Terroristijärjestöön kuuluminen kriminalisoitava

Blogi, torstaina 18.09.2014

Tilanne maailmassa on muuttunut nopeasti. Vuonna 2010 vahvistetussa valtioneuvoston Terrorismintorjunnan strategiassa kouluttautumisen kriminalisoiminen asetettiin jo  yhdeksi tavoitteeksi, kun vastaava lainsäädäntö on ollut käytössä jo noin puolessa EU-maita. Meidän  terrorilainsäädäntö on vuodelta 2003 ja senkin jälkeen maailma on siis muuttunut paljon. Silloin ei esimerkiksi kouluttautumista nähty niin yleisenä tai vakavana ongelmana. Itseasiassa siitä ei juurikaan edes puhuttu.

Nyt maamme hallituksen johdolla mm. Isisin toiminnan takia myös kouluttautuminen terroristiksi ollaan säätämässä rangaistavaksi. Lakiesitys saatiin jo  eduskuntaan ja se on saanut laajasti kiitosta ja kannatusta osakseen.

Tässä esityksessä terroristiksi kouluttautuminen tarkoittaa esimerkiksi räjähteiden ja aseiden käytön opiskelua tai myrkyllisten aineiden valmistuksen tai käytön opettelua. Lisäksi laissa otetaan huomioon myös koulutus sellaisiin tietoteknisiin taitoihin, joilla voi puuttua esimerkiksi liikenteen tai ydinvoimalan ohjausjärjestelmiin. Huomioitava on se, että laki ei kuitenkaan säädä jostain syystä rangaistavaksi pelkkää itseopiskelua esimerkiksi netin youtube-videoiden tai muiden sivujen avulla. Tämä on itse asiassa selkeä puute lakiesityksessä. Kouluttautuminen ei enää vaadi todellakaan fyysistä läsnäoloa tietyssä paikassa vaan nettiyhteys usein riittää. Uskon, että tähän ongelmaan joudutaan palaamaan nopeastikin.

Uudessa laissa kouluttautumisesta terrorismirikokseen voitaisiin tuomita sakkoon tai enintään kolmen vuoden vankeuteen.

Uudistus on siis tarpeellinen, mutta riittämätön. Minusta esitys ei riitä tehokkaaseen terrorismin torjuntaan. Meidän tulee etsiä keinoja estää esimerkiksi myös matkustaminen taistelualueille tai kansalaisuuden poisottaminen tietyissä tilanteissa. Onneksi paraikaa jo ministeriössä valmistellaankin lakia niin, että poliisi pystyisi esimerkiksi nykyistä helpommin pääsemään käsiksi lentoyhtiöiden matkustajatietoihin.

Suomessa rikollis- ja terroristijärjestöön kuulumista ei ole siis kriminalisoitu. Suomessa ei ole myöskään omaa lainsäädäntöä järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan, siitäkin huolimatta, että rikollis- ja terrorijärjestöt ovat enenevissä määrin uhka länsimaalaisille sivistysvaltioille. Useissa maissa suunnitellaan nyt lakeja joilla pystyttäisiin ennaltaehkäisemään kansalaisten lähtemistä terroristien hallussa oleville taistelualueille. Esimerkiksi Saksa kriminalisoi lokakuussa Isis-järjestön propagandan ja värväystoiminnan sekä järjestön symbolien esittämisen.

Eli yksi iso ongelma nyt tehdyissä esityksissä on se, että terroristijärjestöön kuulumista ei olla meillä kriminalisoimassa. Tämän ongelman haluan itse korjata ja jätinkin viikolla esityksen eduskunnalle asiasta. Otin sen myös esille eduskunnan budjettikeskustelussa ja poliisiministeri Päivi Räsänen näyttikin esitykselleni jo vihreää valoa. Toivottavasti lakialoitteeni siis etenee ja saamme näitä keinoja puuttua vakaviin rikoksiin lisää.

….

