Tekemättä ei voi jättää.

Blogi, tiistaina 17.09.2013

Hallitus päätti merkittävän suuresta rakenneuudistuspaketista syksyn riihessään. Kokonaisuus oli niin suuri, että se yllätti jopa meidät itsemme. Päätöksentekoon ja vastuunkantoon, myös vaikeisiin ratkaisuihin, oli valmiutta kuudella puolueella. Maamme erittäin vaikea taloustilanne, kasvava työttömyys ja rakenteelliset haasteet pakottivat tekemään. Tekemättä ei voinut jättää.

Elämme koko ajan yli varojemme. Tänä vuonna valtio ottaa uutta velkaa 9 miljardia euroa. Lähes joka viides palveluihimme käyttämä euro on siis velkarahaa. Velkaantumisen taittamiseksi olemmekin tehneet hallituskauden aikana nyt jo 5,2 miljardin euron sopeutuspäätökset. Mutta tästä huolimatta maamme velkaantuu edelleen ennätysvauhtia. Suomen valtiolla on velkaa nyt noin 83,2 miljardia euroa. Ja kun lukuun lisätään nyt tuorein lisälainan tarve niin livahdetaankin jo lamavuosien yli velkaantuneisuudessa. Velka noussee vuoden loppuun mennessä 93 miljardiin ja ensi vuonna kolkutellaan 100 miljardin rajaa. Lisäksi kunnilla on lainaa yli 16 miljardia euroa. Velanotto on siis tolkutonta.

Samaan aikaan ns. kestävyysvajeen suuruudeksi arvioidaan noin 4,7 % bruttokansantuotteestamme, eli noin 9 miljardia euroa. Tätä pysyvää menojen ja tulojen epäsuhtaa ei ole järkevää kuroa umpeen vain veronkorotuksilla eikä leikkauksillakaan. Järkevämpää on tehdä rakenteellisia uudistuksia, joilla vahvistamme maamme kilpailukykyä ja lisäämme työvoiman tarjontaa. Ja samaan tavoitteeseen kuuluu myös toimet rakenteellisen työttömyyden pienentämiseksi ja yksityisen sektorin tuottavuuden parantamiseksi julkisella sektorin tuottavuuden ja tuloksellisuuden vahvistamisen rinnalla.

Koko suomalainen hyvinvointi on ison kysymyksen edessä: Onko meistä tekemään ne rakenteelliset uudistukset, joilla hyvinvointiyhteiskunta saatetaan kestävälle pohjalle?

Vaikeiden päätösten teko on ollut mutkikasta. Se on myönnettävä. Tyylipisteitä ei varmasti heru. Eikä kiitosta vaikeista päätöksistä nytkään tule. Vaikeiden päätösten tekeminen on aina epämukavaa. Eikä tilannetta helpota se, että hallituksen sisällä on paljon erilaisia näkökulmia. Mutta tästä kaikesta huolimatta nämä päätökset ratkaisevat Suomen tulevaisuuden.
Emme halunneet tyytyä laihaan kompromissiin. Se nimittäin ei olisi riittänyt. Suomalaisen työn puolustaminen on nyt tärkeintä. Tämä oli kehyspäätösten lähtökohta.  Hallitus on budjettiriihessä sovitussa rakennepoliittisessa ohjelmassaan linjannut listan keinoja, joilla nostetaan työllisyyttä, pidennetään työuria sekä lisätään yksityisen sektorin tuottavuutta. Tarvitsemme lisää työtä Suomeen, jotta hyvinvointiyhteiskunta kyetään rahoittamaan. Jos uskoo työhön, on myös oltava valmis tekemään ratkaisuja, jotka lisäävät työhön osallistumista.

Yksi merkittävä ratkaisu on suojaosuuden käyttöönotto helpottamaan työttömien ja osatyökykyisten työllistymistä. Jatkossa työtön voi tehdä 400 euron edestä töitä menettämättä tukeaan. Tämä purkaa jälleen yhden kannustinloukun ja tekee työnteosta aina kannattavaa. Me asetamme työn tekemisen ja sen kannattavuuden etusijalle myös sosiaaliturvassa. Muutenkin työurien pidentämisessä tehdään paljon. Opiskeluun pääsyä nopeutetaan, opintoaikoja lyhennetään ja oppisopimuskoulutuksesta tehdään niin nuorille kuin yrityksille nykyistä houkuttelevampi vaihtoehto. Eläkeuudistus 2017 tulee nostaa keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä vähintään 62,4 vuoteen 2025 mennessä. Siis joustavasti ja jouhevasti.

