Sähkön siirtohinnat kuriin ja oikeuksia asiakkaille – Näin se voidaan tehdä

Blogi, lauantaina 18.04.2020

Esitimme eilen Kokoomuksen eduskuntaryhmänä e lakialoitteessamme mittavaa remonttia siirtohintojen pistämiseksi kuriin. Suomalainen yhteiskunta on kriisissä eikä monopolitoiminnalla rahastamista voida hyväksyä.

Hallitus on siis tuomassa eduskuntaan esityksen, jolla pyritään suitsimaan jatkuvaa siirtohintojen nousua hallitusohjelman mukaisesti. Tammikuussa julkaistu hallituksen esitysluonnoksessa ei kuitenkaan puututa verkkoyhtiöille sallittuun tuottoon eikä kannustimiin investoida kustannustehottomasti. Esitys ei myöskään lisää monopolin asiakkaiden oikeuksia.

Meidän mallin pohjana on kollegani Heikki Vestmanin nyt valmistelema korjaussarja hallituksen tueksi lakialoitteen, joka on hyväksytty kokoomuksen eduskuntaryhmän kokouksessa 9.4.2020.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää, että:

1) Verkkoyhtiöiden tuottoa on leikattava

Lakiin on säädettävä yleiset vaatimukset hinnoittelun valvontamenetelmien sisällöstä, koska Energiaviraston määräämät hinnoittelun valvontamenetelmät ratkaisevat siirtohintatason.

-Kokoomus lisäisi lakiin vaatimuksen, että verkkotoimintaan sitoutuneen pääoman arvo ei voi oleellisesti erota tasearvoista. Nykyisin verkkoyhtiöt saavat tuottoa ”tyhjästä” laskennallisen verkonarvon perusteella.

-Tuottoasteen on heijastettava verkkotoiminnan vähäistä riskiä ja kunkin yhtiön tosiasiallista pääomarakennetta. Nykyisin kiinteä tuottoasteen laskentatapa, joka antaa ylituottoa tietyille yhtiöille.

-Tuotto voi kaikkien verkkoyhtiöiden osalta jopa puolittua eli asiakkaiden kannalta laskea jopa 400 milj. euroa vuodessa. Carunan kohdalla tuotto voi pudota jopa 70 prosenttia. Tämä näkyisi suoraan asiakkaiden lompakossa.

2) Lopetetaan verkkoyhtiöiden yli-investoinnit ja annetaan ihmisten päättää säävarmuuden tasosta

Esitämme vaatimusta lakiin, että siirtopalvelu on tuotettava mahdollisimman kustannustehokkaasti. Muutoksella olisi saavutettavissa tutkitusti yli 900 miljoonan euron säästö tulevissa investoinneissa, jos valitaan kustannustehokkaimmat säävarmuusratkaisut.

-Asutuskeskuksissa jakeluverkon on perusteltua olla maan alla. Mutta mitä syvemmälle latva-alueille mennään, sitä järjettömämmäksi maakaapelointi muuttuu.

-Haja-asutusalueiden asiakkaille on säädettävä mahdollisuus poiketa vapaaehtoisesti säävarmuuden laatutasosta verkkoyhtiön maksamaa korvausta vastaan (säävarmuuspalvelu). Noin joka viidennellä haja-asutusalueiden asunnoista on jokin hankittu myrskyvalmius, kuten aggregaatti.

-Säävarmuuspoikkeukset on hyödynnettävä täysimääräisesti: Saarissa sijaitsevat käyttöpaikat sekä kalliita investointeja vaativat vapaa-ajan asunnot on jätettävä tiukan säävarmuusvaatimuksen ulkopuolelle. Näin korkeat kustannukset eivät vyöry muiden asiakkaiden maksettaviksi.

-Valvontamenetelmistä on poistettava kannustimet kustannustehottomiin maakaapelointeihin. Lakiin on lisättävä vaatimus siitä, että valvontamenetelmiin asetetaan kannustin välttää turhia investointeja.

3) Leikataan sähkönkäyttäjien piilovelat ja pysäytetään korotukset

-Perutaan hallituksen suunnittelema alijäämän tasoitusjakson pidennys 4+4 vuodesta 8+4 vuoteen. Muutos olisi asiakkaiden etujen vastaista, sillä se kerryttäisi sähkönkäyttöpaikoille ja sähkönkäyttäjien maksettavaksi tulevaa piilovelkaa tulevaisuuteen.

