Sivistysvaliokunnan jäsen Timo Heinonen iloinen hankkeesta – Suomalainen perheyritys Sinituote rakentaa peruskoulua Gendabin paimentolaiskylään Tansaniaan

Uutiset, tiistaina 19.05.2009

Suomalainen, hausjärveläinen perheyritys Sinituote Oy kantaa yhteiskunnallista vastuuta rakentamalla koulua Tansaniaan. Vuonna 2006 alkaneen rakennusprojektin aikana Gendabiin on rakennettu yhteensä 5 opettajan asuntoa, 8 luokkahuonetta sekä 4 opettajan toimistoa. Lisäksi Sinituote on jakanut 31 stipendiä kylän lahjakkaimmille oppilaille jatko-opintoihin yläasteelle. Yrityksen johtaja ja omistaja Ilkka Brotherus ja hanketta vetävä Johanna Brotherus esittelivät aikaansaadoksiaan Kiasmassa 19.5.2009.

– Olemme edenneet hiljaisuudessa. Näin olemme halunneet varmistaa, että suoratuki on mahdollista ja työ on tuottanut tulosta. Projekti jatkuu noin kymmenen vuotta ja nyt toivomme, että esimerkkimme voisi saada myös muut yritykset mukaan tällaiseenkin toimintaan, kertoi Ilkka Brotherus yhdessä Gendabin kylän väen kanssa Kiasmassa.

Brotheruksen ja Sinituottee tavoitteena on jatkaa koulun tukemista tulevina vuosina kunnes SINI Hargushay Primary School:ssa on tilat yli 1000:lle oppilaalle sekä jakaa vuosittain uusia stipendejä lahjakkaimmille oppilaille yläasteopintoihin.

– Olen tiennyt Ilkan (Brotherus) sydämen olevan Suomen mallinen, mutta se taitaa ollakin maapallon pyöreä, totesi kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Timo Heinonen Kiasman tilaisuuden jälkeen viitaten mm. Brotheruksen tapaan toimia vahvasti suomalaisena ja yhteiskuntavastuunsa tuntevana perheyrityksenä.

– Eihän meidänkään koululaitoksen historia niin kauhean pitkä ole, mutta nyt olemme maailman parhaita. Me tiedämme mikä merkitys koulutuksella on ja olen enemmän kuin iloinen, että Brotherukset ovat valinneet juuri koulujutun tukensa kohteeksi, totesi Timo Heinonen ja kertoi, että haaveena voisi olla joskus päästä vaikkapa tutustumaan itse kouluun paikan päälläkin.

Gendabi on noin 5000 asukkaan paimentolaiskylä Hanang-vuoren juurella Pohjois-Tansaniassa. Köyhän paimentolaiskylän asukkaista vain noin 15% on luku- ja kirjoitustaitoisia, ja lähes kaikki elävät luontaistaloudessa. Vuonna 2006 Kylän ainoa peruskoulu oli täpötäynnä ja moni lapsi ei päässyt kouluun lainkaan.

Sinituotteen ja Gendabin kylän yhdistivät Sinituotteen – suomalaisen perheyrityksen – omistajan tyttären Johanna Brotheruksen reppureissun Tansaniassa. Matkan jälkeen syntyi päätös ryhtyä tukemaan Gendabin kylää uuden koulun rakentamisessa.

– Rakenteilla olevassa SINI Hargushay Primary School:ssa käy koulua tänä päivänä 357 lasta, ja koulu parantaa huomattavasti Gendabin kylän lasten mahdollisuuksia peruskoulutukseen ja parempaan tulevaisuuteen, kertoi Johanna Brotherus Kiasmassa ja esitteli kuvia miten työt ovat edenneet.

Projekti toteutetaan ainutlaatuisesti suorassa yhteistyössä kylän kanssa ilman byrokratiaa, isoja yhdistyksiä ja välikäsiä. Rakentamisessa suunnitelmat, kustannusarviot ja seuranta tapahtuu paikallisesti kylän nimeämässä SINI School projektiryhmässä, jossa ovat edustettuina kyläläisiä ja opettajia.

Sinituotteen edustajat seuraavat viikoittain projektia sähköpostin kautta raporttien ja kuvien avulla. Rahoituksen hoitaa kaikkien rakentamiskulujen osalta Sinituote, joka siirtää varoja tarpeen mukaan paikalliseen pankkiin, josta ne käytetään materiaalihankintoihin.

Itse rakentamistyöhön kylä osallistuu talkootyöllä. Kyläläiset ovat olleet mukana aktiivisesti projektin kaikissa vaiheissa ja ovat täten erittäin sitoutuneita projektin läpiviemiseen ja koulun pitkäjänteiseen kehittämiseen ja ylläpitoon.

Lähtökohtaisesti syrjäinen ja köyhä paimentolaiskylä Gendabi on projektin myötä kehittynyt monipuolisesti. Sini Hargushay Primary School:a pidetään nyt koko Hanang-alueen parhaimpana peruskouluna.

Aikaisemmin kylässä oli pulaa pätevistä opettajista, mutta nyt Tansanian valtio valitsee parhaimmat opettajat juuri SINI kouluun. Paimentolaisperheissä koulutusta ei osattu ennen arvostaa, mutta SINI stipendien luomien uusien mahdollisuuksien myötä kylän lasten opiskeluinto ja –tulokset ovat parantuneet huimasti. Koulun rakentamisen vaatima kylän järjestäytyminen ja talkootyö ovat lisännyt kyläläisten vastuunkantoa omasta hyvinvoinnistaan ja kehityksestään.

Sinituote toivoo SINI Hargushay Primary School –hankkeen myötä, että jokaisella lapsella sukupuolesta tai asuinolosuhteista riippumatta olisi mahdollisuus saada hyvä peruskoulutus, johon kuuluu luku- ja kirjoitustaidon ohella perustiedot kodin ja perheen hygieniasta, omasta kulttuurista ja yhteiskunnasta.

Kommentit