Puolustusvaliokunnan Timo Heinonen: ”Enää meidän ei tarvitse miettiä, mikä olisi toiseksi paras ratkaisu”

Uutiset, tiistaina 10.05.2022

Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Timo Heinonen on tyytyväinen valiokunnan tekemään johtopäätökseen. Valtioneuvoston turvallisuusselonteosta antamassaan lausunnossa puolustusvaliokunta toteaa, että ”Nato-jäsenyys olisi Suomen turvallisuuden kannalta paras ratkaisu’’.

-Tämä johtopäätös on keskeisen tärkeä ja tulee paaluttamaan lopulliset askelmerkkimme kohti Nato-jäsenyyttä. Tämän ratkaisun tehtyämme meidän ei enää tarvitse pohtia, mikä olisi toiseksi paras ratkaisu varmistaa maamme koskemattomuus, toteaa yli kymmenen vuotta puolustusvaliokunnassa vaikuttanut Timo Heinonen.

Heinonen toteaa kuitenkin, että kahdenvälinen yhteistyö ja Nato-jäsenyys eivät ole joko­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­–tai-kysymyksiä vaan ennen muuta sekä–että-kysymyksiä. Puolustusvaliokuntakin toteaa ulkoasiainvaliokunnalle antamassaan puolustusratkaisua koskevassa lausunnossa, että ”tätä yhteistyöverkkoa voidaan ja on tarve syventää, mutta syveneväkään yhteistyö ei tuo riittävää suojaa ja pidäkettä aseelliselle voi­mankäytölle Suomea vastaan”.

-Liittyessämme yhdessä – tai yhtä aikaa – Ruotsin kanssa Natoon puolustusyhteistyöltämme itseasiassa poistuu viimeisetkin rajoitteet. Nato-maina voimme viedä yhteistyömme aivan uudelle tasolle. Ruotsi-yhteistyön lisäksi myös Pohjoismainen yhteistyö tulee syvenemään entisestään ja myös kahden- ja monenvälinen yhteistyö esimerkiksi Iso-Britannian kanssa, toteaa Heinonen, mutta muistattaa, että perustan jatkossakin luo uskottava oma puolustuksemme.

-Meidän tulee Nato-maanakin huolehtia, että oma puolustuksemme säilyy uskottavana. Se tarkoittaa panostuksia niin henkilöstöön kuin materiaaliin ja tärkeässä roolissa tässä tulee jatkossakin olemaan reserviläisarmeija ja vapaaehtoinen maanpuolustustyö.

Puolustusvaliokunta toteaa 10.5.2022 hyväksymässä lausunnossaan, että ”Suomen turvallisuusympäristö muuttui perusteellisesti 24.2.2022 Venäjän hyökätessä Ukrainaan. Muutos tulee olemaan pitkäkestoinen. Häikäilemätön ja sodan oikeussäännöistä täysin piittaamaton toiminta osoittaa, että Venäjä on valmis käyttämään soti­laallista voimaa etujensa ajamiseen. Luottamus Venäjään sopimuskumppanina on romahtanut, ja tilanne on johtanut monissa EU-maissa ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisen perusratkaisujen uudelleen arviointiin. Näkyvimmin tämä on heijastunut Saksan ulko-, turvallisuus- ja puolus­tuspolitiikkaan”.

-Uskon, että Nato-hakemuksemme käsitellään Naton toimesta hyvinkin nopeasti ja edelleen pidän tavoittelemisen arvoisena sitä, että myös 30 jäsenmaan ratifiointi saataisiin hoidettua kesän aikana, viimeistään ennen kuin puista lehdet putoavat. Mutta totta kai tässä pitää varautua muuhunkin ja siksi on tärkeää, että meillä on nyt kattavat turvallisuuslupaukset muun muassa Iso-Britannialta ja Yhdysvalloilta, muistuttaa Heinonen.

 

Kommentit