Takuueläke nousee ja tuhansille lapsiperheille maksuton varhaiskasvatus

Kynästä, maanantaina 14.08.2017

Valtiovarainministeri Petteri Orpo esitteli ehdotuksensa vuoden 2018 talousarvioksi elokuun aluksi. Kymmenen vuotta jatkunut talouden mollisoitto on nyt jätetty taakse ja talous kasvaa. Talouskasvu on laaja-alhaisempaa sen nojatessa myös vetämään saatuun ulkomaankauppaan aiemman pelkän kotimaisen kulutuksen sijaan. Talouden käänne näkyykin siinä, että niin pitkäaikais- kuin nuorisotyöttömyyskin vähenee. Itseasiassa työttömyys kaiken kaikkiaan maassamme lopulta helpottaa.

Jakovaraa ei kuitenkaan vielä ole vaan ensi vuonnakin velkaa joudutaan ottamaan vielä lisää. Onneksi lähes puolet vähemmän kuin tänä vuonna. Mutta liikkumavaraa ei vielä paljoa ole ja siksi se vähäinen pitää kohdentaa sitä eniten tarvitseville ja toimiin joilla tuetaan entisestään talouskasvua ja uusien työpaikkojen syntyä. Paras hetki uudistaa maatamme ja sen rakenteita on juuri nyt.

Petteri Orpon talousarvioesitys kohdistaakin lisäpanostuksia nyt mm. koulutukseen. Peruskouluille suunnataan varoja tasa-arvoisemman koulutuksen vahvistamiseksi ja myös toisenasteen ammatillisen koulutuksen uudistamista tuetaan.

Merkittävänä muutoksena myös päivähoidon maksuja lasketaan niin, että jälleen tuhannet perheet pääsevät ensi vuonna maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin. Näiltä lähes 7000 perheeltä päivähoitomaksut poistuvat kokonaan. Esteitä työn vastaanottamisen tieltä siis puretaan.

Myös pienimmillä toimeentulevien eläkeläisten asemaa helpotetaan. Takuueläkettä nostetaan tulevalle vuodelle ja lisäksi eläkettä saavan hoitojen perustuen korottamiseen varataan 10 miljoonaa lisää rahaa.

Sotiemme veteraanien tilannetta helpotetaan edelleen. Ensi vuoden talousarvioehdotus pitää sisällään lisää 15 miljoonaa euroa sotavammalain mukaisten avohuoltopalveluiden lisäämiseksi ja lisäksi 5,2 miljoonaa euroa siihen, että sotainvalideistä pienemmälläkin haitta-asteella elävät pääsevät parempaan hoitoon.

Myös turvallisuuteen pystytään lisäämään hieman voimavaroja niin poliisille, rajavartiolaitokselle kuin Puolustusvoimillekin. Arjen turvallisuudesta halutaan pitää kaikissa tilanteissa hyvää huolta.

Tilanteessa missä valtiomme ottaa edelleen kuitenkin lisää velkaa ovat tällaiset lisäpanostukset arvokkaita arvovalintoja. Lapset, koululaiset ja opiskelijat, ikäihmiset ja sotiemme veteraanit puolisoineen ovat minusta tässä tilanteessa mitä oikeampia kohteita. Ja toivottavasti talouskasvu jatkuu sillä niin kuin vasemmistoliiton Outi Ojala sanoi, vahva valtiontalous on köyhänkin paras ystävä.

Maamme tilanteen paranemista kuvaa hyvin se, että ensi vuonna valtion saamat tuloverot kasvanevat jopa miljardilla eurolla. Se tarkoittaa jopa kolmen prosentin kasvua. Kokoomuksen puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Petteri Orpo on luvannut, että kenenkään verotus ei tule ensi vuonnakaan kiristymään ja tämä tarkoittaa lisäveronkevennyksiä vielä pieni- ja keskituloisille.

Raimo Sailas totesi muutama vuosi sitten, että talous, joka ei kasva, ei voi ylläpitää nykyisenkaltaisen hyvinvointiyhteiskunnan palveluja. Nyt onneksi talous on saatu kasvu-uralle ja työllisyys paranemaan. Tämä on siis meidän kaikkien arjenkin kannalta paras mahdollinen tie ja sitä tietä kannattaa jatkaa ja tasoittaa.

Timo Heinonen
Kansanedustaja
Valtiovarainvaliokunnan jäsen

Kommentit