Mutta toki paketissa on koskettaviakin ratkaisuja. Olen varma, että kotihoidontuen jakaminen tasan kummallekin vanhemmalle ei kaikkia miellytä. Kuitenkin noin puolet kotihoidontukea nostavista nostaa sitä korkeintaan vuoden ajan, joten suureen osaan muutos ei vaikutta. Naisten pidemmät perhevapaat heikentävät naisen asemaa työmarkkinoilla, erityisesti ura- ja palkkakehitystä. Nyt vasta uudistuksen valmistelu alkaa. Minusta on tärkeää, että uudistuksessa otetaan huomioon myös erilaisten perheiden tilanteet. Tällaisia ovat perheet joissa toinen vanhemmista on yrittäjä, opiskelija ja myös perheet joissa ei ole kuin yksi vanhempi.

Vanhempainvapaajärjestelmän kehittäminen esimerkiksi Ruotsin mallin mukaisesti voisi olla järkevää. Se jakaisi automaattisesti vanhemmuuden kustannukset tasaisemmin eri työnantajien kesken. Ja minulle tärkeää on se, että valinta työhön palaamiseen tai lasten kotona hoitamisen välillä olisi jatkossa aito valintatilanne. Ei siis talouden pakottama ratkaisu.

Subjektiivista päivähoito-oikeutta on myös tarkoitus rajoittaa ”sosiaaliset perusteet huomioivalla tavalla” silloin, kun toinen vanhemmista on kotona.

Tässä vain muutamia nostoja suuresta rakenneuudistuspaketista. Osa päätöksistä on kipeitä ja vaikeita, mutta sitäkin tärkeämpiä tulevien sukupolvien kannalta. Tämän pohjalta uudistustyö jatkuu ja valmistelu tehdään marraskuun loppuun mennessä. Samalla arvioimme myös sitä, että ovatko nyt päätetyt toimet yhdessä riittäviä maamme pelastamiseksi. Jos lisää päätöksiä tarvitaan, niin sitten niitä tehdään.

Pärjäämme tulevaisuudessa, kun ryhdymme hommiin ja tartumme työhön. Koska tekemättä ei voi nyt jättää.

Kello 22.15 ja juuri täysistunto päätökseen. Nyt siis kohta kotia kohden, että huomenna taas aamusta yhdeksäksi eduskunnalle jaksaa takaisin kammeta.

Ensimmäinen budjettipäivä siis isossa salissa näin päätökseen. Ensin aamusta toki vieraita Lopelta. Kirkonkylän koululta mukava pieni ryhmä oppilaita vieraakseni ja heidän kanssa tuokio lehtereillä ja muutama valokuvakin muistojen kansioon. Sitten ympäristövaliokunta ja sen perään ulkoasiainvaliokunnan kanssa Kiinan uav:n edustajien tapaaminen ja sitten vasta istuntoon. 

Käytin iltapäivästä myös ensimmäisen pääpuheenvuoroni budjetista. Siinä lähinnä kävin läpi tuon aamuisen tekstini asioita elin taloutemme vakavaa tilaa ja tolkutonta velkaantumistamme ja sen kautta sitä, että nyt vain yksinkertaisesti on pakko tehdä ja päättää. Ja osa ratkaisuista on ikäviä ja vaikeitakin. Näin se vaan valitettavasti on.

Sitten vielä lisäpuheenvuoroja mm. huolestani nuorisotakuun toteutumiseksi ja myös pienempänä suurena asiana saamenkielen kielipesätoiminnan turvaamiseksi. Siinä kuitenkin kyse vain 150 000 eurosta ja minusta meillä on velvollisuuskin hoitaa tämä asia. Saamelaiset EU:n ainoa alkuperäiskansa ja näitä saamen kielen eri ”murteita” puhuu vain 300 henkilöä koko maailmassa. Jos annamme tämän kielen nyt hukkua niin teemme virheen jota ei enää koskaan voida korjata. Tässä siis kyse pelastamisesta missä tehty viime vuosina hyvää työtä ja nyt lyhytnäköinen säästötoimenpide voi tämän kaiken työn tehdä tekemättömäksi.

Lisäksi vielä otin esille myös vankien koevapausasian Oikeusministeriön hallinnonalan käsittelyn yhteydessä. Minusta on kestämätöntä, että nykylaki ei anna edes harkinnanvaltaa käyttää tapauksissa joissa vakavistakin rikoksista tuomittu ensikertalainen täytyy laskea koevapauteen. Tiedätte varmasti, että pohdintani lähti liikkeelle 2010 sieppaustapauksesta ja siitä, että rikoksen tehnyt vapautui nyt 2013 9 vuoden tuomiostaan. Joku on siis pahan kerran pielessä.

