Suomi tarvitsee Exit-strategian ulos koronakriisistä

Kynästä, lauantaina 25.04.2020

Koronakriisi on koitellut maatamme vasta varsin lyhyen aikaa. Se aika on tuntunut kuitenkin ikuisuudelta. Siinä määrin rajusti koronavirus on laittanut maamme ja oikeastaan koko maailman polvilleen.

Mitä pidemmäksi sulku ja rajoitustoimet venyvät sitä rajummat ja pitkäkestoisemmat covid-19 -viruksen vaikutukset ovat. Yksinäisyys, huoli läheisten ja omasta terveydestä, isovanhempien ja ikäihmisten jaksamisesta ja myös lasten ja nuorten kestämisestä kasvavat.

Pitkittyessään sulku ajaa myös valtavan määrän yrityksiä konkurssiin ja kasvattaa räjähdysmäisesti työttömyyttä. Lasku voi olla valtava niin taloudellisesti kuin henkisestikin.

Koronan voittamiseksi tarvitaan laajaa ja matalankynnyksen testausta, tartuntaketjujen jäljittäminen sekä suojavarusteiden saatavuuden turvaamista. Valmistelimmekin kokoomuksessa Exit-strategian kriisiin. Näitä toimenpiteitä tarvitaan kaikissa eri taudin torjumisen skenaarioissa.

Keskiöön nousee aina koronatestaus. Testauksen tulee olla laajaa ja sen tulee kattaa kaikki ihmiset, joilla on vähäisiäkin oireita. Tämä edellyttää, että testauskapasiteettia kasvatetaan oikeasti eikä vain puheissa. Tämän jälkeen tartuntaketjut pitää aukottomasti jäljittää hyödyntäen esimerkiksi uusimpia mobiilisovelluksia. Testauksen ja jäljittämisen täydentää sitten tartunnan saaneiden ja altistuneiden eristäminen. Näin rajoittamistoimet kohdentuisivat vain sinne minne kuuluvat eivätkä rasittaisi koko maata ja väestöä.

Ratkaisevan tärkeää on myös laadukkaiden suojavarusteiden mm. hengityssuojainten hankinta ja kotimainen valmistus hoito- ja hoiva-alan henkilöstön lisäksi myös kuluttajakäyttöön. Suojavarusteiden riittävyys sosiaali- ja terveydenhuoltoon pitää varmistaa kaikissa tilanteissa. Lisäksi julkisissa kulkuvälineissä sekä julkisilla paikoilla asioitaessa tulisi suositella tai jopa velvoittaa käytettäväksi maskeja. Kansainvälisissä esimerkeissä miltei kaikkiin rajoitusten purkamistoimiin on yhdistetty suositus maskien käytöstä. Tauti leviää pisaratartuntana ja siihen vaikutetaan hengityssuojaimin.

Koronavirus on levinnyt maailmanlaajuiseksi, ja sen lopullinen tukahduttaminen rajoitustoimilla on käytännössä mahdotonta ennen rokotteen kehittämistä. Suomen tuleekin osallistua jatkossa mm. EU:n yhteisiin suojavarustehankintoihin ja myös rokotteiden hankintarenkaisiin ja tutkimushankkeisiin. Pitää varmistaa, että rokote saadaan Suomessa käyttöön niin pian kuin on mahdollista.

Ja keskeisen tärkeää on myös salailun sijaan toimia avoimesti. Tiedon julkisuus ylläpitää luottamusta ja luo mahdollisuuden jatkuvaan yhteiseen ja kriittiseenkin punnintaan. Tieto ja avoimuus lisäävät myös määräysten ja suositusten noudattamista.

Keskeisimpänä tavoitteena pitää olla yhteiskunnan saaminen mahdollisimman nopeasti, mutta turvallisesti auki. Tämä vaatii meiltä jokaiselta myös omaa vastuuta. Rajoitustoimia pitää purkaa yhdessä.

Isossa roolissa tässä kaikessa on myös se, miten yritykset ja työpaikat selviävät. Tukea pitää ohjata niille yrityksille, joiden liikevaihto on kadonnut koronan myötä. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen valitsemat keinot ja välineet mm. Business Finlandin kautta ovat valuneet monin paikoin muualle. Tehokkainta olisikin palauttaa alkuvuoden ALV:t yrityksille ja tehdä suora tuki yritysten kiinteisiin kuluihin mm. vuokriin. Jo tukia valmisteltaessa totesin, että mm. parturi-kampaajaa tai koulukuljetusyritystä ei pelasta ”yritystoiminnan uudelleen kohdentamisen tuki” eikä yhtään yritystä lisäbyrokratia vaan raha.

Timo Heinonen
Kansanedustaja (kok)
Valtiovarainvaliokunnan vastaava

Kommentit