Kansanedustaja Timo Heinonen: Rakentamista sujuvoitetaan ja sääntelyä puretaan

Uutiset, torstaina 24.11.2016

Kokoomuksen kansanedustaja ja Valtiovarainvaliokunnan Asunto- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Timo Heinonen on tyytyväinen, että hallitus etenee reippain askelin maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisessa. Esitykset kaavoituksen helpottamisesta ja rakentamisen luvituksen sujuvoittamisesta julkistettiin tänään.

– Rakentaminen kannattelee nyt isolta osin maamme hienoista talouskasvu. On järkevää purkaa turhaa ja kankeaa sääntelyä ja tätä kautta myös pienentää rakentamisen ja asumisenkin kustannuksia, toteaa Timo Heinonen.

Heinonen oli mukana kokoomuksesta hallitusneuvotteluissa sopimassa rakentamisen ja asumisen uudistuksia. Kunnianhimoisia linjauksia on vietykin päätöksiksi määrätietoisesti.

– Ministeri Kimmo Tiilikaisen johdolla hallitus on tehnyt erittäin hyvää työtä. Nyt tuetaan mm. kaupan kilpailun lisäämistä mikä toivottavasti näkyy myös lopulta mm. ruuan hinnassa. Samalla tehdään merkittäviä helpotuksia rakentamiseen maaseudulla ja haja-astusalueilla.

Hallituksen esitykset koskevat mm. vähittäiskaupan suuryksiköiden sääntelyä, hajarakentamista, asemakaavoitusta sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten roolia.

– Nyt myös rajaamme sitä, että toinen julkinen toimija ei olisi valittajana toisen julkisen toimijan päätöksistä. ELY-keskusten rooli muuttuu konsultoivaksi. ELY:t eivät enää tämän jälkeen ohjaa nykyisellä tavalla kuntien alueidenkäyttöä ja rakennustoimen järjestämistä.

Samalla helpotetaan rakentamista haja-asutusalueella ja rantarakentamista ja vapaa-ajanasuntojen muuttamista pysyvään asuinkäyttöön. Helpotuksia tulee myös maatilojen rakentamisen sääntelyyn, kun jatkossa esimerkiksi eläinsuojien rakentaminen onnistuu ilman suunnittelutarveratkaisuja.

– Nämä uudistukset kaiken kaikkiaan purkavat raskasta ja turhaa sääntelyä. Ja mahdollistavat osaltaan järkevien ratkaisujen tekemisen siellä missä paras tieto paikallista asioista on eli kunnissa, toteaa Timo Heinonen.

Kommentit