Tagi: terroristijärjestö

Marraskuussa jätin eduskunnassa uudelleen vaalikauden vaihtuessa rauenneen lakialoitteeni terroristijärjestöön kuulumisen kriminalisoimiseksi. Meillä ei myöskään rikollisjärjestöön kuulumista ole kriminalisoitu eikä meillä omaa lainsäädäntöä järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan. Rikollis- ja terrorijärjestöt ovat enenevissä määrin uhka länsimaalaisille sivistysvaltioille. Useissa maissa suunnitellaan nyt lakeja ja on jo säädettykin, joilla pystyttäisiin ennaltaehkäisemään kansalaisten lähtemistä terroristien hallussa oleville taistelualueille. Esimerkiksi Saksa kriminalisoi… [ Lue lisää ]

Suomen talous on ollut poikkeuksellisen huonossa tilassa jo pian kahdeksan vuotta. Talouskasvu on ollut sekä historiallisesti että kansainvälisesti vertailtuna hidasta. Maamme talouden tilanne on siis erittäin vakava. Talouskasvu on lähellä nollaa, työttömyys kasvaa ja työttömyysjaksot pitenevät. Pyörä pyörii väärään suuntaan. Muun Euroopan talouskasvu näyttää sen sijaan jo vahvistuvan. Orastava talouskasvu ei kuitenkaan ole näkynyt meillä… [ Lue lisää ]

Meidän vuodelta 2003 ollutta terrorismilainsäädäntöä on uudistettava nopeasti tilanteen muututtua. Tällä hetkellä rikoslaissa on kriminalisoitu luonnollisesti terroristiset teot ja kouluttautuminen ja myös terrorismin rahoitus on kielletty. Itse tein reilu vuosi sitten lakialoitteen siitä, että myös terroristijärjestöön kuulumisesta tulisi tehdä rikos. Tuo lakialoite ei ehtinyt voimaan viime hallituskaudella ja vaalikauden vaihtuminen nollasi sen. Tämän takia uusin lakialoitteeni viime… [ Lue lisää ]

Tänään Supo eli Suojelupoliisi julkisti kaksi uutta maamme kansalliseen turvallisuuteen vaikuttavaa arviotaan. Toisessa arvioitiin turvapaikanhakijoiden määrän vaikutuksia maamme turvallisuuteen ja toisessa päivitettiin maamme yleistä turvallisuustilannetta. Näissä esille nousi se tosiasia, että terrorismin uhka on kasvanut Suomessa. Suojelupoliisin päällikön Antti Pelttari kertoi, että ennen muuta turvapaikkatilanteen äkillinen muutos on merkinnyt  merkittävää uhkaa maamme turvallisuudelle ja maahamme on… [ Lue lisää ]