Rinteen hallituksen ensimmäinen lisätalousarvio eduskunnan käsittelyyn – Päärata etenee, mutta työllisyystoimien tynnyri kumisee tyhjyyttä

Blogi, tiistaina 25.06.2019

Eduskunnassa alkoi kevätistuntokauden viimeinen viikko. Tällä viikolla saimme käsiteltäväksemme Antti Rinteen (sd) ensimmäisen lisätalousarvion. Rinne oli lupaillut jo tässä lisätoimia työllisyyden parantamiseksi, mutta suureksi pettymykseksemme nämä toimet puuttuvat lisätalousarviosta kokonaan. Jo nyt tiedot kertovat, että myönteinen kehitys työllisyydessä ja työttömyyden vähenemisessä on hidastumassa ja Rinteen hallituksen ja työministeri Timo Harakan tekemättömyys ei ainakaan tätä tule helpottamaan tai saatikka parantamaan.

Nyt olisi pitänyt tuoda pöytään työllisyyttä parantavia toimia eikä seisoa vain kädet taskussa eikä varsinkaan toisten taskuissa miltä ainakin nyt hallituksen ensitoimet näyttävät. Hyvä talous- ja työllisyyskehitys ollaan nyt pian tätä menoa entisen pääministeri Juha Sipilän sanoin ja pelkojen mukaan ”sössimässä”. Talouskasvun ennustetaankin jo laskevan aiemmin arvioidusta.

Myönteistä LTA2 on esitys siitä, että ammatilliseen koulutukseen lisätään 20 miljoonaa euroa opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen. Tämä on myönteinen esitys ja sinänsäkin hyvä, että tämä rahoitus otetaan budjetin sisältä eikä kertaluontoisena rahoituksen valtionomaisuutta myymällä. Me haluamme, että nämä opetuksen lisähenkilöt palkataan pysyvästi ja siksi tulemme esittämään, että myös tulevien vuosien palkkarahat osoitetaan pysyvinä menolisäyksinä ja koulutuksen hankkeet ja kehittämistarpeet vastaavasti katettaisiin kertaluonteisista menoista.

Toisen asteen opettajien palkkaamiseen varattujen rahojen kertaluontoisuus on siis ongelmallista, sillä palkanmaksu loppuu määräaikaisuuden päätyttyä. Voi siis perustellusti kysyä, että päätyvätkö nämä opettajat hallituksen suunnitelmissa työttömiksi? Tämän vuoksi rahoitus tulisikin Kokoomuksen mielestä siirtää ammatillisen koulutuksen perusrahoitukseen. Tämä voitaisiin rahoittaa luopumalla oppivelvollisuuden pidentämisestä. Opettajia kannattaa palkata aidolla ja pysyvällä rahoituksella, ei väliaikaisilla leikkipanostuksilla.

Kiitosta haluan antaa myös siitä, että hallitus päätti jatkaa myös pääradan pitkään jatkunut perusparannus ja -korjaustyötä. Päärata sai myös meidän esittämän 11 miljoonan euron suunnittelurahan niin, että suunnitelmat saataisiin valmiiksi ennen alkavaa EU:n uutta rahoituskautta. Päärata on ehdottoman tärkeä ykköshanke raiteilla, vaikka samaan aikaan pitää myös viedä eteenpäin muitakin ratahankkeita ja vanhankin rataverkoston peruskorjausta ja mm. rataverkon sähköistämistä.

Hyvää myös se, että perusväylänpitoon lisätään 40 miljoonaa korjausvelkaohjelman jatkamiseksi. Lisäksi siis väyläverkon kehittämiseen tulee 71 miljoonaa euroa. Tässä suunta on siis oikea ja aiempaa jatkava ja siitä pitää kiitosta antaa.

Pitkä päivä ja huomenna jatketaan. Vielä kolme päivää väännettävänä. Tehtävää tässä riittää.

 

Kommentit