Ryhmäliikunta on monelle tärkeää juuri sen sosiaalisuuden vuoksi

Kynästä, lauantaina 24.10.2020

Viime keväänä koronan hoidossa onnistuttiin taudin leviämisen hillitsemiseksi hyvin. Siitä pitää antaa kiitosta. Taloudenkin kanssa onnistuttiin kohtuullisesti, vaikka parannettavaakin jäi. Tämä ei siis ole yksin jälkiviisautta, mikä on viisauden lajeista helpoin, vaan me kokoomuksesta esitimme jo heti koronan iskettyä monia toimia keväällä. Ohjeemme oli silloin maamme hallitukselle, että mieluummin enemmän ja nopeasti, kuin liian vähän ja liian myöhään.

Mutta katse tällaisenakin aikana on hyvä pitää mieluummin eteenpäin. Olimmekin pettyneitä, että koronan näkökulmasta hiljaista kesää ei käytettykään tehokkaasti valmistautumiseen koronan toiseen aaltoon. Näytti siltä, että keväisistä kokemuksista ei juurikaan oltu otettu opiksi ja koronan toinen aalto pääsi kuitenkin yllättämään.

Suurin huoli on ollut edelleen sekavassa tiedottamisessa. Marinin hallitus on esitellyt suosituksia ja tehnyt rajoitustoimia. Usein epäselväksi on jäänyt se mitkä ovat suosituksia ja mitkä määräyksiä. Myös epäselväksi on valitettavan usein jäänyt myös se mitä alueita toimet koskevat jne.

Esimerkiksi aikuisten ryhmäharrastustoimintaa koskevat ohjeistukset ovat olleet enemmän kuin sekavia. Vielä viikonloppuna oli jopa epäselvää se, että tekeekö näistä toimista päätökset Aluehallintovirastot vain kunnat ja kaupungit? Myös epäselvää oli se, että mitkä kaikki harrastukset kuuluvat ns. korkean leviämisriskin harrastuksiin, jotka pitäisi Marin hallituksen antaman suosituksen myötä aikuisten osalta keskeyttää koronan kiihtymisvaiheessa. Ja tämähän ei koske siis pelkästään urheilua ja liikuntaa vaan kuulemma myös kuorolaulua ja vastaavaa?

Itse pidän erittäin tärkeänä, että tässä jaottelussa kuitenkin lasten ja nuorten harrastustoimintaa käsiteltiin erillään. Meidän tulee tehdä kaikki mahdollinen, että emme enää joutuisi sulkemaan kouluja, mutta emme myöskään lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Tässä iso vastuu on myös meillä vanhemmilla ja toimintaa pyörittävillä aikuisilla.

Mutta olen myös huolissani siitä, että jos kieltoja lähdetään tekemään kategorisesti myös esimerkiksi aikuisten ja ikäihmistenkin ryhmäliikuntaan niin vaikutukset voivat olla moninaisia. Ryhmäjumpat ja muut ovat tärkeitä monille myös juuri sosiaalisuuden takia. Näissä pitääkin tehdä kaikki toimet toiminnan jatkamiseksi ennen viimesijaista toiminnan alasajoa. Turvavälein, maskein ja pleksein jne. voidaan tehdä paljon ja myös ryhmäkokoja rajaamalla ja toimintaa jakamalla useampiin ryhmään.

Myös ryhmäliikunta mm. tuolijumpat ja myös kuntosalitoiminta ovat omiaan parantamaan myös kansanterveyttä. Ja monelle nämä ryhmäliikunnat ovat arjen henkireikä. Ne parantavat fyysisen hyvinvoinnin lisäksi myös psyykkistä hyvinvointia. Ryhmäliikunta onkin monelle tärkeää juuri sen sosiaalisuuden vuoksi.

Nyt eduskunnan perustuslakivaliokunta on jo puuttunut hallituksen ravintoloita koskeviin rajoituksiin. Rajoituksien tulee jatkossa olla selvästi alueellisia ja vahvasti alueen korona-tilanteen edellyttämiä. Myöskään koko toimialaa yhtenevästi koskevia rajoituksia ei enää voida toteuttaa. Tämä perustuslakivaliokunnan linjaus on hyvä pitää mielessä myös harrastustoiminnan mahdollisia rajoituksia Aveissa ja kunnissa pohdittaessa. Pyritään pitämään ihmiset liikkeessä ja vastuullisesti harrastamassa.

Timo Heinonen
kansanedustaja
valtiovarainvaliokunnan vastaava (kok)

 

Kommentit