Kello 20.37 ja iltakahvin hetki. Tänään vielä menee pitkään. Juuri päätökseen liikennekeskustelu ja oli mukava saada kiittää liikenneministeri Paula Risikkoa isoista infrahankkeista Hämeeseen. Pääradan remontti, Riihimäen asemapihan ja asemalaiturien korjaus ja kolmioraide ovat sellaisia hankkeita joiden eteen on tehty pitkään työtä ja muutama vuosi myös ns. Valion-liittymänkin kanssa mikä sekin saa nyt osan rahoituksestaan valtiolta. Lisäksi liittymään VT3:lle maksavat Riihimäen kaupunki ja Valio eli hienoja yhteistyön hankkeita.

Päivän iso uutinen oli Vihreiden hyppääminen oppositioon. Aiemmin puolue on pysynyt hallituksessa ja hyväksynyt uudet ydinvoimaluvat. Viime kaudella esimerkiksi myönnettiin kaksi lupaa ja ne Vihreille kävi ja he jatkoivat hallituksessa. Nyt kun näistä vain toinen on saamassa enää jatkolupaa niin Vihreät jättävätkin hallituksen. Logiikkaa siis vaikea ymmärtää. Kun kaksi lupaa muutetaankin yhdeksi niin vähentämisen takia puolue jättää sitten hallituksen. Eli todellinen syy on lähenevät eduskuntavaalit ja oppositiopolitiikan tekeminen niitä kohden. Sekin heille sallittakoon.

Mutta hieman asian taustaa vielä täälläkin. Eli valtioneuvosto teki siis tänään myönteisen periaatepäätöksen Fennovoima Oy:n hakemuksesta rakentaa Rosatomin ydinvoimalaitosyksikkö Pyhäjoelle. Teollisuuden Voima Oyj:tä koskevan päätösesityksen käsittely puolestaan siirtyi valtiovarainministeri Antti Rinteen pyydettyä istunnossa itselleen asiaa koskevat paperit tutustuttavaksi. Ja näin pitää toimiakin. Ydinvoimapäätökset ovat niin merkittäviä, että kaikkien pitää niiden materiaalit ennen päätöksentekoa huolella lukea. 

Olennaista on huomioida, että Fennovoiman ja TVO:n täydennyshakemukset olivat luonteeltaan hyvin erilaiset. TVO:n hakemuksessa kyse oli juuri lisämääräajan asettamisesta ja Fennovoiman osalta laitostoimittajan vaihtumisesta. Jotta TEM olisi esittänyt lisäajan myöntämistä TVO:lle, olisi tarvittu yhtiön sitoutuminen ja riittävän kattava selvitys siitä, että Olkiluoto 4 -hanke etenee rakentamisluvan jättämiseen uudessa määräajassa. Tämä sisältää sen, että Olkiluoto 3 on kaupallisessa käytössä sellaisessa aikahaarukassa, että investointipäätös Olkiluoto 4:sta olisi yhtiön tehtävissä. TEM on huomioinut TVO:n syyskuussa toimittamat lisäselvitykset, jossa TVO esittää harkittavaksi uudeksi määräajaksi maaliskuuta 2019. Niidenkään selvitysten perusteella TEM ei ole saanut riittävää varmuutta TVO:n omistajien sitoutumisesta hankkeen toteuttamiseen aiempaa ilmoitusta lyhyemmässä ajassa.  

Voimassa olevalla periaatepäätöksellä on merkittävä vaikutus sähkömarkkinoiden toimintaan ja alan kilpailuun. Näin suuren kokoluokan hanke estäisi muita energiainvestointeja. Sähkömarkkinoiden toimivuuden varmistaminen ja huoltovarmuus eivät voi perustua epävarmoille oletuksille. Myös alan toimijoita on kohdeltava tasapuolisesti.

Huomionarvoista on, että TVO:lla on voimassa oleva periaatepäätös 30.6.2015 saakka, ja näin mahdollisuus siihen saakka hakea rakentamislupaa.

