Petteri Orpo: Hallituksen käynnistettävä kokeilu yleistukeen perustuvasta sosiaaliturvasta

Uutiset, lauantaina 24.03.2018

Valtiovarainministeri Petteri Orpo esittää, että hallitus käynnistäisi kokeilun OECD:n suosittelemasta Britannian mallin mukaisesta yleistuesta (Universal Credit). Hallituksen käynnistämä perustulokokeilu päättyy vuoden 2018 lopussa.

OECD arvioi Suomen maaraportissa yleistuen vähentävän tehokkaasti tuloeroja ja köyhyyttä sekä soveltuvan hyvin Suomen sosiaaliturvauudistuksen lähtökohdaksi. Myös eriarvoisuutta käsitellyt professori Juho Saaren työryhmä esitti aiemmin tällä viikolla raportissaan minimitason etuuksien yhtenäistämistä yhdeksi perusturvalaiksi kannustinloukkujen ja väliinputoamisten vähentämiseksi.

– Sosiaaliturvan uudistaminen on seuraavan hallituksen suurin hanke. Uudistus on välttämätön, jotta kannustinloukut selätetään ja ihmiset pääsevät kiinni työelämään. Uskon, että yleistuen kokeilu palvelisi sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen valmistelua, Orpo toteaa.

Britanniassa on selkeytetty sosiaaliturvaa yhdistämällä eri tukimuotoja yhdeksi tarveperusteiseksi sosiaalietuudeksi, joka sopeutuu automaattisesti tulojen muutoksiin. Tulojen noustessa yleistuki vähenee tasaisesti samoin kuin perustulokin, mutta keskeinen ero on yleistuen vastikkeellisuus. Sen saamiseksi edellytetään aktiivisuutta esimerkiksi työnhaussa.

– Uudistuksen keskeisin tavoite on poistaa esteet työllistymisen tieltä, ja sosiaaliturvan on kyettävä tulevaisuudessa myös joustavasti yhdistämään työtä ja turvaa. Siksi samalla mukaan tarkasteluun on otettava myös yksinyrittäjät, Orpo huomauttaa.

Orpon mukaan uudistuksessa on olennaista pitää kiinni sekä työnteon kannustimista että riittävästä turvan tasosta.

– Sosiaaliturvan vastikkeellisuus tarjoaa mahdollisuuden säilyttää tuet pohjoismaisella tasolla ilman että työnteon kannustimet merkittävästi vähenisivät, hän perustelee.

Tulorekisterin mahdollistava ajantasainen tulojen seuranta luo tekniset edellytykset työtulojen ja sosiaaliturvan yhteensovittamiselle. Orpo kuitenkin huomauttaa, että tulorekisteri ei yksin poista monimutkaisen sosiaaliturvamme kannustinloukkuja. Hän kannustaa hallitusta lähtemään pikaisesti selvittämään yleistuen soveltuvuutta Suomeen. Kokeilu voidaan toteuttaa osana hallituksen Perusturvan ja toimeliaisuuden uudistushanketta (TOIMI-hanke).

Kommentit