Suomen Lukiolaisten Liitto, Suomen Opiskelija-Allianssi ja Finlands Svenska Skolungdomsförbund tyrmäävät demariesityksen: NUORISOKOULUHAIKAILUT JÄRJETTÖMIÄ!

Uutiset, keskiviikkona 20.02.2008

Suomen Lukiolaisten Liitto, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ja Finlands Svenska Skolungdomsförbund tyrmäävät Demarinuorten puheenjohtaja Heta Välimäen esittämät vaatimukset oppivelvollisuusikärajan nostamisesta. Välimäki vaati toisen asteen koulutuspolkujen tasoittamista erityisin nuorisokouluin.

Demarinuorten jälleen esiin nostamat vaatimukset nuorisokoulusta ovat järjestöjen mielestä varsin hämmentäviä, kun otetaan huomioon Ruotsin nuorisokoulumallin erittäin huonot kokemukset. Ruotsissa nuorisokoulu on johtanut koulunsa keskeyttäneiden määrän kasvuun ja opiskeluaikojen pitenemiseen.

– Demarinuorten huoli koulutuspudokkaista on tärkeä, mutta esitetyt ratkaisut ovat vääriä. Opiskeluun on oltava myös omaa motivaatiota. Olisi järjetöntä romuttaa kahta nykyisellään suhteellisen hyvin toimivaa koulutusjärjestelmän osa-aluetta nuorisokoulun perustamiseksi, linjaa Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Niklas Huotari.

Toisen asteen tutkinnon suorittaminen on erittäin tärkeä tavoite peruskoulun päättävälle. Lukiolaisten Liitto, OSKU ja Finlands Svenska Skolungdomsförbund vaativatkin, että toisen asteen koulutukseen ulkopuolelle jääville nuorille tarjottaisiin erityisesti esimerkiksi oppisopimuskoulutusta ja
erilaisia työpajamahdollisuuksia syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

– Tärkeämpää on kiinnittää asiaan huomiota perusopetuksessa, jonka aikana syrjäytymisriskit ovat jo havaittavissa, huomauttaa Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU:n puheenjohtaja Antti Laaksonen.

Kommentit