Risikko ja Sarkomaa: Oppilashuollon tietojen saantia selkeytetään

Uutiset, perjantaina 03.10.2008

Peruspalveluministeri Paula Risikko ja opetusministeri Sari Sarkomaa keskustelivat torstaina oppilashuollon kehittämistarpeista. Ministerit pitävät välttämättömänä, että oppilashuoltoon liittyvien tietojen saantia ja luovutusta oppilaitoksille sekä henkilötietojen käsittelyä koskevat menettelyt selkeytetään.

– Oppilashuolto edellyttää tiivistä yhteistyötä koulutoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kesken. Olemassa olevat yhteistyön esteet on poistettava ja parannettava eri viranomaisten välistä tiedonsaantia. Säännöt on uusittava niin, että oppilashuoltopalveluiden järjestäminen oppilaan ja opiskelijan kokonaisvaltaisen edun mukaisesti helpottuu, Risikko ja Sarkomaa kertovat.

Ministerit sopivat myös, että oppilashuollon liittyvän lainsäädännön uudistamistarpeet arvioidaan pikaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä esitti kaksi vuotta sitten, että pitkän tähtäimen tavoitteena tulee olla yksi ja yhtenäinen oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Lisäksi työryhmä ehdotti oppilashuoltoon valtakunnallisen tilastointi- ja seurantajärjestelmän luomista.

– Erillisen lain etuna olisi se, että se yksinkertaistaisi ja kokoaisi oppilashuollon pirstaleiden normiston sekä avaisi ja selkiyttäisi käsitteitä. Tilastointijärjestelmä tarvitaan, jotta todella tiedämme esimerkiksi sen, miten paljon koulupsykologeja ja -kuraattoreita on. Tärkeä on myös tukea moniammatillista ja – sektorista oppilashuoltotyötä ajantasaisella lainsäädännöllä. Ensimmäinen askel otetaan, kun sosiaali- ja terveysministeriö antaa syksyllä asetuksen koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta, peruspalveluministeri Risikko toteaa.

Stakesin ja Opetushallituksen yhteistyönä on valmistumassa ensi keväänä uusi oppilas- ja opiskelijahuollon opas. Opas on tiivis tukiaineisto kunnille, ja sen valmistuminen kytketään koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoasetuksen valmistumiseen. Ministerit korostavatkin oppilashuollon järjestämisessä hyvien käytäntöjen levittämistä sekä riittävää resursointia. Tämä työ on jo käynnissä.

– Oppilashuollon kehittämistä tuetaan tänä vuonna opetusministeriön toimesta lähes 100 kunnassa yhteensä 1,2 miljoonan euron valtionavustuksina. Ensi vuonna oppilashuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämiseen jaetaan 2 miljoonaa euroa, näin kehittämistoimintaa laajennetaan uusiin kuntiin. Lisäksi ensi vuoden budjettiesitykseen sisältyy 400 000 euroa oppilashuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen lukiokoulutuksessa, opetusministeri Sarkomaa kertoi.

Kommentit