Suomen Yrittäjien Jussi Järventaus: Perintö- ja lahjaverosta järkevä ratkaisu

Uutiset, perjantaina 08.02.2008

Hallituksen päätös yritysten sukupolvenvaihdosten verohuojennuksesta helpottaa sukupolvenvaihdosten toteuttamista ja siten omalta osaltaan tukee työpaikkojen säilymistä yrityksen herkässä muutosvaiheessa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus sanoo.

On myös tärkeää, että huojennuksen saamisen edellytykset siirrettävän yritysomaisuuden osalta säilytetään nykyisellään. Näin vältetään käydyssä keskustelussa esiin nousseet sekä verovelvollisen että verohallinnon kannalta vaikeat tulkintaongelmat, Järventaus toteaa.

Nyt tehtyä linjausta on odotettu siitä alkaen, kun hallitusohjelma valmistui viime huhtikuussa. Tilanteen selkiytyminen Järventauksen mukaan vauhdittaa vireillä olevia sukupolvenvaihdoksia.

Hallitus tekemän päätöksen ytimenä on laajentaa yritystoiminnan jatkajan perintö- ja lahjaveron huojennusta alentamalla perityn tai lahjoitetun yritysvarallisuuden arvoa vastaamaan 20 prosenttia verotusarvosta. Nykyisin yritysvarallisuus arvostetaan perintö- ja lahjaverotuksessa 40 prosenttiin verotusarvosta. Uudistuksen yksityiskohdat selviävät kokonaisuudessaan hallituksen esitysluonnoksen valmistuttua.

Kommentit