-Esitämme korotuskaton laskemista 5 prosenttiin. Hallituksen esitysluonnoksessa korotuskatto lasketaan 12,5 prosenttiin nykyisestä 15 prosentista.

4) Pientuotannon verkot on vapautettava monopolista

-Laajennetaan sähkönkäyttäjien oikeutta rakentaa kiinteistön rajat ylittävä sähkölinja. Nykyisin rakentaminen on monopolin piirissä ja verkkoyhtiön suostumuksesta kiinni.

-Muutos parantaa erityisesti pientuotannon sekä uusiutuvalla energianlähteellä tuotetun sähkön edellytyksiä ja vahvistaa asiakkaiden mahdollisuuksia yhteistuotantoon.

-Esimerkiksi useammat maatilat, omakotitalot tai taloyhtiöt voisivat rakentaa yhteisen aurinkovoimalan, johon osakkaat liitetään suoraa sähköntoimitusta varten ohi jakeluverkon siirtomaksujen. Helpotus koskee myös suuria voimaloita.

5) Verkkoyhtiöiltä on vaadittava yhteiskuntavastuuta

-Välttämättömyyshyödykettä tarjoavalta monopolilta pitää vaatia yhteiskuntavastuuta.

-Julkisyhteisöjen omistamat verkkoyhtiöt maksoivat osinkoja ja konserniavustuksia pelkästään vuonna 2018 yhteensä 366,5 miljoonaa euroa!

-Muutamat verkkoyhtiöt ovat jo ilmoittaneet laskevansa siirtohintoja koronakriisin vuoksi.

-Omistajaohjauksen avulla tulee luopua sähkönkäyttäjien piiloverosta. Esimerkkinä vastuullisuudesta Keravan Energia, joka ei maksanut osinkoja lainkaan vuonan 2018, sillä yhtiön strategiassa on linjattu, että kaupunki tuottaa siirtopalveluja kaupunkilaisille mahdollisimman alhaisin hinnoin.

Mitäs sanotte?

….

Aurinkoinen aamu. Eilen olikin niin kolean kylmä ilta täällä Hämeessä. Nyt ainakin ikkunan takaa kaunista vaikka ei vieläkään kovinkaan lämmintä.

Opettajien Kuusi! Sain tämän kuusen aikanaan Kaisikselta, Erikalta, Niiniltä, Annelta, Sepolta, Jussilta ja muilta opettajaystäviltäni. Se oli perunakuusi nimeltään silloin 🙂 Puu elää ja voi hyvin Pekkalassa ja tänä keväänä, kun kollegani tekevät entistä kovempaa urakkaa kouluissa ja etäopettajina niin pysähdyin Opettajan kuusella. Nostan teille hattua, kuten myös kaikille muille opettajille ja kasvattajille! Ja teitä ollut ikävä! ❤️ Voimia kevääseen!


Kello 20.12 ja aika kiittää tästä päivästä. Pitkä päivä ja jos vaikka saunaan pesemään viikon pölyt pois.

Kiitos viesteistä liittyen sähkön siirtohintoihin. Luodaan painetta ja toivotaan, että saadaan myös SDP ja Keskusta tämän taakse. Silloin voisimme saada esityksen läpi ja kohtuutta älyttömiksi nousseisiin hintoihin.

Tämä Sosiaali- ja terveysministeriön maskisotku sakenee. Tänään on uutisoitu, että Suomi jäi ulos EU:n yhteishankinnasta? Nyt taidamme maksaa sen virheen laskua ja hintaa. Tämä sotku hengistyssuojainten parissa vaatii kyllä pian eduskunnassa perusteellisen läpikäynnin ja myös ulkopuolisen selvityksen. Nyt näyttää siltä, että asialle löydy selvyyttä eikä myöskään vastuunkantajia. Palaan täälläkin aiheeseen. Täytyy hieman käydä läpi mitä kaikkea ministeriö, ministerit, STM, THL ja Huoltovarmuuskeskus ovat tästä viikkojen aikana sanoneet.

Huomenna Teamsissä historian ensimmäinen Pizzaa ja Politiikkaa etänä eli tervetuloa illalla mukana  klo 19.00 alkaen. Eli nettiyhteys ja pizzat valmiiksi!

 

 

Kommentit