Suomalainen maito työllistää 5000 hämäläistä – uusi meijeri lisää toimintaa. Risteysasiakin ratkeamassa.

Blogi, keskiviikkona 07.05.2014

Eilen kävin keskusteluja ensin työministeri Lauri Ihalaisen kanssa ja hänen jälkeensä liikenneministeri Henna Virkkusen kanssa Helsinki-Tampere -moottorien uudesta ns. Herajoen Valion-liittymästä. Tierahojen leikkaukset ja muutamien pikaisesti remonttilistalle tulleiden suurten silta ja muiden hankkeiden takia risteyksen rahoitus on näyttänyt hankalalta. Kyse kuitenkin merkittävästä työllisyyshankkeestakin. Valio on rakantemassa alueelle toista suurta Etelä-Suomen meijeriä nykyisin toimivan viereen. Tällä haetaan kasvua mm. Venäjänkin markkinoilta. Mutta samalla paikan kasvu, tuplaantuminen, tullee lisäämään rekkaliikennettä niin maitotiloilta meijerille kuin meijeriltä kauppoihinkin. Investoinnin on tarkoitus vastata Ruotsin sekä Venäjän kasvaville markkinoille, samalla Riihimäen meijereistä tulisi Valiolle Etelä-Suomen pääpaikka. Rakennusvaihe olisi tarkoitus aloittaa jo tämän kevään aikana. Nykyiset risteykset eivät tällaista liikennemäärää salli ja siksi yritys onkin itse ollut aktiivinen uuden moottoritieliittymän saamiseksi. Ja ei pelkästään puhemiehenä vaan myös merkittävänä rahoittajana. Valio on sitoutunut maksamaan risteyksestä kolmasosan eli noin 6 miljoonaa euroa. Myös Riihimäen kaupunki on sitoutunut vastaavalla panoksella hankkeeseen. Ja puuttuva osa on sitten ollut tämä valtion rahoitus. Tuleehan liittymälle myös nimittäin muutakin käyttöä.

Keskusteluissa on nyt noussut esille ns. jälkirahoitusmalli. Eli kun valtion tämän vuoden rahat on sidottu romahdusvaarassa olevaan siltaan niin tehdään sitoumus maksusta myöhemmin. Tämä nyt näyttää ratkaisevan tärkeän risteyshankkeen toteutumisen ja ennen muuta uuden meijerin rakentamisen. Liittymä siis ehto hankkeen toteutumiselle.

Välillä siis myönteisiäkin uutisia ja jälleen hyvä esimerkki siitä, että ratkaisuja on löydettävissä kun vain niitä halutaan yhdessä etsiä. Asia etenee nyt näin ja toivottavasti risteysalueella myös kuokka pian maassa.

Nämä uudet työpaikat ovat enemmän kuin tervetulleita Hämeeseen ja pitää muistaa, että näin Valio työllistää tällä alueella suoraan ja välillisesti siis mukaan luettuna myös lukuisat maatilat, maitotilat, noin 5000 suomalaista. Ja tulevaisuudessa siis yhä lisää.

Aino-Kaisan kanssa tämä olemme koko kevään vääntäneet. Ja nyt kun vasemmistoliitto ei enää hallituksessa ja liikenneministerin tehtävät siirtyivät meille niin asian maaliin vieminen jäi osaltaan minulle. Mutta vielä nimet saatava paperiin ja sitten homma maalissa.

Tänään aamulla aloitin kokoukset ympäristövaliokunnassa. Nyt takana jo ulkoasiainvaliokuntakin missä kuultavana mm. ulkoministeri Erkki Tuomioja Ukrainan kriisistä. Itse olen samasta aiheesta tänään myös valtakunnan verkossa keskustelemassa radiossa Ajantassa kello 14.40. Ohjelma siis Ajantasan Vallattomasti Valtiopäivillä. Keskustelussa myös Suomen ja Ruotsin suunnitelman hakea yhteistyöllä tehoa puolustusvoimiimme.

