SYL: Äänestysikäraja laskettava 16 vuoteen

Uutiset, perjantaina 28.03.2008

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on erittäin huolestunut Kuntalehden ja Kuntaliiton tuoreesta kyselystä, jonka mukaan nuoret aikovat jäädä joukolla nukkumaan tulevissa kunnallisvaaleissa. SYL vaatii konkreettisia tekoja nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen edistämiseksi. SYL ei enää halua nähdä yhtäkään ”Käyttäkää nuoret äänioikeuttanne” -kampanjaa, jollaisiin on paremman puutteessa tukeuduttu tuloksetta jo liian monta kertaa.

Kiinnostus yhteiskunnalliseen osallistumiseen herää tai jää heräämättä nuoruusvuosien aikana. Peruskoulujen yhteiskuntaopin tunneilla tulee nykyistä enemmän keskustella poliittisista ideologioista ja niiden eroista. Eri näkökulmia edustavat puolueorganisaatiot on myös päästettävä kouluihin kertomaan omasta arvomaailmastaan. Nuorille on kyettävä kertomaan avoimesti politiikasta, sillä politiikan vaikutukset ovat jatkuvasti läsnä ihmisten elämässä.

Nuorten mahdollisuutta osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen voidaan parantaa konkreettisesti laskemalla äänestysikärajaa 16 vuoteen. Ikärajan alentaminen tulee aloittaa kuntavaaleista, koska kuntatason päätökset ovat lähellä asukkaiden arkea – nuortenkin arkea. Nelivuotisten valtuustokausien vuoksi nuoret pääsevät äänestämään oman kuntansa asioista ensimmäistä kertaa keskimäärin vasta 20-vuotiaana. Tällöin moni on jo muuttanut opiskelupaikan perässä pois omalta synnyinpaikkakunnaltaan, eikä ole ehtinyt saada kokemusta paikallisesta vaikuttamisesta. Uudessa opiskelukaupungissa kynnys jäädä nukkuvien puolueeseen on perin matala.

SYL vaatii myös puolueita heräämään ja rekrytoimaan aktiivisesti nuoria kunnallisvaaliehdokkaikseen. Esimerkiksi viime syksynä pidetyissä ylioppilaskuntien edustajistovaaleissa oli ympäri Suomen tuhansia aktiivisia nuoria ehdokkaina. Opiskelijoita on lisäksi kirjoilla lähestulkoon kaikissa kunnissa.

-Voiko puolueiden ehdokashankinta olla enää helpompaa? Opiskelijatoiminnassa on mukana paljon poliittisesti ja muutoin yhteiskunnallisesti aktiivisia ja fiksuja nuoria aikuisia, joilla on aidosti halua vaikuttaa kuntien kehittämiseen. Sanoisinpa, että tässä asiassa pätee sanonta: nopeat syövät hitaat. Ihmettelenkin puolueita, jotka eivät jo ole ottaneet puhelinta käteen, SYL:n puheenjohtaja Tuomas Telkkä pohtii.

Kommentit