Radio Häme: Timo Heinonen haluaa metsä- ja suo-ojiin laskeutusaltaat

Uutiset, tiistaina 09.11.2010

Yleisradion Radio Hämeen Politiikan Puhemyllyssä kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen tuki vahvasti ministeri Iiro Viinasen huolta turvesoiden vaikutuksesta lähijärvien vesiin. Viinanen nosti eri lehdissä julkaistussa kirjoituksessaan esiin turpeenkäytön ongelmat lähivesistöille.

– Sanallakaan ei ole kerrottu sitä tosiseikkaa, että Vapon toiminta pilaa humus- ja kiintoainepäästöjen muodossa puhtaita järviämme törkeällä tavalla ja Vapo vielä kiistää oman keskeisen osuutensa tähän ympäristöongelmaan, kirjoitti Iiro Viinanen.

– Virallisesti mitataan vain typen ja fosforin päästöjä ja hiukkaspäästöistä viis veisataan. Ihmetellä täytyy myös ympäristöviranomaisten välinpitämätöntä asennetta, vaikka lopputulos monilla paikkakunnilla on tosiasia ja omin silmin havaittavissa.

Timo Heinonen kertoi keskustelleensa aiheesta Iiro Viinasen kanssa jo ennen nyt julkaistuja yleisönosastokirjoituksia ja olevansa yhtälailla huolissaan kehityksestä.

– On parempi, että kivihiilen sijaan käytetään kotimaista turvetta, mutta kyllä tuo nosto pitää hoitaa niin, että lähijärviämme ei pilata Viinasen paljastamalla tavalla. Minusta olisi nyt tärkeää ja välttämätöntä vaatia kaikkiin tällaisiin ojiin laskeutusaltaat keräämään pois nuo hiukkaspäästöt, totesi Timo Heinonen.

Heinonen kertoi radio-ohjelman jälkeen itse osallistuneen juuri syksyllä yhden laskeutusaltaan tekoon. Kyseinen allas rakennettiin ojitetun metsän metsäojaan.

– Ei olisi ollenkaan väärin ryhtyä toimenpiteisiin niin, että kaikki järviimme tulevat ihmisten tekemät ojat ja joet varustettaisiin laskeutusaltain. Tämä olisi itseasiassa paras, tehokkain ja nopein keino auttaa ja pelastaa järviämme. Ulkoinen kuormitus pitää saada kuriin, ennen kuin järveä voidaan kunnolla kunnostaa, totesi Timo Heinonen ja mainitsi, että nämä toimenpiteet olisivat paljon tehokkaampia kuin nyt runnomalla eteenpäin vietävä toimimaton haja-asutusalueen jätevesiasetus.

Ulkoistaminen ei ole Heinoselle itsetarkoitus

Toisena aiheena Politiikan Puhemyllyssä keskusteltiin kuntien palveluiden ulkoistamisesta. Kokoomuksen Timo Heinonen painotti, että ulkoistaminen ei ole itseisarvo.

– Jos joku sanoo, että niin pitää tehdä niin minä sanon, että ei niin pidä tehdä. Kyllä tärkeintä on tehdä vain ratkaisuja joilla turvaamme laadukkaat palvelut järkevään hintaan tulevaisuudessakin. Joissain tapauksissa ulkoistaminen ja yrityksiltä ostettu palvelu voi olla perusteltua, totesi Heinonen.

Heinonen kertoi onnistuneena esimerkkinä Riihimäen Seudun Terveyskeskuskuntayhtymän päätöksen ulkoistaa Lopen ja Hausjärven terveyskeskusten lääkäripalvelut.

– Emme saaneet vuosiin – emme edes raha- emmekä muillakaan -houkuttimilla lääkäripaikkoja täytettyä. Nyt viime viikolla Radio Häme kertoi tilastoa miten meillä Lopella lääkäriin pääsee nykyisin ilman jonoja. Suurempi yritys Mediverkko on hoitanut työn hyvin ja pystynyt tarjoamaan ruuhkahuippuina lisälääkäriresurssia Lopelle ja näin homma on toiminut, kertoi Heinonen ja totesi palautteen kuntalaisilta olleen lähes yksinomaan kiittelevää.

Heinonen ei kuitenkaan pidä järkevä esimerkiksi peruskoulujen ruokapalveluiden ulkoistamista.

– Itse näen tärkeäksi, että tällaiset palvelut säilyvät kunnan omana toimintana. Mutta esimerkiksi koulukuljetuksissa ja teiden kunnossapidossa yritykset toimivat hyvin, pohti Heinonen PoPu:n jälkeen.

Politiikan Puhemylly jälleen ensi tiistaina 16.11. klo 15.30 suorana lähetyksenä Radio Hämeen taajuuksilla.

http://www.yle.fi/media/asxgen.php?file=radiosuomi/radiohame/PoPu09112010.wma

Kommentit