Tästä lupasikin hieman lisää tietoa täälläkin. Kyse siis SUOMEN JA RUOTSIN KAHDENVÄLISEN PUOLUSTUSYHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN – Action Plan

Maittemme välinen, mutta myös kaikkien Pohjoismainen turvallisuus- ja puolustuspoliittinen yhteistyö on viime vuosina kehittynyt erittäinkin nopealla vauhdilla. Meillä Suomessakin kaikki puolueet ovat suhtautuneet tällaiseen sotilaalliseen yhteistyöhön myönteisesti ja myös kaikkien Pohjoismaidenkin tahtotila yhteistyön edelleen tiivistämiseksi on ollut vahvaa. 

 Me sitouduimme tätä työtä jatkamaan Turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa. Onhan erityisesti meidän ja Ruotsin kahdenvälisen yhteistyön tiivistäminen luonnollinen osa pohjoismaista yhteistyötä ja sen kehittämistä. Suomen ja Ruotsin puolustusvoimien välisten toimintojen tehokkaammalla, mutta myös taloudellisemmalla käytöllä voimme lisätä niin operatiivista tehokkuuttamme kuin myös tukea maittemme ja yhteisen suorituskykyjemme ylläpitämistä ja kehittämistä.

Alleviivaan nyt vielä, että tämä nyt tehty yhteistyöaloite siis koskee vain maittemme puolustusvoimien rauhan ajan toimintoja. Tiivistyvä puolustusyhteistyö ei korvaa Suomen muuta monikansallista tai kahdenvälistä puolustusyhteistyötä, vaan se täydentää sitä. Niin kuin eilen jo kerroin niin Suomen ja Ruotsin puolustusministerit hyväksyivät 6.5. tämän työsuunnitelman, Action Planin, maittemme välisen puolustusyhteistyön tiivistämiseksi. Tässä nyt hyväksytyssä työsuunnitelmassa on siis vasta alustavasti, emme siis ole sitoutuneet vielä mihinkään, kartoitettu niitä yhteistyöalueita, jotka puolustusministeriötasolla nähdään kiinnostaviksi ja mahdollisiksi niin meillä Suomessa kuin Ruotsissakin.

Nyt siis selvitetään yhteistyön tiivistämismahdollisuuksia lyhyellä tämä ja ensi vuosi ja ennen muuta pitkällä 2016 eteenpäin aikavälillä. Selvityksessä tullaan tarkastelemaan yhteistyön aikatauluja, kustannuksia, juridisia vaikutuksia sekä saavutettavia hyötyjä. Lähtökohdaksi on sovittu, että yhteistyössä saavutettavien hyötyjen tulee olla tasapainossa maiden välillä. Puolustusvoimat tekevät esitykset yhteistyön tiivistämiseksi viimeistään tammikuussa 2015, jonka jälkeen tehdään asiaan kuuluvat poliittiset päätökset.

Nyt siis tehdään selvitystyö Suomen ja Ruotsin puolustusvoimien yhteistyön tiivistämismahdollisuuksista ainakin seuraavilla yhteistyöalueilla: 

 – puolustusministeriötaso; esimerkiksi yhteiset selvitykset ja virkamiesvaihto

– merivoimat; esimerkiksi koulutus- ja harjoitusyhteistyö, rauhan ajan tukeutumistoimintojen yksinkertaistaminen, valvontayhteistyö

– ilmavoimat; esimerkiksi koulutus- ja harjoitusyhteistyö, rauhan ajan tukeutumistoimintojen yksinkertaistaminen, valvontayhteistyö

– maavoimat; esimerkiksi koulutus- ja harjoitusyhteistyö mekanisoitujen joukkojen ja talvikoulutuksen osalta, harjoitusalueiden yhteiskäyttö

– logistiikka; esimerkiksi tulevaisuuden materiaalihankintoihin liittyvät yhteiset soveltuvuustutkimukset, kunnossapito, kokemusten vaihto ulkoistamiseen liittyen

– muut yhteiset suorituskykyalueet; esimerkiksi turvaluokitellut viestiyhteydet puolustushallintojen välille

Mutta edellä mainittujen yhteistyöalueiden lisäksi tiivistettyyn yhteistyöhön voidaan lopulta myös päätyä myös muilla sellaisilla yhteistyöalueilla, joilla arvioidaan saavutettavan hyötyjä.

