Puhdasta vettä, kestävää metsätaloutta ja koulusta ja sivistystä – Kenttämatka päivä Etiopiassa

Blogi, torstaina 07.04.2016

Etiopiassa teemme kehitysyhteistyötä siis kolmella isommalla sektorilla. Parhaat tulokset on saavutettu vesisektorin yhteistyössä. Viimeisen 26 vuoden aikana etiopialaiset ovat rakentaneet yli 12 500 vesipistettä, joista kolme miljoonaa ihmistä saavat nyt puhdasta vettä. Vuoden 1990 jälkeen rakennetut vesipisteet ovat olleet myös hyväalaatuisia ja kestäviä. Samalla sanitaatiopalvelut on saatu aikaan 1,4 miljoonalle ihmiselle. Puhtaalla vedellä on aivan keskeisen tärkeä rooli ihmisten terveydelle kuten myös sanitaatiolla.

Olemme kehittäneet maana vesiohjelmiin mallin, joka turvaa toiminnan kestävyyden. Etiopia kattaa vähintään puolet rahoituksesta, ja paikalliset yhteisöt säästävät yhdessä tarvittavan pesämunan. Vastaavanlainen malli oli käytössä myös Nepalissa missä pari vuotta sitten vierailin. Malli sitouttaa paikalliset hankkeisiin ja työhön. Sitä voisi kuvata, että ei viedä kannettua vettä kaivoihin vaan opetetaan tekemään kaivoja. Kyläläiset rakentavat ja huoltavat kaivot siis itse. Kaivo ja sanitaatio maksavat noin 10 euroa yhteisön asukkaalle. Malli on osoittautunut niin tehokkaaksi, että myös muut avunantajat ja Etiopian hallitus ovat kopioineet sen omaan toimintaansa.

Myös koulusektorilla on saatu Etiopiassa paljon aikaan. Nykyisin jo yli 90 prosenttia etiopialaislapsista aloittaa ensimmäisen luokan 7-vuotiaana. Tähän päästiin, kun peruskoulutuksesta tehtiin meidän tapaan ilmaista ja rakennettiin enemmän kouluja ja myös opettajankoulutusta lisättiin. Myös koulukirjoja on entistä enemmän saatavilla ja opettajankoulutus on parantunut. Yhteistyöstä hyötyy noin 21 miljoonaa peruskouluikäistä oppilasta, joista lähes puolet on tyttöjä. Kahdenvälisessä erityisopetushankkeessa (2013–2017) on koulutettu yli 7000 opettajaa.

Myös yhä use­ampi vammainen tai muu erityistukea tarvitseva lapsi pääsee kouluun. Erityisoppilaiden määrä on lähes kaksinkertaistunut viimei­sen viiden vuoden aikana. Valtaosa oppimisvaikeuksista kärsivistä etiopialaislapsista ei kuitenkaan vielä ole kou­lussa.

Heikoimmat tulokset on saatu maaseutusektorin yhteistyössä. Maaseutukehityksen hanke eteni odotettua hitaammin vuonna 2014. Alkuviivästysten jälkeen hanke on nyt päässyt kuitenkin käyntiin.

Kansalaisten osallistuminen on tärkeää jatkuvuudelle. Etiopian perustuslaki tunnustaa kansalais- ja poliittiset oikeudet sekä vapaudet, ja maa on ratifioinut suurimman osan tärkeimmistä kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista. Etiopiassa taloudelliset ja sivistykselliset oikeudet ovat toteutuneet, mutta kansalais- ja poliittisissa oikeuksissa on paljon puutteita. Toimittajien asema on huono ja sananvapaus olematonta.

Maiden väliselle kehitysyhteistyön toteutumiselle luovat riskejä nykyisin muun muassa Etiopian hallinnon rakenteelliset muutokset ja henkilöstön vaihtuminen, jotka voivat vähentää sitoutumista yhteistyöhön. Riskejä pienennetään jatkuvan vuoropuhelun, poliittisen keskustelun ja paikallishallinnon vahvistamisen kautta. Näiden parissa itsekin tänään täällä liikkeelle. Samalla edistetään kansalaisten osallistumista kehitysprosesseihin.

Kenttämatkapäivä maamme tukemiin hankkeisiin.

12963840_10154119722131670_1536644536728250278_n

Tutustumaan Suomen tukemiin Cowash, AgroBIG ja Reila hankkeisiin Etiopiassa Amharassa.

12670719_10154119722366670_4565553169824377690_n

Kello 15.41 ja auringon nousun ja laskun mukaan 9.40. Pitkä kenttämatkapäivä takana ja nähty todellakin paljon ja mielenkiintoista. Amharassa läänissä Etiopiassa Bahir Darin ympäristössä on tehty meidän suomalaisten tukemana siis kouluja, kaivoja, päivitetty maarekisteriä ja kehitetty myös maanviljelyä. Näitä kohteita tänään kierretty ja tässä hieman myös kuvia päivän varrelta. Niitä lisää Facebookin puolella. Nyt lentokentälle ja sisäinen lento Addis Abebeen.

12924535_10154118429351670_6223292079945792997_n

944861_10154120454621670_7307678069782285464_n 984065_10154120459536670_1114558487602928902_n 12417882_10154120453761670_8012341463109824110_n 12524245_10154120451221670_7691949621848720904_n 12920276_10154120459251670_2998019054587880984_n 12920297_10154120454216670_8153588066142230063_n 12920329_10154120457296670_4559928487709055849_n 12920497_10154120459426670_1138891649841685174_n 12924423_10154120455796670_6327806356585421410_n 12924535_10154118429351670_6223292079945792997_n 12928320_10154120459026670_2886193050759802266_n 12961462_10154120451596670_3525049694837003828_n 12961470_10154120459131670_158913719608822799_n 12963360_10154120459846670_208507098435207011_n 12963770_10154120455691670_3076786481003146023_n 12985503_10154120452526670_2728479578309063167_n

Kommentit