Poliisien määrää lisätään 140:llä jo tänä vuonna

Kynästä, torstaina 05.06.2008

Valtion talouden kuluvan vuoden lisäbudjetti herätti vilkkaan keskustelun eduskunnassa viime viikolla. Yksi esille noussut aihe oli poliisit. Me olemme määrätietoisesti pitäneet esillä poliisien lisämäärärahatarvetta ja olemme kantaneet huolta poliisin mahdollisuuksista suoriutua sille annetuista tehtävistä kuin myös työttömänä olevien poliisien tilanteesta. Tiedossa on jo pitkään ollut, että poliisin toimintaympäristö on muuttunut vaativammaksi eikä tehtävistä ole nykyisellä rahoitustasolla mahdollista suoriutua kunnialla. Toimenpiteitä olisi pitänyt tehdä jo useampi vuosi sitten – määrätietoisesti.

Hallituksen vaihduttua sinivihreä hallitus päättikin ensitöikseen lisätä vuosille 2009-2012 35 miljoonan euroa poliisitoiminnan turvaamiseksi. Ensi vuonna poliisitoimen rahoitusta lisätään 15 milj. eurolla, jolloin kenttätyössä toimivien poliisien määrää voidaan lisätä nykyisestä. Nämä päätökset olivat helpotus poliisin henkilöstötarpeiden keskipitkän aikavälin suunnitelmiin, mutta eivät ratkaisseet akuuttia ongelmaa kokonaan.

Ongelman korjaamisessa vuosi on nimittäin liian pitkä aika. Tämän takia vaadimmekin tätä nopeampia toimenpiteitä ja saimmekin tämän vuoden nyt päätettyyn lisäbudjettiin 3 miljoonaa euroa ensimmäisiin toimenpiteisiin. Tällä summalla voidaan jo tämän kuluvan vuoden 2008 aikana palkata 140 työtöntä koulutettua poliisia kenttätyöhön.

***

Poliisien riittämättömät määrärahat ja sitä kautta poliisimiesten vajaus on aiheutunut vuosien aikana. Asiaan ei kuitenkaan ole ennen tällä aktiivisuudella puututtu. Poliiseja on vain koulutettu ja koulutettu ja samaan aikaan mm. palkkausmäärärahoja leikattu. Voin hyvin ymmärtää sen tuskan ja harmin kun suoraan valmistuttua joutuukin työttömyyskortistoon. Ja vielä alalla missä on paljon tehtävää ja tekemätöntä työtä.

Sisäasiainministeri Anne Holmlund onkin ripeästi tarttunut itse ongelman ytimeen. Holmlund asetti helmikuussa työryhmän laatimaan suunnitelman poliisin pitkän aikavälin henkilöstötarpeista. Nyt tehdään yhteiskunnallinen tulevaisuusarvio poliisin toimintaympäristöstä ja tehtävistä. Tarkoituksena on määrittää poliisin ydintehtävät, tarvittavat henkilöstömäärä ja resurssitaso. Työ tehdään kiireisenä tämän vuoden loppuun mennessä.

****

Rehellisyyden nimissä on todettava, että toimintaympäristö muuttuu. Se tarkoittaa myös muutoksia poliisien toimiin ja määriin. Tarvitsemme jatkossa osaavia poliiseja ennen muuta järjestyksen- ja liikenteenvalvontaan, mutta kasvassa määrin myös rikostutkintaan ja järjestäytyneen rikollisuuden ja kansainvälisen rikollisuuden pariin. Meidän on huolehdittava, että toiminta uudistuu toimintaympäristönkin uudistuessa. Selvää on, että poliisi on nyt ja huomennakin keskeisin sisäisestä turvallisuudesta vastaava viranomainen, jonka suorituskyky on turvattava kaikissa tilanteissa.

Juuri tämän takia meidän linja on, että työttömien poliisien työllistämiseksi tehdään kaikki voitava. Ponnisteluja tilanteen selkeyttämiseen, kehittämishankkeiden eteenpäinviemiseen ja riittävän rahoituksen turvaamiseen jatketaan määrätietoisesti. Kansalaisten turvallisuudentunnetta ja uskoa poliisin toimintakykyyn ei saa horjuttaa.

Timo Heinonen
kansanedustaja (kok)

Kommentit