Tässä siis hieman laajemmin tätä aihetta nyt vielä läpikäytynä. Ja tästä siis puhun iltapäivällä myös radiossa mm. yhdessä puolustusvaliokuntamme puheenjohtajan Jussi Niinistön kanssa.

Mutta nyt lounaalle ja sitten täysistuntoon.

Kello 21.27 ja vihdoin kotona. Illalla vielä Veikkauksen kokous ja sitä ennen parituntia Ben Zyskowiczin ja Kimmo Sasin kanssa EU-vaalitalkoissa. Tänään avattiin nimittäin Helsingin kampanjan hermokeskus eli vaalikontti Narinkkatorille. Vilkkaimmalla paikalla olevasta Vaalikontista tulikin heti avajaispäivänään erittäin suosittu pysähdyspaikka ja tunnelma oli mukava. Ja Helsingissä hieno kampanjoida EU-vaaleissa kun paljon myös ulkomaalaisia liikkeellä ja heitäkin Eurovaalit kiinnostavat. Monta hyvää keskustelua.

Helsingin Vaalikontin tupareissa oli tänään paikalla ehdokkaistamme mm. Aura Salla, Lisa Sounio-Ahtisaari, Petri Sarvamaa ja Marjatta Rasi. Ja lisäksi totta kai hienosti näkyvillä ja mainoksia jakamassa myös Henna Virkkusen, Alexander Stubbin, Sirpa Pietikäisen ja monen muun kampanjatiimit. Se on muuten uskomatonta miten tämä väki tekee pyyteetöntä talkootyötä ehdokkaittemme eteen. Ei voi kuin nöyrästi kiittää näitä talkoolaisia. Ja mukava itsekin olla auttamassa tällaista Eurovaaliehdokkaittemme joukkoa. 

Benin kanssa laitoimme jakoon satoja eri ehdokkaittemme mainoksia Narinkkatorilla ja monta mukavaa keskusteluakin. Ja olihan se aika kiva nähdä myös yksi entinen oppilaanikin pitkästä aikaa. Nuoreksi naiseksi kasvanut pieni koululainen vilkutti yhden kaupan ovelta ja vinkkasi juttusille. En meinannut Siiriä edes tunnistaa. Ja myös entisiä loppilaisia oli keskustassa liikkeellä ja muutamia kesäloppilaisiakin. Ja totta kai paljon tuttuja Helsingistä ja pääkaupunkiseudulta ja ennen muuta satoja ja satoja uusia tuttavuuksia ja kadun kulkijoita.

Nyt siis Helsingin Vaalikontti Narinkkatorin nurkalla aivan Kampin Kappelin lähellä on avattu ja auki aina vaaleihin asti. Kannattaa poiketa kahvilla ja uskoisin, että joka päivä siellä aina joku ehdokkaistammekin paikalla. 

….

Mutta iltapäivään mahtui myös mielenkiintoinen eduskuntasalin keskustelu pääministeri Jyrki Kataisen johdolla ja myös tuo radiokeskustelumme Jussi Niinistön ja Tuija Braxin kanssa. Itse alleviivasin, että tärkeintä on lopulta kuitenkin aina huolehtia siitä, että oma itsenäinen puolustus on kunnossa. Viime kädessä se varmin turva Suomelle on me suomalaiset itse. Mutta itse myös pidän hyvänä yhteistyön syventämistä Pohjoismaiden kanssa ja myös Natonkin kanssa. On hyvä hakea turvaa ja apua myös itseä lähellä olevista maista pahankin päivän varalle.

Mutta Puolustusvoimat tarvitsevat nyt 2015 eteenpäin lisää rahaa ja toivottavasti saamme myös muut puolueet sitoutumaan tähän. Uskottava maanpuolustus ei muuten enää ole entisensä ja joudumme luopumaan yhdestä tai kahdestakin puolustuspolitiikkamme perusperiaatteesta. Ja ainakaan itse en sitä voi hyväksyä. Koko maata tulee puolustaa myös tulevaisuudessa.

 

Kommentit