Takuueläke nostaa 120 000 eläkeläisen eläkettä – Hallitus parantaa pienituloisten eläkkeensaajien toimeentuloa

Uutiset, torstaina 19.08.2010

Hallitus esitti keskiviikona takuueläkettä koskevan lain vahvistamista ja tämän myötä kauan odotettu korotus tulee voimaan ensi vuoden alkupuolella. Takuueläke parantaa pienituloisten eläkkeensaajien toimeentuloa ja erityisesti pienituloisten naisten asemaa.

– Takuueläkkeen saajista on noin 65 prosenttia naisia. Takuueläkettä maksetaan siis jatkossa kaikille heille, joiden eläke on pienempi kuin takuueläke, kertoi Timo Heinonen ja oli tyytyväinen, että kauan odotettu asia hoidetaan nyt kuntoon.

Täysimääräinen takuueläke on 685 euroa kuukaudessa. Takuueläkkeeseen ei vaikuta eläkkeensaajan ansiotulot, pääomatulot eikä omaisuus. Myöskään perhesuhteilla ei ole merkitystä. Täyteen takuueläkkeeseen on oikeus riippumatta siitä, asuuko henkilö avio- tai avoliitossa vai yksin.

Takuueläkkeen saa vuonna 2011 arviolta 120 000 henkilöä. Takuueläkettä haetaan Kelasta ja hakuaika alkaa vuoden 2011 helmikuussa.

Kommentit