Sivistysvaliokunnan ja Valtion Liikuntaneuvoston jäsen Timo Heinonen tyytyväinen Koululiikunnan neuvottelukunta esittää, että koulupäivän aikana tapahtuvaa liikuntaa lisättävä

Uutiset, tiistaina 18.12.2007

Opetushallituksen asettama Koululiikunnan neuvottelukunta on saanut työnsä päätökseen ja esittää raportissaa, että koulupäivän aikana tapahtuvaa liikuntaa voidaan lisätä oppiaineiden yhteistyöllä ja aihekokonaisuuksien toteuttamisen yhteydessä. Kansanedustaja ja Valtion Liikuntaneuvoston ja sivistysvaliokunnan jäsen Timo Heinonen on tyytyväinen uusiin linjauksiin ja ehdotuksiin.

– Usein koululiikunnasta puhuttaessa aina ollaan esittämässä vain lisää oppitunteja. Itse opettajana tiedän, että tarvetta on monessa muussakin oppiaineessa matematiikka, suomenkieli ja vieraatkielet vain mainitakseni. Itse olen koko ajan yrittänyt tuoda esille tätät samaa mitä nyt neuvottelukuntakin esittää, totesi Heinonen raportin saatuaan.

Neuvottelukunnan työn mukaan tärkeää on myös yhteistyö myös liikuntajärjestöjen ja urheiluseurojen kanssa. Koulun kerhotoimintaa tulee kehittää niin, että erityisesti vähän liikkuvien lasten ja nuorten tarpeet otetaan huomioon. Ehdotukset esitetään koululiikunnan kehittämisen toimenpidesuunnitelmassa, jonka koululiikunnan neuvottelukunta luovutti Opetushallitukselle 17.12.2007.

– Raportissa todetaan, että ”Oppilaiden ja opiskelijoiden päivittäistä liikkumista lisätään kehittämällä ja tukemalla välitunti-, tauko- ja koulumatkaliikuntaa”, tässä ollaan asian ytimessä, korosti Heinonen ja painotti samalla, että koululiikunnan liikuntatuntien osalta tulee olla sellaista, että se innostaa lapsia ja nuoria myös muuten liikkumaan. Esittelee lajeja, kertoo liikunnan merkityksestä ja innostaa pelaamaan ja liikkumaan.

Koululiikunnan neuvottelukunta toteaa myös, että rehtoreiden ja opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa tulee kiinnittää huomiota liikuntakasvatusmyönteisen ilmapiirin ja hyvinvointia edistävän koulun toimintakulttuurin luomiseen. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tulee lisäksi varata riittävät resurssit liikunnan opetussuunnitelman perusteiden mukaisen opetuksen toteuttamiseen.

Liikkumattomuudesta on muodostumassa kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen yhteiskunnallinen ongelma. Koululiikunta luo perustan kansalaisten liikuntaharrastukselle. Sillä on myös keskeinen rooli hyvinvoivan koulun toimintakulttuurin muutoksessa. Opetushallituksen kehitysjohtaja Markku Rimpelä totesi raportin luovutustilaisuudessa, että liikunta tulisi nähdä osana sekä yksilöllistä että kansallista terveystajua. Hyvää oppimisympäristöä kehittäneissä kouluissa liikunta on oppiaine, joka on ollut mukana ohjaamassa koulun muutosta.

Sen tavoitteena oli kehittää liikuntakasvatuksen parissa työskentelevien yhteistyötä sekä informoida opetushallintoa suomalaisen koululiikunnan ajankohtaisista kysymyksistä.

Kommentit