Sote valinnanvapaus tuonee lääkärit takaisin maalaiskuntiin – Lopulta jokaisen valinnat vaikuttavat

Blogi, maanantaina 02.01.2017

Juuri ennen vuodenvaihdetta eteenpäin saatu Sote-uudistus on antanut aihetta muutamiin yhteydenottoihin myös minuun. Myös mediassa on asiasta kirjoitettu ja valitettavasti useampia aikalailla asenteellisia ja vääriäkin tulkintoja. Siksi ajattelin, että voisi olla teille lähettämieni henkilökohtaisten vastausten lisäksi myös paikallaan hieman vielä avata ja kirjoittaa aiheestä täällä blogissanikin tässäkin vaiheessa.

Lähtökohtahan on aika hyvin meidän kaikkien tiedossa ja aikalaajasti myös tunnustettu. Toiset ovat sen jopa tietyllä tavalla hyväksyneet ja tyytyneet siihen. Me emme ole ja siksi Sote-uudistusta osaksi myös teemme. Maassamme on esimerkiksi tällä hetkellä sosiaali- ja terveyspalveluiden laatutasot hyvinkin suuret. Lisäksi jonot ovat liian pitkiä. THL:n eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosittain kokoamat tiedot lääkärille pääsystä kertovat isojen erojen lisäksi siitä, että jonot terveyskeskusten lääkäreille ovat viime vuosina vain kasvaneet. Viime vuoden eli vuoden 2016 alussa tehdyn koonnan mukaan esimerkiksi Uudellamaalla lähes puolet asiakkaista joutui jonottamaan yli kaksi viikkoa. Korkeintaan kahden viikon jonotusaikaa on pidetty vielä kohtuullisena ja siihen ei siis monet Uudellamaallakaan päässeet.

Tuoreimmat tiedot viime lokakuulta (10/2016) kertoo, että kiireetön hoitoonpääsy lääkärin avosairaanhoidon vastaanotolle vaihteli alueittain. Yli kolme kuukautta kestäneitä odotusaikoja oli eniten Kainuun maakunnan alueella. Kainuussa oli lokakuussa lähes 400 yli kolme kuukautta kestänyttä käynnin odotusta.
Isojen kaupunkien terveyskeskuksissa hoitoonpääsy toteutui pääsääntöisesti kolmen kuukauden sisällä yhteydenotosta. Terveyskeskusten kiireettömistä lääkärikäynneistä kolme prosenttia toteutui yli kolmen kuukauden kuluttua yhteydenotosta (maaliskuussa 2016 vastaava luku oli neljä prosenttia). Lääkärin vastaanotolle pääsyä odotettiin viikko yhteydenotosta 41 prosentissa käynneistä. Eihän tähän voi tietenkään olla tyytyväinen ja tässä valossa SDP:n puheet siitä, että he mahdollisesti 2019 valtaannoustessaan peruisivat nyt tehtävän sote-uudistuksen eli palaisivat nykytilanteeseen. Ja ihmiset saisivat jatkaa jonottamistaan. No itse luotan siihen, että sellaiseen ei demareille kumppaneita ensi vaalikaudellakaan löydy ja sote-uudistus etenee suunnitellulla tavalla.

Pitkien jonojen ja asuinpaikasta johtuvien laatuerojen lisäksi myös sosiaali- ja terveyspuolen kustannukset ovat karkaamassa ja monessa paikassa jo karanneetkin. Ja kun samaan aikaan väestömme ikääntyy ja sen myötä palvelujen tarve kasvaa niin nykymallilla emmem voi jatkaa. Tämä kasvanut palvelutarve on minusta järkevintä ratkaista palveluiden järjestämisen rakennetta uudistamalla ei laatua heikentämällä. Nythän olemme monessa paikassa tulleet tilanteeseen, että yksin julkinensektori ei ole voinut turvata tasalaatuisia palveluita tai edes mitään palveluita vaikkapa maaseutukuntiin. Palveluita on keskitetty hurjasti ja jätetty kohtuu suuretkin kunnat ja taajamat vaikkapa ilman lääkärivastaanottoa. Me kuntalaiset emme ole sille voineet mitään emmekä ole pystyneet itse tähän vaikuttaa edes valitsemalla palveluita toisaalta vaan yksinkertaisesti palveluiden saavutettavuus ainakin on heikentynyt jos ei myös saatavuus.

