Puhe Hämeenlinnan Verkatehtaan Häme Happeningissä – suomalaiset ja hämäläisen osaamisen tapahtumassa 26.4.2008:

Kynästä, sunnuntaina 27.04.2008

(Muutokset puhuttaessa mahdollisia)

Hyvät ystävät – hyvät suomalaisen ja hämäläisen osaamisen ystävät – tekijät. Haluan heti alkuun kiittää teitä tekemästänne työstä – työstä jolla on merkitystä moneen.

Merkki Läheltä – keskityn siihen.

Meistä kaikki tuntee Hyvää Suomesta –joutsenlipun. Suomalaisen ruuan alkuperämerkin.
Tällä Joutsenlipulla merkitty elintarvike on valmistettu Suomessa ja sen raaka-aineista vähintään 75 prosenttia on suomalaista. Liha, kala, kananmuna ja maito ovat joutsenlipputuotteessa aina täysin suomalaisia.

Toinen ehkä vielä tunnetumpi merkki on Avainlippu. Se on Suomen tunnetuin alkuperämerkki, joka kertoo, että tuote tai palvelu on suomalainen.

Nämä kaksi brändiä tunnetaan ja ne myös vaikuttavat arjen valintoihimme.

Selvitysten mukaan suurin osa meistä kuluttajista kertoo nimittäin suomalaisuuden vaikuttavan ostopäätökseen.
Mutta lopulta vain arvioiden mukaan noin puolet meistä kiinnittää aktiivisesti tähän seikkaan huomiota ostoksilla ollessaan.
Tämä joukko suomalaisia tarkistaa kaupassa, että pakkauksesta löytyy alkuperämerkintä, esimerkiksi Hyvää Suomesta –joutsenlippu tai se kuuluisan Made in Finland.
Ehkä yksi mielenkiintoinen lisävivahde tähän on se, että lihan alkuperä on meille suomalaisille kuluttajille erityisen tärkeää. Noin 80 % kuluttajista kertoo sen olevan erittäin tärkeä tai melko tärkeä ostopäätökseen vaikuttava tekijä.
Tähän vaikuttaa varmasti osaksi se että me tiedämme, että suomalainen ruoka on hyvää, puhdasta, tarkkaan tuotettua ja valvottua ja maultaan parasta. Mutta myös ennen muuta turvallista. Juuri turvallisuus on yksi suuri vaikuttaja juuri siinä, että lihan kanssa olemme muita tuotteita tarkempana. Siksi onkin oleellista myös kertoa kuluttajalle tuotteen suomalaisuus selkeästi.

Tuossa edellä mainitsemani Joutsenlipullisten tuotteiden kotimaisuusaste on tällä hetkellä keskimäärin 96 prosenttia ja merkki on käytössä lähes 300 elintarvikevalmistajalla noin 8 200 tuotteessa. Tällaisten takuuvarmojen tuotteiden määrä kasvaa koko ajan.

Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta on sitä mieltä, että ihmisten pitäisi valita enemmän suomalaisia elintarvikkeita ostoskoreihinsa. Syitä on monia, mutta kaksi kolmesta sanoo, että suomalaista ruokaa pitäisi valita enemmän nimenomaan sen työllistävyyden takia. Suomalaisessa ruuan ketjussa työskentelee nimittäin neljännes miljoona suomalaista – eli noin 250 000 ihmistä.

Joutsenlipun tuntee lähes kaikki suomalaiset – se on helppo yhdistää ja ymmärtää. Ja mikä parasta Joutsenlipulla merkittyjä tuotteita pitää laadukkaampina kolme neljästä suomalaisesta vieläkin useampi turvallisempina kuin vastaavia merkittömiä tuotteita.

Puheenvuoroni alussa ennen Avain-merkkiä ja Joutsen lippua mainitsin Merkin –läheltä. Voisiko tällaiselle merkille olla käyttöä 2000-luvun Suomessa?

Miksi näin? Siksi, että voisiko lähituoteperiaatetta – lähiruokaa ja lähipalvelua – hyödyntää myös maan sisällä.

