Tiistai, 29.05.2007

Blogi, tiistaina 29.05.2007

Tänään aloitamme eduskunnassa keskustelun hallituksen valtiontalouden tarkistetuista ke­hyksistä vuosille 2008-2011. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen esittelee hallituspuolueiden neuvotteleman esityksen ja sitten siitä käydään laaja ja perusteellinen keskustelu. Tämä siis tänään iltapäivällä ohjelmassa.

Ennen sitä kuitenkin heti aamusta Lopen yläkoulun kestävänkehityksen päivään ja sieltä puoleksipäiväksi sivistysvaliokunnan kokoukseen.

Tänään valtiovarainministeri Katainen valotti lisää paljon puhetta aiheuttanutta päivähoidon ns. nollamaksuluokkaa ja kertoi sen säilyvän tulevaisuudessakin luultavasti perheissä joissa on sosiaalisia ongelmia, vanhemmat opiskelevat tai tekevät töitä kotona. Päivähoito olisi maksutonta myös hyvin pienipalkkaisilla yksinhuoltajilla. Juuri näin. Minusta tämä linjaus on täysin oikea ja on kummallista, että tämä nosti kauhean tai ainakin jonkunlaisen kohun. Hieman tarkoitusperäistä ääntä.

Eli kokopäiväinen päivähoito olisi jatkossakin ilmaista tietyille ryhmille. On tärkeää, että lapsi pääsee tarvittaessa hoitoon ns. sosiaalisilla perusteilla eli silloin kun lapsen edun, kehityksen ja kasvun kannalta näin on tärkeää. Minusta tämän pitää olla täysin itsestään selvyys. Ei tarvitse miettiä hetkeäkään. Lisäksi tärkeää on säilyttää nollamaksuluokka myös silloin kun vanhemmat opiskelevat pienin tuloin tai kun lapsista huolehtii pienipalkkainen yksihuoltaja. Tämä minun kantani asiaan ja hyvä, että asia nyt etenee ennen muuta lapsen edun mukaisesti.

….

Kyllä en ole unohtanut. Tässä lupaamani selvitys kampanjamme tulo ja menopuolestakin. Eli erittely siitä miten kampanjamme 57 135,21 euroa käytettiin:

TULOT:
Vaalikampanjan kokonaiskulut 57 135,21

Omat varat 3666,26
Ulkopuolinen tuki:
Tuki yksityishenkilöiltä 2247,00
Tuki yrityksiltä 1750e
Tuki puoluejärjestöiltä 6435,95, josta yli 1700 euron lahjoitus Lopen
kokoomus 4935,95e
Tuki säätiöiltä 1078,00e
Vaalilehden mainosmyynti 7080e (kaikki alle 1700e)
Oikea suunta -seminaari yhteensä 6610,00, josta yrityksiltä 6150e (kaikki alle 1700e) ja yksityisiltä 460e
Kampanjan tuotemyynti 3285e, josta yrityksiltä 1730e ja yksityisiltä 1555e (kaikki alle 1700 euroa)
Taidegrafiikan myynti yhteensä 24983,00, josta yksityisiltä 2000e,
yrityksiltä 22983,00, josta yli 1700 euron tukia Kumera 2000e, Orpe Kuljetus 2000e, Marecap Trans Oy 2000e ja H.G. Paloheimo 2000e.

Vaalikampanjan kokonaistulot 57135,21.

MENOT:

TV-mainonta 13 988e
Lehtimainonta 14 064e
Vaalilehti, teko & jakelukustannukset 6465e
Muut materiaalit 5219e (pitää sisällään mm. tienvarsitaulut, kehystykset, banderollit, rollupit, kortit, ilmapallot yms.)
Kampanjatuotteet ja muut kulut 11 551e (mm. kynät, kupit, paidat, grafiikan lehdet, ehdokasmaksu l. osuus yhteismainonnasta, vaalitoimiston vuokra yms. kulut, vaalikiertuekulut, mainostrafiikki)
Vaalitilaisuudet 5770e (mm. ohjelmat, tilat, tarjoilut yms.)
Pankkikulut 78e

yhteensä 57135

….