No vielä muutama sana Fennovoimasta sen Venäjä-riippuvuudesta. Fennovoiman hankkeessa Venäjä-riippuvuus herättää kysymyksiä ja pohdituttaa siis minuakin. Fennovoimalta edellytetään 60 prosentin kotimaista (EU/ETA-alueen sisäistä) omistusta. Rakentamislupakäsittelyn yhteydessä arvioidaan, onko yhtiön omistuspohja yhteiskunnan kokonaisedun edellyttämällä tasolla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että valtioneuvosto ei tule antamaan hankkeelle rakentamislupaa, ellei Fennovoiman kotimainen omistus hakuhetkellä ole vähintään 60 prosenttia ja että tämän jälkeen TEM ja valtioneuvosto voivat yritysostolain nojalla estää kaikki sellaiset järjestelyt, joissa yhtiön kotimainen omistus vähenisi. Fennovoiman tulee jättää valtioneuvostolle rakentamislupahakemus 30.6.2015 mennessä.

Maaliskuinen, Rosatomin 34 % yritysostoa koskeva päätös rakennettiin siten, että pienikin lisäys ulkomaisen omistuksen määrässä edellyttää jatkossa lain mukaista uutta vahvistusta, joka haetaan erikseen työ- ja elinkeinoministeriöltä. On siis olennaista huomata, että mikäli hankkeen ulkomaista, eli EU-ETA –alueen ulkopuolista omistusosuutta halutaan lisätä vaikka vain alle prosenttiyksiköllä, on sille aina haettava työ- ja elinkeinoministeriön erillinen hyväksyntä.

Meillä vallitsee myös laaja poliittinen yhteisymmärrys siitä, ettei suomalaista ydinvoimaa rakenneta pysyväisluontoiseen vientiin. Suomessa toimivien ydinvoimaloiden tuottama sähkö myös käytetään Suomessa. Toisaalta viime vuonna Suomen energiatuotteiden tuonnin osuus Venäjältä oli 66 prosenttia. Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita noin 13,8 miljardin euron arvosta. Vastaavasti Suomesta vietiin energiatuotteita vajaan 7,0 miljardin euron arvosta. Fennovoiman laitosyksikkö vahvistaa sähköntuotannon omavaraisuutta tilanteessa, jossa Suomi nykyisellään tuo vuosittain 10-20 % sähköstään ulkomailta.

Rosatomin laitoksia löytyy myös muualta Euroopasta. Meilläkin on kokemusta venäläisistä ydinvoimalaitoksista usean vuosikymmenen ajalta, eikä ongelmia ole ollut. Polttoaineen hankinnassa käytetään hajautettua hankintaketjua, ja jokaiselle ketjun vaiheelle on useita toimittajia. Uraania Olkiluodon yksiköihin hankitaan pitkäaikaissopimuksilla pääasiassa Kazakstanista, Kanadasta ja Australiasta. Ydinpolttoaine Loviisan laitokselle on hankittu pitkäaikaisilla sopimuksilla pääasiassa Venäjältä. Sekä Loviisassa että Olkiluodossa käytettävä uraani väkevöidään Venäjällä ja EU-alueella.

Hanhikivi 1:n (Fennovoima) polttoaine tulisi lähtökohtaisesti Venäjältä. Fennovoima on sopinut ydinpolttoaineestaan Rosatom-konserniin kuuluvan TVEL-yhtiön kanssa. Tämän nojalla sillä olisi noin vuonna 2024 käynnistyvälle laitokselle polttoainetta useiksi vuosiksi. Fennovoimalla on tekninen mahdollisuus toki hankkia vaihtoehtoista polttoainetta myös länsimaisilta toimittajilta, jos sitä ei saataisi Venäjältä. Esimerkiksi Loviisan voimalaitos (Rosatomin VVER-laitos kuten AES-2006) käytti useita vuosia polttoainetta, joka oli valmistettu Britanniassa ja Espanjassa. Nykyisin Loviisa käyttää jälleen venäläistä polttoainetta. Tshekin Temelinin kaksi VVER-voimalaitosta käyttivät käynnistyessään vuonna 2004 amerikkalaisen Westinghouse-yhtiön polttoainetta. Temelinin molemmat AES-2006-laitoskonseptin edeltäjät käynnistyivät vaikeuksitta ja ovat käyneet luotettavasti.

