Puolustusvoimien HX-hanke ei pakota leikkauksiin

Kynästä, keskiviikkona 12.05.2021

Aamupostissa 8.5.2021 Esa Hyytinen tiedusteli uudelleen viime vuoden tapaan, että mistä valtiotalouden menokohdista joudutaan leikkaamaan HX-hankeen hävittäjien hankinnan ja uusien Ilmavoimiemme hävittäjien käyttökustannusten kattamiseksi. Vastasin Hyytiselle jo viime vuonna, mutta vastaan mielelläni uudelleen, sillä Hornetit korvaava HX-hanke on maamme turvallisuuden ja koskemattomuuden varmistamiseksi, niin keskeinen tärkeä hanke.

Lyhyesti kuitenkin taustaksi: 1990-luvulla hankitut Ilmavoimiemme nykyiset Hornetit poistuvat käytöstä tämän vuosikymmenen loppuun tultaessa. HX-hanke käynnistettiin aikanaan korvaavaan tämä poistuva suorituskyky kokonaisuudessaan ja se päätettiin kattaa hankinnan osalta ns. erillisrahoituksella. Käytännössä siis tämä tarkoittaa velkarahalla tehtävää investointia turvallisuutemme.

Dassault Rafale on yksi korvaajaehdokas käytöstä poistuvien Hornetien tilalle. Rafaleita on valmistettu yhteensä 120 konetta Ranskan ilmavoimille ja laivastolle.

Puolustusvoimiemme tehtävä on ennen muuta ennalta ehkäistä maatamme kohtaan tapahtuvaa sotilaallista voimankäyttöä ja sillä uhkaamista. Puolustusvoimien tehtävä on myös torjua hyökkäykset. Tämä edellyttää meiltä jatkossakin mm. riittävää määrää hävittäjiä. Ilmavoimat hävittäjineen on välttämätön osa ilmapuolustustamme ja puolustusvoimien tulenkäyttöä maalla ja merellä. Hävittäjät täydentävät myös puolustusvoimiemme tiedustelua, valvontaa ja johtamista. Yksinkertaisesti hävittäjiä ei voida korvata muilla järjestelmillä ja toisaalta muut eivät toimi tehokkaasti ilman hävittäjiä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus jatkoi HX-hankkeen eteenpäin vientiä aiemmin sovitulla tavalla. Itseasiassa tämän myötä kaikki eduskuntapuolueet ovat olleet nyt osaltaan päättämässä tästä hankkeesta ja sen välttämättömyydestä Vasemmistoliitosta perussuomalaisiin. Arvostankin suuresti sitä, että kaikki puolueet ovat nähneet tämän hankkeen maamme turvallisuuden kannalta välttämättömäksi ja sitä se myös on.

Nykyinen hallitus SDP:n, Vihreiden, vasemmistoliiton, RKP:n ja Keskustan toimesta vahvisti 2019 hankkeen hintakatoksi aiemmin sovitun 10 miljardia euroa. Hornetin suorituskyvyn täysimääräinen korvaaminen on mahdollista tällä rahoituksella ja kokonaisuus pitää sisällään itse hävittäjät, mutta myös niiden aseet, sensorit, erilaiset tukijärjestelmät, huollon, koulutuksen ja myös tukikohtarakentamisen.

Mutta sitten itse kysymykseen. Toistetaan nyt vielä uudelleen, että uusien hävittäjien myötä ei käyttö- ja ylläpitokustannuksiin ole tulossa lisärahoitusta. Käyttö- ja ylläpitokustannukset saa olla jatkossakin enintään 10% vuotuisesta puolustusbudjetistamme.  Uuden Hornetit korvaavan kokonaisuuden vuotuisten kustannusten on siis oltava samaa suuruusluokkaa kuin nykyisen järjestelmän. Yksinkertaistettuna: Vuoden 2020 rahassa laskettuna HX-järjestelmän käyttö tulee maksamaan 250 miljoonaa euroa vuodessa aina 2060-luvun alkuun saakka, kun laskennan perusteena käytetään tuota kymmentä prosenttia.

Hankittavaan järjestelmään tullaan nykyisten Hornetien tapaan elinkaaren aikana tekemään kaksi isompaa elinjaksopäivitystä. Nämä maksavat noin miljardi euroa kumpikin. Käyttö- ja ylläpitokulut jäävät siis koko 30 vuoden ajalla alle 10 miljardin euron eikä HX-järjestelmän elinkaarikustannus ole moninkertainen suhteessa hankintahintaan.

Alleviivaan siis vielä, että Suomi ei tule ostamaan järjestelmää, joka olisi liian kallis ostaa tai käyttää. Se olisi vastoin hankinnan reunaehtoja eikä se olisi myöskään maanpuolustuksen etujen mukainen ratkaisu.

Sen sijaan huolestunut kannattaa olla siitä, että nykyinen Marinin hallitus päätti nyt kevään puolivälinriihessä tehdä puolustusministeriön hallinnonalalle 35 miljoonan euron leikkaukset. Tämä ei siis johdu HX-hankkeesta vaan on Marinin hallituksen muista syistään tekemä leikkauspäätös. Toteutuessaan se tulee valitsevasti näkymään puolustusvoimien arjessa ja toivottavasti se vielä tullaan perumaan.

Timo Heinonen
Kansanedustaja (kok)
Puolustusvaliokunnan jäsen

Kommentit