Soten valinnanvapaus malli on ”Ota tai jätä” – Eduskuntakäsittely ratkaisee Soten onnistumisen

Blogi, perjantaina 09.03.2018

”Kyllä tämä kompromissi tietenkin on ota tai jätä –tyyppinen, niin kauan sitä on neuvoteltu.”

Näin nyt sovittua Soten valinnanvapausmallia kuvasi pääministeri Juha Sipilä lokakuun puolivälissä viime vuonna. Nyt tämä ota tai jätä -malli on saatu eduskuntaan ja nähtäväksi jää haluaako eduskunnan enemmistö mallin ottaa vai jättää. Mallin muutokset valiokunnissa tarkoittavat yksiselitteisesti siis sen jättämistä ja näin sote siirtyisi ja maakuntahallinto peruuntuisi.

Itse olen sitoutunut tähän ota tai jätä -malliin. Mutta todellakin vain niin, että malli myös tällaisena hyväksytään. Enää ei iltalypsyille ole mahdollisuutta eikä esimerkiksi valinnanvapauslain heikentämiselle tai vesittämiselle. Niin kuin aiemmin totesin, niin pelkkiä rusinoita ei pullasta voi kukaan nyppiä. Me tarvitsemme sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen ja se pitää tehdä kattavana ja laajana.

Asiakkaan valinnanvapautta lisätään siis osana maakunta- ja sote-uudistusta. Hallitus antoi tämän esityksen valinnanvapauden lainsäädännöstä eduskunnalle eilen 8. maaliskuuta 2018 ja tällä valinnanvapaudella tarkoitetaan siis jokaisen omaa henkilökohtaista oikeutta valita itse, mistä hän tulevaisuudessa saa sosiaali- ja terveyspalvelunsa. Asiakas voisi valita nykyistä yksilöllisemmin omaan tilanteeseensa sopivia palveluntuottajia ja pääsee näin lääkärijonosta lääkärin vastaanotolle ja saa laadukasta hoitoa asuinpaikastaan ja rahapussinsa paksuudesta riippumatta. Tarkoituksenamme on siis lisätä asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia sekä parantaa palvelujen saatavuutta, laatua ja kustannusvaikuttavuutta.

Tässä lyhyesti STM:n kokomaan faktapakettia asiasta, missä asiakas voisi siis valita nykyistä monipuolisemmin
sote-palveluitaan. ”Valinnanvapaus tarkoittaisi käytännössä sitä, että ihminen listautuu valitsemansa sosiaali- ja terveyskeskuksen asiakkaaksi ja valitsee lisäksi haluamansa hammashoitolan (suunhoidon yksikön). Sote-keskuksesta saisi terveyspalveluja sekä ohjausta ja neuvontaa sosiaalipalveluista. Sote-keskuksesta saisi myös erikoislääkärin palveluja vähintään kahdelta erikoisalalta. Maakunta päättäisi mitä ne ovat.

Maakunnan liikelaitos tarjoaisi omien sote-keskusten ja hammashoitoloiden lisäksi kaikki sosiaalipalvelut ja muut terveyspalvelut. Näitä ovat esimerkiksi perhekeskusten palvelut, kouluterveydenhuolto, kotihoito ja erikoissairaanhoito sairaaloissa.

Lain mukaan maakunnan liikelaitoksen olisi myönnettävä asiakasseteleitä tietyissä palveluissa. Asiakas käyttäisi asiakassetelin yksittäisen palvelun hankkimiseen toiselta palveluntuottajalta. Asiakasseteliä pitäisi tarjota esimerkiksi kotihoidossa, asumispalveluissa ja lääkinnällisessä kuntoutuksessa. Lisäksi asiakasseteli olisi myönnettävä, jos hoitotakuun aikarajat ylittyvät. Maakunta voisi käyttää halutessaan asiakasseteliä laajemminkin, kunhan se ei haittaisi palvelujen toimivuutta.

Henkilöt, joilla on laaja ja pitkäaikainen avuntarve, voisivat saada käyttöönsä henkilökohtaisen budjetin. Henkilökohtaisen budjetin avulla asiakas voisi valita yksilölliseen tilanteeseen sopivia palveluja, vaikkapa henkilökohtaisen avustajan.

Uusi valinnanvapausmalli on asiakaslähtöinen. Se kokoaisi palvelut organisaation sijaan asiakkaan ympärille. Maakuntien tehtävänä olisi rakentaa yhteensovitetut palvelukokonaisuudet eri väestöryhmille, esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluja tarvitseville. Palveluntuottajia voisi olla useita. He sitoutuisivat noudattamaan palvelukokonaisuuksia ja hoitopolkuja.

Asiakkaat saisivat paremmin tietoa palvelujen laadusta

Laki velvoittaisi maakuntia ja palveluntuottajia huolehtimaan asiakkaiden neuvonnasta ja ohjauksesta. Asiakkaat saisivat nykyistä paremmin tietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen laadusta ja odotusajoista. Lisäksi sote-keskusten ja hammashoidon palveluntuottajien sekä asiakassetelipalvelun tuottajien pitäisi julkaista vuosittain tiedot muun muassa tuloistaan, maksamistaan veroista ja verotuspaikasta, voitoista ja tappioista, johdon palkoista ja palkkioista sekä yhteiskuntavastuun toteuttamisesta.