Fennovoima hankkii uraanin epäilemättä sieltä, mistä se on sille kokonaistaloudellisesti edullisinta. Ydinpolttoainemarkkinoilla vallitsee avoin kilpailutilanne ja polttoainetoimitukset ja jopa niiden osat (väkevöinti, konversio ja polttoaineen valmistus) ovat voimayhtiöiden valittavissa. Esimerkiksi TVO kilpailuttaa kaikki nämä vaiheet. Lisäksi EU:n kaikkien ydinvoimalaitosten polttoainehankintoja valvoo Euratomin Supply Agency, joka on lähinnä pyrkinyt valvomaan, ettei Venäjältä myydä polttoainetta liian halvalla. Fennovoimankin polttoainetoimitukset ovat Supply Agencyn valvonnassa ja se on ne tähän asti hyväksynyt. Lisäksi Kansainvälinen Atomienergiajärjestö IAEA tarjoaa myös palvelujaan polttoainehuoltoon.

ja vielä kahvikupin lopuksi muutama sana ydinjätteen loppusijoituksesta

Fennovoiman ydinjätteen loppusijoitus on myös ollut esillä. Fennovoimalla on aikaa kesäkuun loppuun 2016 mennessä joko sopia ydinjäteyhteistyöstä nykyisten jätehuoltovelvollisten kanssa tai tehdä ympäristövaikutusten arviointiohjelma omasta käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitoksesta. Asiat ovat Fennovoiman ydinjätehuollon osalta tänä päivänä pidemmällä kuin vuoden 2010 periaatepäätöksen aikaan.

 

Mutta itse siis haluan vielä käydä huolella asiat läpi eduskunnan ympäristövaliokunnassa. Sen jälkeen on päätöksenteon aika. Mutta lähtökohtaisesti siis itse myöntäisin luvan Fennovoimalle ja myös TVO:nkin toivon etenevän. Kuten myös korvaavan Fortuminkin hankkeen. Se ehkä saadaan eduskunnan käsittelyyn ensi vaalikauden alussa ehkä 2015 tai 2016.

Nyt kahvikuppi tyhjä ja kello 20.52 ja takaisin istuntoon.

Salissa eka, salissa vika.

Kello 22.45 ja juuri kämpille. Tänään keskustelu talolla päättyi noin kello 22. Kollegani Sofia Vikman piti illan viimeisen puheen ja sitten kotia kohden. Itse tänäänkin useammastakin aiheesta äänessä ja nuo kaikki puheeni löytyvät siis täältäkin sivun Eduskunta-työ kautta. Ja mielelläni vastaan kysymyksiinkin jos ne sellaisia herättävät. Hyviä uutisia tänään kysymyksieni vastauksissa oli mm. se, että liikenneministeri Paula Risikko on pysäyttänyt autojen satelliliittipaikannushankkeen etenemisen. Sellaista ei siis Suomeen enää valmistella. Ja hyvä oli kuulla myös, että KriHa-veteraaniohjelmakin etenee vaikkakaan sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty ei uskaltanutkaan kertoa tai luvata koska ohjelma eduskunnan päätöksentekoon saataisiin. Mm. siis näistä aiheista tänään puhuin kuin myös siirtoviemäreistä, jätevesiasetuksen jatkoaikaesityksestäni ja muutamista muista.

Mutta huomenna sitten viimeinen budjetin lähetekeskustelupäivä ja työnalle puolustusministeriö. Aamusta kuitenkin ensin ympäristövaliokunnan kokous ja muutama tapaaminenkin. Vauhdikas viikko ollut, mutta todella hienokin. Niin ja tänään jätin myös lounaan väliin ja käytin sen ajan Tennispalatsilla Teemu Selänteen uuden kirjan julkistamistilaisuudessa. Paljon tuttuja sportin saralta paikalla ja hieno oli saada olla kutsuvieraana mukana legendan juhlassa. Kiitos Teemu.

 

 

 

 

 

 

Kommentit