Mm. tällaisia asioita tänään salissa pidin esillä talouden ison kuvan rinnalla. Homma vain menee niin, että myös pienempiä asioita pitää rinnalla kuljettaa ja koittaa saada järkeä niihinkin. Ja lupaan jatkaa samaa mallia jatkossakin. Hieman samaa sukua oli myös päivällä hallitukselle jättämäni kirjallinen kysymys liittyen Finnairin lentohenkilökunnan asioista. Kyse siis Finnairin toimenpiteistä missä yritys irtisanoo koko ajan suomalaista henkilökuntaa ja palkkaa ulkomaalaista tilalle. Haluan tietää miten työlupa-asioissa on toimittu kun kuitenkin nykyinen laki lähtee ns. tarveharkinnasta eli jos Suomessa ko henkilökuntaa on työttömänä niin silloin ei EU:n ulkopuoliselle työvoimalle pitäisi antaa työlupia. Katsotaan tämä nyt huolella läpi. 

Mutta nyt kello jo paljon. Kotia kohden. Huomenna jatkamme aamusta heti.

Tässä vielä tuo huoleni ja kysymykseni maamme hallitukselle Finnairin tilanteesta:

”Finnairin matkustamohenkilöstö on parhaansa mukaan yrittänyt sopeutua yhtiön linjaamaan säästökuuriin jo vuosien ajan. Se on heikentänyt työehtojaan kesken työehtosopimuskauden erillisellä säästösopimuksella sekä kestänyt yhä vain jatkuvat lomautukset. Kyse ei kuitenkaan olekaan ollut lopulta siitä, että henkilöstöä todella vähennettäisiin, sillä samaan aikaan Finnair on täyttänyt uudet avautuvat työpaikat ulkomaalaisella vuokratyövoimalla.

Aluksi ulkomaista vuokratyövoimaa perusteltiin sen tuomilla eduilla asiakaspalvelussa työntekijöiden puhuessa kohdemaan kieltä. Tämä peruste vesittyi viimeistään Finnairin ottaessa amerikkalaista vuokratyövoimaa palvelukseensa – jokainen suomalainen matkustamohenkilökunnan jäsen puhuu kyllä englantia. Tällä hetkellä Finnairin palveluksessa työskentelee vuokratyövoimaa yhteensä kahdeksasta eri maasta. Eikä Finnair ole luonut ainuttakaan uutta vakinaista työpaikkaa viimeiseen kuuteen vuoteen Finnairin suomalaisen työehtosopimuksen alle.

Finnairin ottaessa ulkomaalaista työvoimaa palvelukseensa sekä heidän työlupia haettaessa vakuutettiin, että heihin myös noudatetaan yhtiön voimassa olevia työehtosopimuksia. Kuitenkin yhtiön omassa tiedotteessa kerrotaan, että New Yorkin- reitille palkattuihin yhdysvaltalaisiin matkustamohenkilökunnan jäseniin sovelletaan paikallisia työehtoja sekä lainsäädäntöä. On ymmärrettävää, että yhtiön painiessa taloudellisten ongelmien kanssa on säästötoimenpiteisiin ryhdyttävä. Mutta voiko valtion omistama yhtiö harjoittaa tämänkaltaista toimintaa, jonka seurauksena sekä työ että verotulot valuvat ulkomaille?

Työlupia myönnettäessä EU:n ulkopuolelta tuleville työntekijöille tulee myöntämisen perustua kokonaisharkintaan, joka työ- ja elinkeinotoimiston mukaan sisältää työmarkkinatilanteen mukaisen työvoiman saatavuuden arvioinnin, työsuhteen ehtojen arvioinnin sekä ennakkovalvontaan liittyvän harkinnan.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Ovatko Finnairin EU:n ulkopuolelta tuleville työntekijöille myönnetyt työluvat nykylainsäädännön ja sen hengen mukaisia? Ja täyttävätkö ne nykylainsäädännön vaatiman kokonaisharkinnan sisältäen työmarkkinatilanteen mukaisen työvoiman saatavuuden arvioinnin, työsuhteen ehtojen arvioinnin sekä ennakkovalvontaan liittyvän harkinnan, kun Suomessa on työttömiä lentoemäntiä sekä stuertteja?

Kommentit