Perusopetuksen ryhmäkoot vaihtelevat suuresti

Uutiset, maanantaina 15.12.2008

Opetusministeri Sari Sarkomaa esitteli maanantaina perusopetuksen ryhmäkokoselvityksen kuntakohtaiset tiedot. Ryhmäkokoselvitys on osa vaalikauden mittaisia Perusopetus paremmaksi eli POP-talkoita. Selvityksen mukaan opetusryhmien koossa on suuria eroja kuntien välillä. Maaseutumaisissa kunnissa opetusryhmien koot ovat kaupunkimaisia pienemmät, mutta isoja eroja on myös saman kokoisten kuntien kesken.

– Ryhmäkoko on yksi aivan keskeisesti koulutuksen laatuun vaikuttava seikka. Ylisuuret ryhmäkoot on saava kuriin joka kunnassa. Nyt saatujen tietojen kautta ryhmäkokojen kehittymistä voidaan seurata tarkkaan. Opettajalla on oltava aikaa jokaiselle oppilaalle; auttaa niitä, jotka tarvitsevat erityishuomiota ja tukea monipuolisesti lahjakkuutta, Sarkomaa sanoi.

Pienimmät opetusryhmien keskikoot luokilla 1-6 ovat Utsjoella, Iniössä, Enontekiössä, Korppoossa ja Velkualla. Suurimmat opetusryhmien keskikoot luokilla 1-6 ovat Pulkkilassa, Jämsänkoskella, Sulkavalla, Valkeakoskella ja Hämeenlinnassa. Utsjoella opetusryhmän keskiarvo on 6,3 oppilasta, kun Pulkkilassa luku on 24,5.

Kymmenestä suurimmasta kaupungista isoimmat opetusryhmät luokilla 1-6 ovat Vantaalla, jossa opetusryhmien keskikoko on 23,04. Oulussa opetusryhmät ovat suurimmista kaupungeista pienimmät: keskikoko on 20,43.

– Yhdessä ensi keväänä valmistuvien perusopetuksen laatukriteerien kanssa ryhmäkokotiedot toimivat uusien valtuustojen ja opetuslautakuntien työn tukena, kun oman kunnan perusopetuksen laatua arvioidaan ja kehitetään. Ensi vuoden talousarvioon sisältyy 16 miljoonan euron määräraha opetusryhmien pienentämiseksi. Jatkossa summa kasvaa. Olennaista on varmistaa se, että opetukseen suunnatut lisärahat myös käytetään opetukseen, Sarkomaa sanoi.

Suomenkielisissä kouluissa keskimääräinen ryhmäkoko on 20 oppilasta, ruotsinkielisissä 17,4. Koko maan opetusryhmien keskiarvo on 19,57.
Maakunnista suurimmat opetusryhmien koot ovat Uudellamaalla ja pienimmät Lapissa.

Opetusministeriö on selvittänyt perusopetuksen opetusryhmien kokoa yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa osana valtakunnallista opettajatiedonkeruuta. Tiedot kerättiin maaliskuussa 2008 perusasteen luokanopettajilta ja eri oppiaineiden aineenopettajilta. Kyselyn vastausprosentti oli noin 87 %. Jatkossa ryhmäkokojen kehittymistä ja POP-ohjelman toimien vaikutuksia siihen seurataan säännöllisesti.

Kommentit