Uudistusta siis tehdään, jotta meistä jokainen saisi jatkossa laadukkaita palveluita. Iso osa meistä onneksi tarvitsee palveluita harvoin, mutta silloin kun niitä tarvitaan, tulee niitä saada nopeasti ja laadukkaasti. Pienempi joukko meistä käyttää suurimman osan palveluista. Heidän osaltaan on erittäin merkityksellistä, että palvelut toimivat ja ovat saatavilla. Valinnanvapaus on työkalu nimenomaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Aiemminkin jo täällä kirjoitin, että terveyspalveluiden valinnanvapaus on normaalitila ympäri Eurooppaa. Vaikka usein meihin verrattavassa Ruotsissa valinnanvapaus toimii, ovat sitä vaatineet tahot olleet Suomessa varsin harvalukuisia. Ihmisen näkökulma, ja vapaus päättää omista palveluistaan ovat olleet pitkään vieraita suomalaiselle järjestelmälle. Ellei nyt tehtävässä uudistuksessa käsiteltäisi valinnanvapautta, puhuttaisiin ainoastaan hallinnosta ja sen himmeleistä. Tähän me kokoomuksessa emme suostuneet vaan halusimme nostaa hallinnon ja rakenteiden sijaan ihmisen sote-uudistuksen keskiöön. Meidän suomalainen valinnanvapausmalli tarjoaa jokaiselle  jopa nelinkertaisen mahdollisuuden valita palvelutuottajansa. Sosiaali- ja terveyskeskuksen (Sote-keskus) valinnan lisäksi käytössä on maksuseteli, mahdollisuus valita haluamansa erikoistason palvelulaitos, asiakasseteli muissa erikoistason palveluissa sekä lisäksi henkilökohtainen budjetti paljon palveluita tarvitseville.

Jatkossa jokainen voi siis valita vapaasti sosiaali- ja terveyskeskuksen (Sote-keskus) toimipisteen, josta saa perustason terveyspalveluita ja sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta. Itse uskon, että tällä mallilla meillä on niin halutessamme eli niin valitessamme mahdollisuus saada lääkärit takaisin myös maaseutukuntiin ja pienempiin keskuksiinkin. Olen varma, että joku lääkäreiden ryhmä perustaa esimerkiksi meille Hämeeseen Sote-keskuksen minkä päätoimipaikka on esimerkiksi Hämeenlinnassa tai Riihimäellä ja lisäksi lääkäripisteet maalaiskunnissa. Tai Päijät-Hämeeseen paikan missä keskus on Lahdessa ja jokaisessa kunnassa lääkärivastaanotto. Kun tätä vaadimme ja tällaisia palveluita valitsemme ja sen kautta käytämme niin näitä myös tulee. Tämä on soten valinnanvapausjutun yksi iso asia mikä on jäänyt kovin pienelle huomiolle. Sote-keskus eli Terveyskeskus voi lisäksi antaa asiakkaalle maksusetelin, jolla asiakas voi hankkia palveluita myös muualta kuin samasta keskuksesta. Tällainen maksutelillä hankittava palvelu voi olla esimerkiksi fysioterapiaa. Aikaisemmin näitä valinnan mahdollisuuksia ei ole ollut. Sote-keskuksen lisäksi jokainen voi valita jatkossa myös hammashoitolan itselleen.

Seuraavalla tasolla on sitten kaakunnan palvelulaitokset joista saa sen erikoistason palvelun, joka ei kuuluu valinnanvapauden piiriin. Asiakas saa kuitenkin valita vapaasti haluamansa palvelulaitoksen ja sen toimipisteen joko omasta tai toisesta maakunnasta. Palvelutarpeen arvioinnin perusteella asiakas saa myös asiakassetelin ammattilaisen arvioimissa palveluissa. Esimerkiksi kaihileikkaukseen pääsee asiakassetelillä haluamaansa sairaalaan.

Kaiken tämän ohella pitkäaikaisemmin apua tarvitseva voi saada henkilökohtaisen budjetin, jolla voi hankkia yksilöllisiä palveluja, kuten henkilökohtaisen avustajan. Asiakasta ei jätetä yksin sote-viidakkoon, vaan tarvittaessa asiakas saa tukea valintaan. Mikäli asiakas ei halua valita, maakunta osoittaa hänelle sopivan palvelun.

