Puolustusvoimat jatkaa laajalla harjoitusohjelmalla – Ulkomaille lähdetään harjoittelemaan sitä mitä kotimaassa ei voida harjoitella

Blogi, tiistaina 13.11.2018

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön johtama TP-UTVA linjasi lokakuun oillisälissä puolustusvoimiemme ensi vuoden osallistumisesta kansainväliseen koulutus- ja harjoitusyhteistyöhön. Kansainvälisen koulutus- ja harjoitustoiminnan merkitys on korostunut puolustusvoimien tehtävien edellyttämien valmiuksien ja kyvyn kehittämisessä. Puolustusyhteistyön syveneminen on vaikuttanut myös kv koulutus- ja harjoitustoiminnan tavoitteisiin, skenaarioihin ja myös harjoitusten laajuuksiin. Ensi vuoden suunnitelma jatkaa tuttua laajuutta. Se sisältää 92 koulutus- ja harjoitustapahtumaa, kun tänä vuonna ohjelmassa oli harjoitusta. Kustannuksissa hienoinen määrän nousu tarkoittaa noin kahden miljoonan nousua eli kokonaiskustannukset ovat ensi vuonna noin 10,8 miljoonaa euroa.

Puolustusvoimiemme kehittyvä puolustusyhteistyö Ruotsin ja Yhdysvaltojen, mutta myös Naton kanssa on vaikuttanut koulutus- ja harjoitusyhteistyön sisältöön ja määrään. Lissabonin sopimuksessa sovitun EU:n solidaarisuus ja avunantolausekkeiden myötä harjoitusten painopiste vaativissa kansainvälissä harjoituksissa on avun antamista, mutta myös yhä vahvemmin avun vastaanottamista kehittävissä harjoituksissa. Oman turvallisuutemme kannalta on keskeisen tärkeää harjoitella myös pahimman varalle muiden maiden avun vastaanottamista. Tämä osaltaan tarkoittaa myös sitä, että kumppanimaiden joukkoja ja kalustoa tulee Suomeen kutsumanamme.

Kuva: Suomen Puolustusvoimat

Ensi vuonna tärkeimmät harjoituskokonaisuudet ovat osa Pohjoismaista sekä Ruotsin ja Yhdysvaltojen kanssa tehtävää kahden- ja monenvälistä yhteistyötä. Näihin liittyvät harjoituskokonaisuudet järjestetään maaliskuussa ja huhti-toukokuussa meidän sekä Ruotsin ja Norjan alueella.

Osa Naton järjestämistä harjoituksista sisältää myös ns. Artikla 5 -elementin eli Nato-maiden toisilleen lupaaman avunannon. Naton painopisteen muutoksen vuoksi tämä ulottuvuus vahvistuu edelleen Naton ja jäsenmaiden harjoitustoiminnassa. Nato kutsuu myös näihin harjoituksiin mukaan myös kumppanimaitaan ja näin myös me olemme osassa harjoituksia mukana. Suomi osallistuu Naton harjoituksiin kuitenkin aina kumppanimaan roolissa ja kansallisista lähtökohdista. Kansainvälisiin harjoituksiin osallistuvat pääasiassa aina ne joukot, joita myös suunnitellaan käytettäviksi sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa. Näissä harjoituksissa käytetään kaikkia puolustushaaroja ja harjoituksia voidaan hyödyntää kotimaan puolustuksen suunnittelussa soveltamalla harjoituksessa opittuja käytänteitä Suomen oloihin.

Ensi vuoden harjoitustoiminnan kustannusten nousu johtuu Suomessa järjestettävästä Bold Quest-testaus- ja todentamistapahtumasta. Tämän USA:n johtaman ja meidän isännöimän harjoituksen kustannukset ovat noin 4,5 miljoonaa euroa ja siihen osallistuu 19 maata ja Nato. Harjoitus on monikansallinen maalta-, mereltä- ja ilmasta tapahtuvan vaikuttamisen testaus- ja todentamistapahtuma, missä testataan, todennetaan ja harjoitellaan laaja-alaisesti yhteistoimintaa monikansallisessa operaatioympäristössä eri asejärjestelmillä. BQ ei ole siis perinteinen joukkojen harjoitus, vaan ennen muuta testaus- ja todentamistapahtuma. Samanaikaisesti ja osin samalla alueella järjestetään Artic Challage ja Norther Nax -harjoitukset.