Tänään aloitin päivän Lopen kunnan Yläkoulun Kestävänkehityksen päivässä. Tilaisuuteen oli kutsuttu loppilaisia luottamushenkilöitä ja toivotaan, että jotkut päivän aikana paikalla pyörähtivätkin. Upean työn oli Tiina kumppaneineen tehnyt ja todella mielenkiintoisia ja hyviä pisteitä tärkeistä aiheista. Mukana myös yhdistyksiä ja kansalaisjärjestöjä ja valtaosa nuoristakin innolla mukana hommassa.

Sitten eduskuntaan ja ensin lyhyeen sivistysvaliokunnan kokoukseen. Vain muutamien ajankohtaisten asioiden eteenpäin vientiä ja suunnittelua ja sitten kokouksen jälkeen eduskunnan kirjastoon Arkadiakokoelman julkistamistilaisuuteen. Kuulun eduskunnan kirjaston hallitukseen ja tämä kokoelma pitää sisällään kansanedustajien vuosien aikana tekemiä kirjoja. Koottuna yhteen – yhdeksi kokoelmaksi. Kokoelma täydentyy ja jää elämää omaa elämäänsä. Käyttöön ja arkistoksi. Mukana tilaisuudessa oli myös entinen puhemies Riitta Uosukainen muitakin menneitä kirjallisestikin ansioituneita kansanedustajia.

Nyt täysistuntoon. Tänään selvitys talousasioista. Edessä pitkä istunto.

….

Tuo päivähoitokeskustelu on nyt vellonnut aikalailla. Myrsky vesilasissa ja jälleen kerran argumenttejä mitkä eivät pidä paikkaa ja puheita mitkä eivät ole totta. Oppositiosta osa on väittänyt, että nyt uusi hallitus on leikkaamassa lasten päivähoidon subjektiivista oikeutta. Näin ei ole tapahtumassa. Subjektiivinen päivähoito-oikeus säilyy ja tämä oikeus on itseasiassa kokoomuslaista alkuperää. Oikeus tuli voimaan 1996 ja kokoomusministerin ajamana ja silloin muista hyvin miten asiata iloittiin monessa perheessä ja se oli tietynlainen nykyisen hoitotakuu vastine lastenpuolelle. Takuu siitä, että hoitopaikka ja mahdollisuus kasvaa ja kehittyä ikäisten lastenkin parissa taataa. Tämä on ollut taloudellisesti rakas velvoite kunnille ja oikeus perheille, mutta edelleen itse näen perusperiaatteen hyvänä vaikka edustakin sitä näkökantaa, että sellaisissa tilanteissa missä vanhemmat ovat kotona riittäisi lapselle subjektiivisena oikeutena osapäivähoito ja kerho- ja päivätoiminta. Sosiaaliset perusteet ja vastaavat täysipäiväiseen hoitoon säilyisivät jatkossakin. Subjektiivista oikeuttahan käytetään nyt myös niin, että vaikka toinen tai kumpikin lapsen vanhemmista on kotona viedään lapsi hoitoon. Subjektiivisesta oikeudesta johtuen kunta ei voi rajata päivähoidon järjestämistä esimerkiksi vain osa-aikaisena järjestetyksi. Ehkä se voisi olla perusteltua? No tämä vain minun omaa pohdintaani.

Kokoomuslaista alkuperää oleva subjektiivinen päiväoikeus siis tarkoittaa sitä, että kunnan on huolehdittava siitä, että lapsen vanhemmat voivat saada lapselle kunnan järjestämän päiväkoti- tai perhepäivähoitopaikan siihen saakka, kunnes lapsi siirtyy perusopetukseen. Lisäksi tämän oikeuden myötä lapsen huoltajilla on oikeus päättää, järjestetäänkö lapselle päivähoitoa osa-aikaisesti vai kokopäivähoitona. Tätä tarkoittaa subjektiivinen päivähoito-oikeus ja tämä säilyy nyt esillä olevan ns. nollamaksuluokka muutoksenkin jälkeen. Oikeuteen ei kukaan ole puuttumassa.

