Suomen ei tule hyväksyä lyijykieltoa

Kynästä, keskiviikkona 27.11.2019

Euroopan Unioni on esittämässä lyijyhaulien ja -ammusten laajaa kieltämistä. Esitys koskee erityisesti kosteikkoalueita, mutta sen määritelmä on niin lavean, että se käytännössä kieltäisi käytän isossa osassa Suomea. EU:n määritelmä pitäisi sisällään ei vain järviä ja niiden rantoja, vaan myös turvealueet, lammet ja lätäköt ja jopa peltojen reunoissa olevat ojat. Kun näiden kaikkien ympärille ja ojien varsille molemmin puolin määriteltäisiin vielä 400 metrin turva-alue, niin kielto olisi aikalailla koko maan kattava ja ehdoton. Suomen maa-alueista tulisi tällä rajoituksella katetuksi yli 3/4 ja nämä siis olisi jatkossa lyijyhaulien ja -ammusten käyttökieltoalueina. Täyskielto koskisi myös näille alueille sisältyviä ampumaratoja.

Esityksellä olisi toteutuessaan ensivaiheessa siis merkittävä vaikutus erityisesti haulikolla tapahtuvaan metsästykseen, mutta myös muuhun metsästykseen, ampumaurheiluun ja reserviläistoimintaan. Muutos nostaisi myös merkittävästi kustannuksia. Vaihtoehtoiset ampumatarvikkeet ovat lyijyhauleja kalliimpia ja osassa aseita ei niitä ole edes mahdollista käyttää.

Lyijyhaulien näin laajalle ja ehdottomalle täyskiellolle onkin vaikea löytää perusteita. Metsästäjäliitto on nostanut laajasti esille lyijyhaulikiellon ongelmia, kuten myös reserviläisjärjestöt. Lisäksi vaihtoehtoisten ammusmateriaalien haittavaikutuksista ei ole vielä luotettavaa ja tutkimustietoon perustuvaa tietoa mm. niiden vaikutuksista ihmisten ja eläinten terveyteen. Ratkaisu voisi olla myös tästä näkökulmasta hätiköity ja jopa väärä.

Suomessa on jo aiemmin vuonna 1996 vastuullisesti kielletty lyijyhaulien käyttö vesilintujen metsästyksessä. Tämä rajoitus onkin täysin riittävä maahamme ja jos Suomen Antti Rinteen (sd.) hallitus lopulta kuitenkin EU:n lyijyhauli ja -ammuskiellon päättäisi hyväksyä, niin se tulee ehdottomasti rajata koskemaan nykykäytännön mukaan vain pysyviä vesistöjä.

Samaan aikaan EU selvittää lisäksi vielä laajempaa kaikenlaisten lyijyammusten käyttökieltoa. Vaikka esitys ei koskisikaan mm. viranomaiskäyttöä, niin sillä olisi laajat vaikutukset mm. Suomen sotilaalliseen maanpuolustukseen. Lyijyammusten täyskiellon vaikutukset olisivat laajat, sillä merkittävin osin lyijylle ei ole olemassa vaihtoehtoja kivääri- ja pistoolipatruunoiden osalta.

EU:n suunnitelmat ovat saaneetkin täysin aiheellisesti osakseen kovaa vastustusta. Esitykset eivät ole perusteltuja metsästyksen osalta, mutta eivät myöskään kansallisen maanpuolustuksen eikä ampumaurheilunkaan suhteen.

Suomen ei pidäkään missään tapauksessa kuitata ja hyväksyä esitystä ja kansallisen edunvalvonnan tuleekin tehdä kaikilla eri tasoilla kaikki mahdollinen ja mahdotonkin, että esitystä ei Suomi tule hyväksymään.

Timo Heinonen

Kansanedustaja

Puolustusvaliokunnan jäsen

Kommentit