Suomen Yrittäjät hallitusohjelmasta: Ohjelma pääosin myönteinen yrittäjille

Uutiset, tiistaina 17.04.2007

Hallitusohjelmassa panostetaan Suomen Yrittäjien toimitusjohtajan Jussi Järventauksen mukaan myönteisellä tavalla talouskasvua tukeviin toimiin muun muassa yrittäjyyttä edistämällä. Ohjelman peruslinjaa voidaan pitää oikeana, vaikka kaavaillut menonlisäykset ovat verrattain tuntuvia.

Järventaus pitää tärkeänä avauksena sitä, että työelämän pelisääntöjen kehittämisen mahdollisuus, vaikkakin varovaisin sanakääntein, on nyt avattu. Hallituksen on tarkoitus käynnistää laaja kartoitus uusien työpaikkojen syntymisen esteistä ja ryhtyä toimiin esteiden poistamiseksi. Tätä koskeva maininta sisältyy ”Työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelmaan”, jonka laatimista Järventaus luonnehtii merkittäväksi.

Verotuksen osalta tärkeimpiä ratkaisuja ovat ansiotuloverotuksen keventäminen sekä perintö- ja lahjaveron poistaminen yritysten sukupolvenvaihdoksissa. Yritysten entistä laajempi hyödyntäminen julkisten palveluiden tuotannossa parantaa palveluiden saatavuutta ja laatua sekä luo lisää tilaa yrittäjyydelle. Yrittäjyyshalukkuuden ja yritysten kasvun kannalta tarpeellisia kirjauksia ovat yrittäjien sosiaaliturvan kohentaminen ja henkilökohtaista konkurssia koskevan selvitystyön jatkaminen samoin kuin yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen kaikilla koulutusasteilla.

Järventaus pitää päätöstä elinkeinoministeriön perustamisesta erittäin tervetulleena.

Kielteisenä Järventaus pitää sitä, että ohjelmassa verokannusteet yrittäjyydelle jäivät ohuiksi. Valtiontalouden tasapainon kannalta menonlisäykset ovat ylärajoilla.

LEHDISTÖTIEDOTE

Kommentit