Tämä sote- ja maakuntauudistus on siis todella suuri kokonaisuus. Tämä valinnanvapaus on vain osa sitä, mutta se on uudistuksen tärkein ihmisille näkyvä muutos. Sen myötä peruspalvelut vahvistuvat ja hoitoon pääsee oikea-aikaisesti jonoissa odottamatta. Erona nykytilaanseen on se, että tuottajina on muitakin kuin kilpailutettuja toimijoita ja valta on meistä jokaisella eli asiakkailla. Potilas muuttuu siis asiakkaaksi. Mahdollisuus valita ja vaihtaa sosiaali- ja terveyskeskusta kannustaa kaikkia tuottajia panostamaan palveluiden saatavuuteen ja laatuun. Palvelu maksaa asiakkaalle aina saman asiakasmaksun, joten laadusta tulee vahva kilpailuvaltti. Eli valinnanvapauden kautta yksityiselle puolelle pääsevät myös he joilla ei tähän asti ole ollut siihen varaa. Minusta sekin on reilua ja tasa-arvoista.

Eli summasummarum…
– Valinnanvapaus on uudistuksen eniten kansalaisia koskeva osuus ja suurin muutosvoima.
– Nykyinen mahdollisuus valita julkisten terveyskeskusten välillä laajenee oikeuteen valita sekä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan sosiaali- ja terveysaseman ja aina samaan hintaan.
– Uudistus tehdään sosiaali- ja terveyspalvelut edellä, ihmisiä varten.
– Tavoitteena sote-palvelujen saatavuuden ja laadun parantuminen. Rakennamme tulevaisuuden yhdenvertaisia, asiakaslähtöisiä ja moderneja palveluja. Erityisesti tavoitteena perusterveydenhuollon jonotusaikojen lyhentyminen ja vanhuspalvelujen vahvistuminen tulevaisuutta ajatellen.
– Esityksellä on mahdollista kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja. Sote-uudistuksen tavoitteena ovat yhdenvertaiset perus- ja erikoistason palvelut koko maassamme.
– Ihmisen näkökulma ja vapaus päättää omista palveluistaan ovat olleet pitkään vieraita suomalaiselle järjestelmälle. Ellei kokoomus olisi ajanut valinnanvapautta niin voimakkaasti, niin tälläkin kertaa olisi puhuttu vain hallinnosta.

Suomalainen valinnanvapausmalli:
Jokaisen suomalaisen on mahdollista jatkossa valita neljässä kohtaa:
1. Sote-keskus eli nykyisen kaltainen terveyskeskus.
2. Keskuksen antamalla maksusetelillä esimerkiksi fysioterapiaa haluamassaan yrityksessä
3. Maakunnan yksikkö, joka antaa hoitoa ja arvioi palveluntarvetta eli nykyisiä erityistason palveluita
4. Edelleen asiakassetelillä palvelutarvetta vastaavan palvelun tuottaja.
5. Lisäksi viidentenä mahdollisuutena on henkilökohtainen budjetti, joka tarjoaa valinnanvapautta ennen kaikkea vanhuksilla ja vammaisilla

Tässä hieman nyt toisintoa jo aiemminkin kirjoittamastani, mutta ajattelin, että kysymyksiinne vastaamiseksi tämä on paikallaan. Ja mielelläni vastaan jatkossakin kysymyksiin jos ja kun iso uudistus sellaisia varmasti aiheuttaa.

Kello 22.54 ja tänään hieman flunssa miestä vaivannut. Ei onneksi sillä tavalla, että lääkärinvastaaotolle olisi täytynyt lähteä. Meiltähän kunnallinen terveyskeskus juuri lopetettiin ja palvelut keskitettiin kaupunkiin. Mutta onneksi apteekki sentään vielä palvelee ja hyvin Lopella palveleekin. Kiitos siitä.

Tänään hieman laitoimme eteenpäin kuitenkin Lopen asioita ja hieman kokoomuksenkin asioita. Mutta niistä ajallaan enemmän. Nyt vielä hieman flunssalääkettä ja pitkillä pöksyillä unten maille 🙂 Keskiviikoksi täytyy mies saada sitten markkinakuntoon kun Lahden markkinavuosi avataan Tammikuun Markkinoilla.

Kommentit