Tuottajien korvauksissa otettaisiin huomioon erilaiset asiakkaat

Maakunnat saisivat rahoituksen valtiolta. Maakunnat vastaisivat siitä, että niiden asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut. Maakunnat maksaisivat tuottajille korvausta niiden hoitamista asiakkaista.

Palveluntuottajille maksettavissa korvauksissa otettaisiin huomioon asiakkaiden palvelutarpeeseen vaikuttavat tekijät, kuten ikä ja sairastavuus. Maakunta siis maksaisi palveluntuottajille suuremman korvauksen vanhemmista ja sairaammista asiakkaista. Maakunta voisi maksaa tuottajalle myös lisäkorvauksia syrjäseutujen palveluista ja kannustimia hoidon ja palvelun onnistuneisuuden perusteella.

Sote-keskus ja maakunnan liikelaitos voisivat täydentää omaa palvelutuotantoaan ostamalla palveluja eri kokoisilta yrityksiltä ja järjestöiltä. Pienillä yrityksillä olisi myös hyvät edellytykset toimia asiakassetelipalvelujen ja henkilökohtaisen budjetin palvelujen tuottajina.

Valinnanvapauden kautta järjestettävien palvelujen arvon arvioidaan olevan noin 29 prosenttia maakuntien järjestämistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Tämä tarkoittaa noin 5,3 miljardia euroa julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen koko 18,6 miljardin euron rahoituksesta vuoden 2016 tasossa.

Valinnanvapaus laajenisi vaiheittain

Eduskunta päättää valinnanvapauslain hyväksymisestä kesäkuussa 2018. Tarkoitus on, että maakunnat alkavat järjestää julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut vuoden 2020 alusta. Syksystä 2019 alkaen asiakas voi valita maakunnan liikelaitoksen eli käytännössä maakunnan, jonka palveluissa asioi. Viimeistään 1.7.2020 maakunta ottaisi käyttöön asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin. Sote-keskukset aloittaisivat toimintansa viimeistään 1.1.2021 ja hammashoitolat 1.1.2022.

Koska valmistelu on edennyt eri maakunnissa eri tahtiin, valinnanvapaus laajenee joissain maakunnissa jo vuosina 2018-2021 sosiaali- ja terveyskeskuksia ja suunhoitoa koskevina pilotteina. Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetoinnin pilotteja toteutetaan vuosina 2018-2019.

Lakiesitykseen sisältyy laaja vaikutusten arviointi

Vaikutusarviointia on täsmennetty lausuntojen perusteella ja lainsäädännön arviointineuvoston esittämällä tavalla. Vaikutusarvioinnin mukaan valinnanvapausmallin avulla voidaan parantaa perustason palvelujen saatavuutta ja ihmisten mahdollisuutta saada palveluja yhdenvertaisesti. Arvioinnin mukaan lakiehdotuksella on menokehitystä kasvattavia sekä sitä hillitseviä vaikutuksia. Valinnanvapauden vaikutusten kannalta on ratkaisevaa se, millä tavoin uudistus toteutetaan eri maakunnissa.”

Nyt siis tämä kokonaisuus eduskunnan käsiteltäväksi ja asia pitää saada täällä hoidettua kevätistuntokauden aikana. Itse olen sitoutunut siihen, että sote-uudistus tällä vaalikaudella tehdään ja sen keskeisenä osana laaja valinnanvapausmalli. Kokonaisuuteen sisältyy myös hallintoa hoitamaan sovittu maakuntamalli. Eli paketti on kokonaisuus missä sote tulee jos sen osana on valinnanvapaus ja maakuntahallinto jos sen osana on sote. Yhtä palasta tästä kokonaisuudesta ei siis voida vain toteuttaa.

Ja nyt siis valinnanvapausmalli on hiottu siihen malliin edellisen perustuslakikierroksen jälkeen, että enää sitä ei ole mahdollista muuttaa eikä heikentää. Jos siis tämä pääministerinkin Ota tai jätä -malliksi kuvaama malli ei hallituspuolueille kelpaa niin silloin paketti peruuntuu kokonaan. Se ei olisi hyväksi yhdellekään suomalaiselle. Siksi itse toivon nyt vastuullisuutta ja koko Suomen parhaan ajattelemista jokaiselta.

Kello 20.02 ja Loppijärven rannassa. Pitkästä aikaa Pekkalassa ja illalla vielä käytiin pilkillä lasten kanssa. Huominen Kokoomusnaisten koulutuspäivä peruuntui ja minun kalenterini näyttää nyt sitten tyhjää. Mikä ihana syy olla ja nauttia yksi päivä tästä talvesta ilman töitä ja menoa.

Tänään eduskunnassa vielä Valtiovarainvaliokunnan kokous missä nippu asioita valmistavankeskustelun kautta kohti päätöksen lopullista tekoa ja sitten täysistunto missä keskusteluun nostin tänään vielä yrityksemme pelastaa Malmin Lentokenttä. Täytyy toivoa, että pääministeri Juha Sipilä ja Keskusta pitävät lupauksensa ja puolustavat Malmia loppuun asti. Osa jo puhunut, että se lupaus olisi ollut vain kuntavaalien vaalilupaus  eikä olisi edes pidettäväksi tarkoitettu. En halua niin uskoa vaan uskon Sipilän ja keskustalaisten pitävän tämän lupauksen. Katsotaan, että olenko oikeassa.

Nyt takkaan lisää puita ja iltapalaksi Suomalaisen ruuan -viikkojen kunniaksi Atrian makkaraa. Hyvää Suomesta!

 

 

Kommentit