Mutta vielä palaan tähän kuumaan perunaan. Mistä oppositio on saanut keitinvettäkin vielä paljon kuumemman. Näyttää peruna lämpiävän vielä suussa kummasti. Hallituksen kehysriihessä päätettiin vain siitä, että lasten päivähoito-oikeuden käyttämistä halutaan nyt ohjata tietyllätavalla tarkoituksenmukaisemmaksi. Tarkoutus on ottaa käyttöön kokopäivähoitoon vähimmäismaksu. Tämä maksu ei koskisi kuitenkaan edelleenkään tilanteita missä lapsen kehityksen kannalta olisi tärkeää saada lapsi hoitoon tai uudistuksessa huomioitaisiin edelleen pienipalkkaiset yksinhuoltajat ja opiskelijat. Räätälöintiä ja harkintaa siis käytettäisiin. Näissä tapauksissa jopa vähimmäismaksusta parista kympistä kuukaudessa saisi vapautuksen edelleen. Mutta ei siis kaikki automaattisesti. Lapsen etu siis ennen muuta.

Uudistuksen jälkeen edelleen osapäivähoito säilyisi maksuttomana. Ja lisäksi samaan aikaan kotihoidon tukea hallitus on myös korottamassa.

Ja tärkeää on muistaa, että subjektiivinen oikeus käyttää kokopäivähoitoa säilyy ennallaan kaikille lapsille tämänkin päätöksen jälkeen. Siihen vain asetettaisiin vähimmäismaksu, josta on mahdollista saada vapautus elämäntilanteen niin vaatiessa. Minusta tämä kuulostaa täysin järkevältä uudistukselta.

Itseasiassa tänään kun asiaa tutkin niin luin, että sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton teettämässä selvityksessä todetaan, että kotona olevien vanhempien lapset ovat päivähoitohenkilöstön arvioiden mukaan päivähoidossa keskimäärin 26 tuntia viikossa, mikä ylittää kokopäivähoidon 25 viikkotunnin rajan tunnilla. Maksuttoman osapäivähoidon voi siis valita pitämällä lasta päivähoidossa keskimäärin vain tunnin vähemmän viikossa. Mielenkiintoinen fakta tämäkin.

Ja toisaalta samanaikaisesti kotona olevien vanhempien kokopäivähoidossa olevien lasten määrä on 2,5 kertaa osapäivähoidossa olevien lasten määrää suurempi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että moni lapsista on kokopäivähoitopaikalla, vaikka tosiasiallisen käytön mukaan tarvitsisi vain osapäivähoitopaikan.

Joissakin kunnissa asia on jo pystytty järjestämään tarjoamalla enemmän osapäivähoitoa. Useimmissa kunnissa tarvitaan kuitenkin edelleen panostuksia osapäivähoidon kehittämiseen sekä monipuolisten päivähoito- ja varhaiskasvatusmahdollisuuksien tarjoamiseen perheille.

Vielä jos lopuksi hieman tiivistää uuden sinivihreän hallitusohjelman henkeä ja sisältöä yhteen. Hallitusohjelmassamme on harvinaisen runsaasti panostuksia perheiden hyvinvointiin. Mm. juuri siksi minä olen tyytyväinen ohjelmaamme.

Hallitusohjelman mukaisesti varhaiskasvatuspalveluja tullaan kehittämään kokonaisuutena monimuotoisemmiksi lisäämällä osa-aikaisen hoidon mahdollisuutta sekä avoimia päiväkoteja ja kerhotoimintaa. Samoin perhepäivähoidon edellytyksiä tullaan parantamaan. Yksityisen hoidon tuki, lasten kotihoidon tuki sekä osittainen hoitotuki nousevat. Isyysvapaa pitenee kahdella viikolla. Ja kaiken tämän lisäksi hallitus on sitoutunut perhepolitiikan myönteiseen kehittämiseen. Tämän hallituksen myötä perheiden tarpeet tullaan huomioimaan edelleen yksilöllisesti – jopa aiempaa yksilöllisemmin ja enemmän vaihtoehtoja tarjoten. Siitä minä olen tyytyväinen.

Toinen mistä olen enemmän kuin tyytyväinen on tämän hallitusohjelman vahvat arvot ja toimet niiden eteen ja ennen muuta vahva panostus tulevaisuuteen, koulutukseen ja sivistykseen.

….

Nyt kotona. Aikamoinen souvi oli siis tänään jälleen tämä täysistunto. En yhtään ihmettele, että sen seuraaminen ei ihmisiä kiinnosta. Vähintä mitä voisi toivoa olisi se, että suuressa salissa myös oppositio pysyisi tosiasioissa. Jos painostus ja arvoeroja on niistä on oikein puhua, mutta rehellisesti – ei tulkiten – vaan faktaan nojautuen. Sellaista minä toivoisin.

Kommentit