Saako maalle muuttaa?

Kynästä, torstaina 01.04.2021

Viime viikolla järjestimme Suomen Kylien ja Eduskunnan kylätoimintaverkoston kanssa yhteisen webinaarin. Itse olen saanut olla pitkään mukana eduskunnan kylätoimintaverkostossa ja sen kautta olemme vieneet monia asioita niin maaseudulle ja kylille käytäntöihin, mutta myös saaneet toisin päin ajankohtaisia asioita eduskuntaan vietäväksi ja lainsäädäntöä ja säädöksiä muutettavaksi.

Nyt verkkoseminaarissamme oli esillä mm. maaseudun tietoliikennyhteydet, kyläkoulujen tulevaisuus ja myös vapaa-ajanasuntojen muuttaminen vakinaisiksi asunnoiksi. Erinomaisia esimerkkejä näistä kaikista ympäri Suomen, mutta myös tärkeitä huomioita ja huolia sudenkuopistakin.

Peruskysymys kuuluikin, että saako maalle muuttaa?

Hyvä ja tärkeä kysymys. Ja yhteinen johtopäätöksemme oli, että pitää saada, mutta myös voida. Ihmisten pitää voida itse päättää, missä asuvat ja yhteiskunnan tehtävä on omilla ratkaisuillaan myös näitä päätöksiä tukea. Erityisen tyytyväinen olin myös siitä, miten nyt kyläkoulujen rooli nousee yhä enemmän esille kuntien vetovoimatekijänä – ei taakkana. Ja onhan korona-aika myös muutenkin lisännyt muuttoa maaseudulle ja väljemmille vesille ja tätä tukemaan tarvitaan nyt valokuituhankkeita niin, että etätyö, etäopiskelu ja myös yritystoiminta maaseudulta ja vaikkapa kakkoskodista on mahdollista. Meillä Lopella Järventaustan väki on ollut tässä pioneerejä ja iloinen olen, että myös muut hankkeet ovat saamassa tuulta purjeisiinsa. Esimerkiksi valokuidun runkoverkon saaminen nyt Elisan suunnitteleman kaivuuseen Riihimäki-Kormu-Launonen-Joentaka-kirkonkylä -välille olisi tässä toteuttamisen arvoinen paikka. Ja toivottavasti myös läntisen Lopen nopeisiin tietoliikenneyhteyksiin löytyisi ratkaisuja. Kunta on varannut näihin merkittävästi rahaa tällekin vuodelle.

Enää ei myöskään puhuta vain kaksoiskuntalaisuudesta vaan nimenomaan haluamme puhua monipaikkaisuudesta. Ihmisillä voi hyvin olla useampikin paikka missä ollaan eikä siis vain lomailla, vaan eletään, tehdään töitä, opiskellaan ja vietetään normaalia arkea. Silloin ajankohtaiseksi tulee myös se, että ihmisten pitäisi voida päättää myös veronmaksun jakamisesta esimerkiksi kahdelle eri kunnalle ja sitä kautta saada myös lisää oikeuksia molempiin kuntiin ja kuntien palveluihin.

Kävimme läpi myös vapaa-ajanasuntojen muuttamista vakinaisiksi asunnoiksi. Esillä oli ns. Asikkalan malli ja kerroin seminaarin edustajille, myös meidän Lopen valtuutettu Antti Mikkolan (kok.) tekemästä aloitteesta, millä haluamme Lopella helpottaa näitä käyttötarkoituksen muutoksia. Nostin esille jopa ajatuksen siitä, että tarvitaanko monipaikkaisessa yhteiskunnassa enää jatkossa edes tällaista jakoa vapaa-ajanasuntoihin ja vakinaisiinasuntoihin? Eikö riittäisi, että on vain asuntoja ja ihmiset saavat valita missä asuvat?

Erinomainen webinaari oli tuo jälleen. Verkkojen yli olimme eri puolilla Suomea jokainen omassa kotikunnassamme ja kotikylässämme. Itse uskon, että maamme pärjää parhaiten, kun huolehdimme niin kuntien ja kaupunkien kuin myös taajamien ja kylien elinmahdollisuuksista.  Yhdessä ja yhteistyöllä.

Maalla on mukavaa!

Timo Heinonen
Lopen kunnanvaltuuston puheenjohtaja
kansanedustaja

Kommentit