On totta, että jo yksin suomalaisen tuotteen tai palvelun ostajana teemme hyvän valinnan, josta on hyötyä niin itse kullekin, mutta myös Suomelle kuin myös maailmallekin.

Mutta myös kuljetuskustannukset maan sisällä ovat osa tätä ketjua ja silloin tällainen Merkki-läheltä voisi antaa vielä lisäsignaalin. Tämä tuote tai tämä palvelu tulee minun kodin läheltä. Vähin kuljetuskustannuksin, työllistävin vaikutuksin ja kotiseutuani elävöittäen.

Minusta tällaiselle maakuntamerkille Suomen lipun jalassa voisi olla tänään paikka, kun olemme lupautuneet vähentämään kasvihuonepäästöjä merkittävästi. Kantamaan vastuuta merkittävästi.

Tätä kannattaa miettiä.

Viime kuun alussa Alkuperämerkkitoimikunta myönsi Avainlipun käyttöoikeuden jälleen 26 uudelle tuotteelle tai palvelulle. Se on melkein ennätys.

Tällä hetkellä Avainlippu on käytössä noin 860 yrityksen lähes 1630 tuotteella, tuoteryhmällä tai palvelulla. Se auttaa kuluttajaa valitsemaan hyvän tuotteen. Mutta se auttaa myös yrityksiä erottumaan kilpailijoistaan.

Avainlippu toimii brändinrakennuksen työkaluna vahvistaen mielikuvaa yrityksen oman brändin suomalaisuudesta, laadusta, turvallisuudesta ja vastuullisuudesta.

****

Hyvät ystävät – Jokainen meidän tekemä ostopäätös vaikuttaa myös Suomen talouteen.

Kuluttajat ovat tutkimusten mukaan hyvin tietoisia suomalaisten kulutusvalintojen työllisyysvaikutuksista. Lähes jokainen suomalainen haluaa selvitysten mukaan tietää tuotteen alkuperän, mutta lopulta moni luottaa silti ostotilanteessa tuttuun tuotemerkkiin tai suomalaiseen nimeen.

Suomalaisen Työn Liiton teettämän selvityksen mukaan kansantaloudessamme tehty miljoonan euron hankinta vastaa 17 työvuotta.

Mitä tämä tarkoittaa arjessa. Tämä tarkoittaa, että jos jokainen meistä käyttäisi kuukaudessa noin 20 euroa nykyistä enemmän suomalaisiin tuotteisiin ja suomalaisiin palveluihin, syntyisi maahamme 20 000 uutta työpaikkaa.

Eurojen sijoittaminen kotimaahan – suomalaisiin tuotteisiin ja palveluihin – merkitsee myös paremman työllisyyden lisäksi myös muita arkipäivän hyvinvointiin vaikuttavia asioita.

Suomalaisen omistajuuden tukeminen ja suomalaisten yritysten menestyminen ovat sieltä suurimmasta päästä, mutta paikallisten yritysten tuotteiden ja palveluiden ostaminen levittää hyvää ympärilleen parempien palveluiden ja työllisyyden muodossa. Tuote tai palvelu jonka kyljessä olisi Avain-merkki Läheltä merkin kanssa.

Kuitenkin lopulta valitsemalla suomalaista me kannatamme ja kannamme vastuuta niin Suomen kuin koko maapallon tulevaisuudesta.

Pitkät kuljetusmatkat kuormittavat ympäristöä, ja siksikin kannattaa suosia lähellä tuotettuja tuotteita – oli kyse sitten elintarvikkeista tai kulutustavaroista.

Ja samalla suomalaisen tuotteen ostaja voi myös olla huoleti. Suomalaisen tuotteen valmistuksessa ei ole käytetty lapsityövoimaa. Tällainen harkittu ostaminen on kestävää kulutusta.

Suomalaisten – läheltä tulevien kulutustavaroiden ja elintarvikkeiden ostaminen on vastuullinen teko, jolla on kauaskantoiset vaikutukset paitsi työllisyyteen myös ostajan omaan talouteen. Mutta myös maailmanlaajuiset vaikutukset.

Kommentit