Suomen Yrittäjät: YRITYSTEN TIETOLIIKENNEPALVELUT TURVATTAVA LANKAVERKON ALASAJOSSA – Timo Heinonen: Huoli myös maaseudulla suuri ja aiheellinen

Uutiset, keskiviikkona 19.03.2008

Suomen Yrittäjät edellyttää, että yritysten tietoliikennepalvelut turvataan kaikissa olosuhteissa. TeliaSoneran asiakkaat ovat aiheellisesti nousseet vastustamaan lankaverkon alasajoa haja-asutusalueilla. Suomen Yrittäjät vaativatkin, että asiakkaiden on saatava takeet siitä, että muutoksen yhteydessä turvataan vaihtoehtoisen verkon toimivuus sekä palvelujen kohtuullinen hintataso.

– Asiasta on tullut paljon yhteydenottoja myös minuun ja niistä monet vain vajaan 100 kilometrin etäisyydeltä Helsingistä. 3G-verkko ei toimi ja huoli yhteyksistä on suuri. Meillä Lopellakin vasta viime vuosina monet ovat päässeet laajakaistan piiriin ja nyt huoli on suuri, totesi kansanedustaja Timo Heinonen ja kiitti Suomen Yrittäjiä asiaanpuuttumisesta.

– Monella on pelko, että nyt monimegaiset yhteydet korvataa digitan @450-verkolla tai kännyköiden mokkukoilla. Vaikka mobiililaajakaistalla voidaan päästäkin hyviin yhteysnopeuksiin niin näilläkin etäisyyksillä monet paikat roksuttavat näilläkin laitteilla vain GPRS:n varassa. Se ei ole siis kelpaava korvaava vaihtoehto minusta eikä monen yhteydenottajankaan mielestä.

Suomen Yrittäjien tiedotteen, mukaan telepalvelujen huononeminen uhkaa heikentää kaikkien TeliaSoneran asiakkaiden toimintamahdollisuuksia kaikissa maakunnissa. Erityisesti Yrittäjät ovat huolissaan suomalaisista yrityksistä. Yrityksille nopeat, tehokkaat ja toimivat tiedonsiirtoyhteydet ovat elinehto. Teleyritysten toiminnan tehostamistarpeet eivät saa Yrittäjien mukaan johtaa yritysten välttämättömien palveluiden laadun tai saatavuuden heikkenemiseen.

Vastuu palveluiden toimivuudesta on poliittisilla päättäjillä

Liikenne- ja viestintäministeriö on edellyttänyt, että TeliaSoneran sitoutuu huolehtimaan asiakkaidensa palvelutason säilymisestä. Suomen Yrittäjien mukaan poliittisten päättäjien onkin nyt toimittava niin, että TeliaSoneran antamat lupaukset asiakkaille pitävät, eikä kenellekään aiheudu ylimääräistä haittaa lankayhteyksien lopettamisista.

– Kyllä tässä vielä tarvitaan lisäselvitystä. Riski on aivan liian suuri, että lupaukset eivät toteudu, kommentoi Timo Heinonen ja lupasi olla asiassa aktiivinen.

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää kuulemisen asiasta lähiaikoina. Suomen Yrittäjät antavat kuulemisessa oman lausuntonsa. Yrittäjien mukaan tiedonsiirtoyhteyksien turvaamiseksi on harkittava myös lainsäädännön muutoksia, joilla nostettaisiin yleispalveluvelvoitetta ja säädettäisiin tarkat nopeusluokkavaatimukset. Suomen Yrittäjien tiedotteen mukaan on harkittava myös teleyritysten toimilupaehtojen muuttamista.

Kommentit