Ensi vuoden koulutustapahtumista ja harjoituksista puolustusvoimat nostivat esille myös SuRu eli Suomi-Ruotsi yhteistyöhön sisältyvät Combined Joint Exercise-johtamisharjoituksen, maavoimien Northern Wind-harjoituksen ja ilmavoimien Flygvaåenövning-harjoituksen. Nämä muodostavat puolustusvoimien tärkeimmän harjoituskokonaisuuden vuonna 2019 ja ne  järjestetään samanaikaisesti. Northern Wind on Ruotsin ja Norjan maavoimien yhteinen pääsotaharjoitus ja Flygvapenövning Ruotsin ilmavoimien pääsotaharjoitus.

Maavoimiemme kansainvälisistä harjoituksista merkittävimmät ovat mekanisoitujen joukkojen jo useampana vuonna toteutettu Arrow ja maavoimien joukkojen ja tulenkäytön Norther Nax-harjoitus. Nämä ovat kansallisia harjoituksiaan jotka on osaltaan avattu kumppanimaillemme. Maavoimat jatkavat myös osallistumista Viron puolustusvoimien Kevadtorm-pääsotaharjoitukseen ja erikoisjoukkojen harjoitustoimintaa jatketaan Northern Griffin -harjoituksessa Lapissa. Uusista maavoimien harjoituksista merkittävin on Ruotsissa järjestettävä Northern Wind-harjoitus.

Merivoimien tärkeimmiksi yksittäisiksi harjoituksiksi PV nostaa Itämeren alueen monenväliset Baltopsin eli Baltic Operations ja Northern Coast -harjoitukset. Maamme ja Ruotsin syvenevä kahdenvälinen puolustusyhteistyö muodostaakin merivoimien tärkeimmän harjoituskokonaisuuden. Uusista harjoituksista merkittävin on Freezing Winds-meripuolustusharjoitus. Tämä harjoitus on tarkoitus avata myös kutsutuille kumppanimaillemme.

Ilmavoimien osalta ensi vuoden tärkein harjoituskokonaisuus on edelleen Pohjoismainen rajat ylittävä koulutus- ja harjoituslentotoiminta. Toinen tärkeä harjoituskokonaisuus olisi Itämeren ja Baltian alueella toimivien Nato-maiden lento-osastojen kanssa tehtävä koulutus- ja harjoitusyhteistyö Finnish Swedish Training Event ja koulutus- ja harjoitusyhteistyö Baltian alueella toimivien yhdysvaltalaislento-osastojen kanssa. Vuonna 2019 toteutetaan myös USA:n laivuevierailu Suomeen ja jatketaan osallistumista Ranstein Alloy -harjoituksiin Baltian ja Itämeren sekä meidän alueill. Ilmavoimiemme harjoitusyhteistyö jatkuu Ruotsin kanssa tiiviinä myös ensi vuonna ja maittemme ilmavoimat  osallistuvat myös toistensa pääsotaharjoituksiin.

Ensi vuoden kansallisista harjoituksista osa on myös siisbsuunnitelmallisesti avattu meidän kannalta tärkeille kumppanimaillemme. Osa avatuista harjoituksista on ilmoitettu Naton koulutus- ja harjoitusohjelmaan MTEP:hen ja osa on avoinna muille kumppanimaille, kuten muille pohjoismaille. Harjoitusten julkisuutta on myös lisätty jo tässä käsittely ja päätöksenteko vaiheessa. Presidentti Niinistö halusi listaukset harjoitussuunnitelmista käsiteltävän näin aina laajemmin etukäteen ja tämä on myös osaltaan lisännyt avoimuutta ja läpinävyyttä meille eduskuntaan puolustusvaliokuntaan. Itse olen puolustusvaliokunnassa toiminut kohta kahdeksan vuotta ja muutos on ollut merkittävä ja ehdottomasti parempaan suuntaan.

