”Pitääkö näiden perheiden ja lasten olla laitoksissa vai olisiko jotain muita tapoja tukea perheitä?”

Uutiset, lauantaina 15.12.2012

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen nosti eduskunnan kyselytunnilla esille huolen nuorten syrjäytymisestä ja lasten ja nuorten lisääntyvistä huostaanotoista. Heinonen toivoi maamme hallituksella lisäpanostuksia ennaltaehkäisevään työhön, mutta myös toimivaa apuverkostoa kun perheet ja lapset sekä nuoret sitä tarvitsevat.

– Huostaanotto on maassamme aivan liian usein ainoa auttamiskeino mitä kriisiin ajautuneille perheille tarjotaan, ihmetteli Timo Heinonen ja toivoi vahvempaa panostusta varhaiseen puuttumiseen ja tukeen.

Toimivana ratkaisuna Heinonen esitti lisäpanostuksia kunnalliseen kotipalveluun mikä toimii parhaimmillaan tehokkaana ennaltaehkäisevänä työnä.

– Nyt pitää panostaa lisää lapsiperheiden tilapäisen kotiapuun ja neuvoloiden perhetyöhön. Niin että apua ja tukea perheet saisi jo ennen kuin huostaanotto on viimeinen keino. Kaupungeissa perheiden kotipalvelu voi toimia, mutta sen pitää toimia kaikissa Suomen kunnissa, vaati Heinonen.

Suomessahan elää 17 000 lasta ja nuorta oman kodin ulkopuolella. Määrä on hetkessä kaksinkertaistunut.

– Meillä poikkeavaa muihin Pohjoismaihin on tässäkin vahva laitosvaltaisuus. Näistä lapsista ja nuorista puolet elää nimittäin laitoksissa, lastenkodeissa. Määrä on jopa kymmenkertainen verrattuna Ruotsiin ja Tanskaa. Meillä siis vain puolet huostaanotetuista lapsista on sijoitettu perheisiin ja vain kymmenes osa sukulaisperheisiin.

Timo Heinonen toivoikin, että sijaisperheiden käyttöä lisättäisiin.

– Helsingin sosiaalijohtaja Paavo Voutilainen kysyi jokin aika sitten ja minä kysyin eilen hänen sanoin eduskunnassa peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardssonila, että ”Pitääkö näiden perheiden ja lasten olla laitoksissa vai olisiko jotain muita tapoja tukea perheitä?”

Kyselytunnilla peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsson vastasi ja yhtyi Heinosen huoleen ja lupasi myös toimia tässä asiassa. Myös eduskunta on tarttunut aiheenseen ja hallituspuolueet ovat lisänneet lastensuojeluun eduskuntakäsittelyssä 3 miljoonaa euroa lisärahaa.

– Tämä raha tulee todellakin tarpeeseen ja toivotaan, että asia otetaan nyt vakavasti joka paikassa niin valtion tasolla kuin kunnissakin.

Kommentit