Senioriopettajien vaalitentti avasi kevään sarjan – Timo Heinonen haluaa nostaa ikäihmiset todelliseksi voimavaraksi

Uutiset, maanantaina 24.01.2011

Senioriopettajien järjestämä keskustelutilaisuus avasi kevään vaalipaneelien sarjan. Tilaisuudessa pääkeskustelun aiheena oli ikäihmisten ja senioreiden asiat ja puolitoistatuntinen menikin vilkkaan keskustelun siivittämänä Ravintola Apollossa.

– Meillä usein keskustelu on hirveän syyllistävää. Puhutaan vanhuusongelmasta ja nähdään asia vain isona laskuna. Minusta ajattelutapa pitäisi nyt kääntääkin toisinpäin. Seniori-ikäiset on merkittävä ja kasvana voimavara meidän yhteiskunnalle. Tämänpäivän 65 ja 75 ovat vielä usein aktiivisia, toimintakykyisiä ja taloudellisestikin aiempaa paremmassa asemassa olevia ja kyllä täällä piilee todellinen mahdollisuuskin, totesi Timo Heinonen.

Heinonen muistutti, että tosiasia on se, että kun nykyisin yli 65 vuotiaita on noin 900 000 niin kymmenen vuoden päästä heidän joukko kasvaa 1,3 miljoonaan. Se on Suomen väestöstä silloin jo noin 23 prosenttia. Ikäihmisten osuus väestöstä kasvaakin Suomessa EU-maista nopeimmin aina vuoteen 2030 asti.

– Itse lähtisin nyt uudistamaan koko ajattelutapaa. Laitoshoidon sijaan painopistettä kannattaisi siirtää omankodin ja kodinomaisen asumisen suuntaan. Kotona asuminen vaatii kuitenkin riittävää kotipalvelua ja tukipalveluita. Myös palveluasumisessa on paljon kehitettävää mm. yksityisyyden suhteen ja kyllä tarvitsemme varmasti myös aivan uudenlaisia asumismuotoja eli vaikkapa soluasumista, ikäihmisten perheasumista ja myös esimerkiksi sukupolviasumisen mahdollisuuksia kannattaisi kehittää, totesi Heinonen.

Ravintola Apoloon oli keräänyt täysi sali väkeä kuuntelemaan ja keskustelemaan asioista ja esille nousi luonnollisesti myös omaishoito ja ikäihmisten ostovoimakin.

– Tärkeintä on nyt se, että saamme omaishoidon yhdenvertaiseksi asuinpaikasta riippumatta ja saamme myös varmistettua kaikkialla mahdollisuudet tukipalveluihin ja vapaisiin. Itse kannatan mallia missä omaishoidosta tehtäisiin tietyllä tavalla subjektiivinen oikeus eli kaikki jotka omaishoidon kriteerit täyttävät olisivat siihen oikeutettuja. Pitää muistaa, että omaishoito on aina ihmisillisintä ja myös erittäin kustannustehokastakin hoitoa, painotti Timo Heinonen.

Eläkeläisten ostovoimaan Heinonen uskoo tulevaisuudessakin.

– Ikäihmisillä on tänäpäivänä usein paljon enemmän varallisuutta kuin ennen ja myös halua käyttää ja kuluttaa mm. matkailuun kotimaassakin. Olemme nyt uudistaneet jo eläkeläisten verotuksen eli nyt enää eläkeläiset eivät maksa enempää veroa kuin vastaavasti tienaan työntekijä ja minusta jatkossa pitäisi pystyä kehittämään myös eläkkeiden indeksiä. En usko, että leikattua indeksiä voidaan poistaa, mutta itse kannattaisin palkkaindeksin painoarvon nostoa työeläkeindeksissä ja jatkossakin on varmistettava se, että eläkkeistä ei mene työtuloa enempää veroa, linjasi Heinonen.

Vaalipaneelien sarja jatkuu koko kevään ja seuraavana on vuorossa Hämeen Yrittäjien seminaari Kohti Yrittäjyysmaakuntaa tulevana keskiviikkona 21.1.2011 Hämeenlinnassa.

Kommentit