Puun ensiharvennushakkuiden verovapauden hyväksyttävyys varmistetaan komissiolta

Uutiset, torstaina 03.04.2008

Esko Ahon johtama Metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmä jätti väliraporttinsa 15.2.2008. Työryhmä esitti kotimaisen puun tarjonnan lisäämistä verokannustimin. Työryhmän mukaan kyseeseen voisi tulla määräaikainen, esimerkiksi viisivuotinen ensiharvennuksista saatava puunmyyntitulojen verovapaus.

Hallitus otti valtiontalouden kehyksiä vuosille 2009 – 2012 käsitellessään kantaa työryhmän esityksiin. Hallitus sopi kehysriihessään 13.3.2008, että valtiovarainministeriö selvittää mahdollisuudet ensiharvennushakkuista saatavien tulojen verovapaudelle mahdollisimman pikaisesti.

Valtiovarainministeriö on yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa selvittänyt ensiharvennuspuun myyntitulon verovapauteen liittyvää EU:n valtiontukisäätelyä. Tehtyjen selvitysten perusteella on päädytty siihen, että ensiharvennuspuun myyntitulon määräaikainen verovapaus ilmoitetaan komissiolle ja näin varmistetaan hyväksyttävyys valtiontukisääntelyn näkökulmasta. Kun komissio antaa asiassa päätöksen, verovapaus saatetaan voimaan taannehtivasti huhtikuun 2008 alusta. Metsänomistaja voisi saada ensiharvennustoimenpiteeseen joko suoraa tukea tai ensiharvennuspuun myyntitulon verovapauden.

Kommentit