen lainsäädäntöön lisättäisiin myös maininta jätevesijärjestelmän toiminnan seuraamisesta valmistajan osalta. Toimivuutta seurataan nytkin käytännössä usein, mutta velvollisuutta tähän ei ole voimassaolevassa lainsäädännössä.

– Kaiken kaikkiaan jätevesiasetus tarvitsee muutoksia, jotka parantavat kuluttajansuojaa. Lain mukaan edellytetään, että kotitaloudet hoitavat tämän kalliin investoinnin. Meidän täytyy siis olla varmoja, että laitteet todella toimivat odotetulla tavalla, eikä tässä saa olla kysymysmerkkejä. Tämä on tärkeää myös ympäristönsuojelullisten tavoitteiden, eli koko asetuksen järkevyyden kannalta, toteaa Timo Heinonen.

Heinosen lisäksi lakialoitteen ovat allekirjoittaneet kokoomuksen kansanedustajat Petteri Orpo ja Sampsa Kataja.

Kommentit