Suomen Yrittäjät: Perintöveroon järkevä ratkaisu

Uutiset, keskiviikkona 19.11.2008

Suomen Yrittäjät pitää hallituksen päätöstä luopua perintöveron lisähuojennuksesta järkevänä ratkaisuna tilanteessa, jossa alkuperäisten suunnitelmien toteuttaminen ei ollut mahdollista. Verohuojennuksen korottaminen 60 prosentista 80 prosenttiin osoittautui perustuslain yhdenvertaisuuden näkökulmasta ongelmalliseksi. Tämän vuoksi hallitus esittää perintöveron yleistä 3 prosenttiyksikön kevennystä ensimmäisessä perintöveroluokassa.

– Yritys- ja sijoitusvarallisuuden erottelu olisi tuonut sukupolvenvaihdosten verotukseen erittäin vaikeita tulkintaongelmia ja syrjinyt vakavaraisia yrityksiä erityisesti palvelualoilla. Näin ollen ja kun alkuperäinen tavoite ei ollut toteutettavissa, oli järkevää toteuttaa perintö- ja lahjaverotukseen yleinen huojennus, toteaa Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus.

Yritysten tarvitsemaan rahoitukseen on syntynyt kapeikkoja. Pankkien riskinotto on vähentynyt ja vakuusvaatimukset ovat kiristyneet. Jopa rahoituksen saatavuus on heikentynyt ja olemassa olevien lainojen ehtoja on kiristetty.

Finnveran kotimaan vastuukattoa esitetään korotettavaksi 600 miljoonalla eurolla. Tämä mahdollistaa pk-yrityksille luottojen ja takausten saannin merkittävän kasvun ensi vuonna aina 3,2 miljardiin euroon saakka.

– Sinällään terveiden pk-yritysten kannalta on tärkeää, että nämä voivat saada rahoitus ja kykenevät näin hoitamaan omat velvoitteensa esimerkiksi tilanteissa, joissa jo sovittu tilaus yllättäen peruuntuu.

Jotta kansainvälisestä taantumasta selviydytään mahdollisimman pienin vaurioin, vientiyritykset tarvitsevat luottoja ja takuita. Kasvuhakuiset yritykset tarvitsevat riskillisempää rahoitusta, jotta ne ovat valmiita korjaamaan hedelmiä, kun kysyntä taas paranee.

– Viennin rahoituksen turvaaminen luottoja jälleenrahoittamalla ja vientitakuita nostamalla on perusteltua, jotta vientiä voidaan ylläpitää kansainvälisen tilanteen ollessa epävarma ja pankkien rahoituksen hinnan ollessa korkea, toteaa toimitusjohtaja Jussi Järventaus.

Lisäksi hallitus esittää oikeansuuntaisesti ensi vuoden talousarvioesityksen täydennyksessä lisäpanostuksia asunto- ja korjausrakentamiseen sekä yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Sen sijaan lisäpanostuksia perusväylästön kunnossapitoon ei esitetä.

Kommentit