Tärkein tehtävä on varmistaa maamme turvallisuus

Kynästä, torstaina 11.04.2024

Tärkein tehtävä on varmistaa maamme turvallisuus

Venäjän hybridihyökkäys itärajallamme on jatkunut yli puolivuotta. Venäjän toimet ovat pakottaneet meidät pitämään koko Venäjän vastaisen rajamme kiinni. Kuinka kauan joudumme jatkamaan kaikkien rajanylityspaikkojen täyssulkuja on yksin kiinni Venäjästä. Tällä hetkellä on täysin selvää, että rajasulkua joudumme edelleen jatkamaan. Myös EU on todennut kyseessä olevan hybridihyökkäys. Tämä on siis oleellisin asia tässä tilanteessa. Kyse ei ole siis turvapaikkapolitiikasta vaan maamme turvallisuudesta.

Itärajan yli Suomeen on tullut noin 1300 ihmistä Venäjän hybridioperaation käynnistyttyä viime elokuussa. Keskusrikospoliisi on kertonut, että tässä joukossa on maahamme saapunut kymmeniä sellaisia henkilöitä, jotka voivat olla vaaraksi maamme sisäiselle turvallisuudelle. Sisäministeriön virkamiesmuistiossa todettiin jo 28.11.2023, että ”Viranomaiset ovat havainneet ilmiön sisältävän myös kansainvälistä rikollisuutta” ja ”ilmiön voimistuessa kasvaa myös riski siitä, että maahan pyrkivien henkilöiden joukossa on rikollisia tai radikalisoituneita henkilöitä”. Muistiossa todettiin, että mahdollisesti sisäistä turvallisuutta vaarantavilla henkilöillä voi olla sotarikostaustaa ja henkilöiden joukossa maahan voi päästä myös siviileiksi tekeytyneitä sotilaita. ”Suuri hakijamäärä mahdollistaa myös erilaisten kansallista turvallisuutta vaarantavien henkilöiden tai joukkojen tarkoituksellisen lähettämisen Suomeen”.

KRP on lisäksi todennut, että rajanylitulleiden suuren määrän vuoksi kaikista henkilöistä ei ole ollut mahdollista tehdä uhka-arviota.

Tämä haastaa myös sitä mihin olemme sitoutuneet kansainvälisissä sopimuksissa. Myös EU-oikeus edellyttää, että otamme maahamme tulleiden turvapaikkahakemukset vastaan. Nyt pitää kuitenkin ymmärtää myös se, että näitä sopimuksia laadittaessa ei osattu varautua tällaiseen toimintaan mitä Venäjä tällä hetkellä harjoittaa. Uskallan sanoa, että tässä maailman tilanteessa ei tällaisia kansainvälisiä sopimuksia allekirjoitettaisi. Kansainväliset sopimukset eivät esimerkiksi tunnista tällaista välineellistetyn maahantulon eikä hybridihyökkäyksen tilannetta. Kyse ei siis turvapaikkapolitiikasta, vaan turvallisuuspolitiikasta Venäjän hybridihyökkäyksen edessä.

Itseasiassa tästä nykytilanteesta kärsivät myös he, jotka maailmassa aidosti turvapaikkaa tarvitsevat. On tärkeää, että hädänalaiset voivat hakea turvapaikkaa, mutta nyt heillä ei Venäjän näin toimiessa siihen ole mahdollisuuksia.

Nyt onkin tärkeä saada viesti perille jonojen päähän mm. Mogadishuun ja Bagdadiin; ”On hengenvaarallista lähteä Venäjälle” ja ”EU-rajassa ei ole aukkoa päästä Schengen-alueelle laittomasti”.

Viranomaiset ovat kertoneet, että itärajamme takana odottaa tälläkin hetkellä jopa tuhansia ihmisiä Venäjän hybridioperaation jatkumista. On myös todennäköistä, että itärajalla alkaa tapahtua myös enemmän, kun lumet pitkältä maarajaltamme sulavat. Pysyykö hybridioperaatio edes Venäjän hallinnassa on sekin kysymysmerkki? Syntyykö alueelle sekasortoa?

Nyt lausuntokierrokselta tulleella uudella poikkeuslailla haluamme siis estää pahimpien uhkakuvien toteutumisen.

Poikkeuslaki edellyttää eduskunnassa laajaa 4/5 enemmistöä kiireellisyytensä takia. Haluan itse luottaa siihen, että riittävä tuki eduskunnassa maamme koskemattomuuden ja turvallisuuden takaamiseksi löytyy.

Näyttää selvältä, että hallituksen esitys on ristiriidassa kansainvälisten sopimusten ja ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa. Voimme saada näiden asioiden rikkomisesta moittee. Olen itse kuitenkin lopulta varma, että maamme tulee saamme ennen muuta kiitosta siitä, että hybridihyökkäys pysäytetään ja tällä tavalla toimivan Venäjän mahdollisuudet horjuttaa länttä pelataan pois.

Maamme turvallisuus ja koskemattomuus on taattava kaikissa tilanteissa.

Ja se myös tehdään.

Timo Heinonen
kansanedustaja
Puolustusvaliokunnan jäsen
Hallinto- ja turvallisuusjaoston jäsen

Kommentit