Puolustusvaliokunnan Timo Heinonen: Lyijyn täyskieltoa ei tule Suomen hyväksyä

Uutiset, lauantaina 06.02.2021

Kokoomuksen kansanedustaja ja Puolustusvaliokunnan jäsen Timo Heinonen on huolissaan nyt esitellystä hankkeesta kieltää lyijyn käyttö kokonaan ampumaradoilla, mutta myös metsästyksessä. Heinonen pitää esiteltyä täyskieltoa kohtuuttomana ja tarpeettomana ja sen siirtymäaikoja myös huolestuttavan lyhyinä. Myös Ampumaratoja koskeva lyijyn täyskielto olisi kohtalokas isku reserviläisten ampumaharjoittelulle.

-Juuri viime vuonnahan vasta runnoivat läpi jo varsin laajan lyijykiellon. Sen kosteikkomääritelmän myötä Suomessa kieltoon menee iso osa maa-alueistakin, kun mukaan otetaan myös suot, rämeet ja ojitetut pellot. Nyt esitelty täyskielto sitten laittaisi stopin myös ampumaratatoiminnalle sisäratoja lukuun ottamatta, toteaa kansanedustaja Timo Heinonen.

-Käytännössä haulikkojen kohdalla tämä tarkoittaisi täydellistä kieltoa, sillä kielto koskisi käytön lisäksi myös myyntiä. Kiväärien osalta lyijy olisi kielletty metsästyksessä.

Heinonen katsoo täyskiellon, 1 ½ – 5 vuoden siirtymäajalla, laittavan mm. reserviläisten SRA-ammunnat ahdinkoon, mutta myös lukuisille metsästäjille muutos olisi iso.

-Näkyvän veden määritelmän pitäisi kyllä riittää lyijyn käytön kieltämisen rajaksi. Nyt tehty ja seuraavaksi näköjään tehtävä täyskielto on kohtuuton. Meillähän metsästyksessä on jo 25 vuoden ajan ollut vesistöjen lähellä lyijyhaulit kielletty. Meillä on siis toimittu omalla kansallisella lainsäädännöllä erittäin vastuullisesti.

Heinonen ei hyväksyisi täyskieltoa, mutta jos pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus sen EU-pöydissä kuitenkin, kuittaa niin päätös tarvitsee toimia.

-Siirtymäajaksi ei tietenkään saa hyväksyä 3-5 vuotta, mutta myös aseiden päivittämistä pitää tällaisen jälkeen tukea ja helpottaa. Esimerkiksi vanha haulikko tai kivääri pitää tällaisessa tilanteessa voida vaihtaa uuteen vain kevyellä ilmoitusmenettelyllä. Näin siis vähintään silloin, kun vanha ase vaihtuu yksyhteen uuteen, vaatii Heinonen ja esittää muutenkin aseluvituksen sujuvoittamista.

Euroopan Kemikaalivirasto ECHA julkaisi juuri esityksensä, missä lyijyn käyttö kiellettäisiin niin metsästyksessä kuin myös urheiluammunnassa, ampumaradoilla ja kalastuksessa.

-Tällainen sääntely tulisi tietenkin tarkastella aina maakohtaisesti. Meillä pitää ottaa huomioon ampumaratatoiminta ja ampumaurheilu, metsästys, mutta myös maanpuolustuksemme kannalta keskeisen tärkeä reserviläistoiminta ja reserviläisten ampumataidon ylläpito, muistuttaa Heinonen.

Kommentit