Isänpäiväviikolla päättyi myös yksi tämän vuoden mielenkiintoisimmista harjoituksista. Puolustusvoimamme osallistuivat Norjan isännöimään Trident Juncture harjoitukseen loka-marraskuun aikana yhdessä 30 muun länsimaan kanssa. Mukana harjoituksessa oli yli 50 000 sotilasta ja se oli kylmän sodan jälkeisen ajan laajin. Suomi ja Ruotsi olivat mukana ainoina ei Nato-maina ja osa harjoituksista oluttui myös Ruotsin ja meidän alueille. Meiltä harjoitukseen Osallistui yhteensä 600 sotilasta, joista noin 300 oli varusmiehiä. Joukot palasivat kotivaruskuntiin isänpäiväviikonlopun aikana.

”Kansallisen puolustuksen kehittäminen on lähtökohta Puolustusvoimien osallistumiselle kansainvälisiin harjoituksiin. Harjoitusten on oltava vaativia, jotta niihin osallistuminen kannattaa. Ulkomaille lähdetään osoittamaan omaa osaamista sekä harjoittelemaan asioita, joita kotimaassa ei voida harjoitella riittävästi tai lainkaan. Trident Juncture 18 on antanut suomalaisille kokemusta siitä, miten Nato saattaisi toimia kriisitilanteessa.”

Kello 10.57 ja työhuoneessa. Synkkää ja sateista ulkona. Katselin vanhoja FB-muistoja ja joku vuosi sitten tässä vaiheessa jo hiihdelty täällä etelässäkin. Nyt kuraa, vettä ja lähes juhannussäätä.

Kello 16.07 ja tänään käyty läpi Kreikan tilannetta ja myös Italian tilannetta. Kreikka on nousemassa jo pikku hiljaa ylös ja toivottavasti hyvä kehitys jatkuu. Samaan aikaan kuitenkin isona huolena Italian tilanne. Viiden tähden liike – mitä siis LiikeNyt Suomessa ihannoi ja yrittää tänne kopioida – on ajamassa maan taloudelliseen kaaokseen ja nyt maa on irtaantunut noudattamasta kaikkia yhteisiä talouden pelisääntöjä. Tilanne on todella vakava ja EU:ssa on tehtävä kaikki sen eteen, että järki ja vastuullisuus ja oikea solidaarisuus eli omista asioista huolenpitäminen palaa myös Italian politiikkaan. Nyt näyttää pahalta ja Italian menemistä polvilleen ei Eurooppa enää kestä edes yhdessä.

Italian hallitushan on esittänyt vuoden 2019 budjetin alijäämäksi 2,4%. Se on merkittävästi EU:n suosituksia enemmän. Se ei vielä riko 3% sääntöä, mutta on tosin ristiriidassa EU-mailta vaadittujen velanlyhennyssääntöjen kanssa. EU:n ja Italian budjettikiista voi pahimmillaan johtaa nopeastikin uuteen kriisiin ja mahdollisesti ensi keväänä eduskuntavaaleissa puhutaan jälleen euroalueen solidaarisuudesta ja tulevaisuudestakin. Toivottavasti tulevaisuutta on vielä nähtävissä. Kiistatonta taitaa olla se, että Etelä-Euroopan maista suurin osa ei sovellut tällaiseen yhteiseen rahaliittoon.

….

Illansuussa vielä Petterin kanssa kahvit eduskunnan keskusteluiden jälkeen. Nyt tuntuu, että flunssa voisi olla hiipimässä isällekin. Yritän karistaa yön ainakana.

Kommentit