Perjantai, 16.05.2008

Blogi, perjantaina 16.05.2008

Perjantai käynnistyy näin. Tänään lehdet täynnä juttuja vaalirahoituksesta. Päivät ovat osoittaneet sen, että ilmoituksissa on selkeitä virheitä ja jopa tietoisia virheitä, mutta myös sen, että ilmoitusjärjestelmä on siinämäärin sekava, että papereissa on myös aitoja erilaisia tulkintoja. Esimerkiksi tänään aamusta keskustelin muutaman kansanedustajan kanssa ja eivät he olleet edes ajatelleet, että jos 300 euron seminaarilippuja joku yritys ostaa kuusi kappaletta niin tuo 1700 ilmoitusraja rikkoutuu. Tällaisia seminaareja löytyy varmasti kymmeniä. Tai seminaarilippuja ja lehtimainos ja yhteissumma yli 1700 euroa niin ilmoitusvelvollisuus täyttyy. Tai jotain muuta joiden yhteenlaskettu summa on yli 1700 euroa.

On myös minusta varsin erikoista, että lain mukaan riittää, että kertoo vain esimerkiksi työväenyhdistyksen maksaneen kampanjan. Kun ilmoituksissa on tällainen kampanja hinnaltaan yli 57 000 euroa niin kyllä helpolla miettii mistä tämä raha sitten on tullut? Miksi sitä ei sitten tarvitse eritellä?

Itse olen sitä mieltä, että tällä nykyisellä lailla pärjätään, jos vain haluaa olla avoin ja rehellinen. Mutta nyt näyttää siltä, että korjaamistarve on ilmeinen. Ensimmäisenä rikkeestä on varmasti tehtävä rangaistavaa ja muutenkin selkiytettävä ja yhtenäistettävä tuota ilmoitusvelvollisuutta ja myös siinä käytettävää lomaketta. Varsinaiseen vaalibudjettikattoon suhtaudun kriittisesti. Se nimittäin asettaisia ehdokkaat hyvin erilaiseen asemaan. On nimittäin totta, että vain tv asettaa ja nekin kovin erilailla ehdottaita ns. vaalikarenssiin. Esimerkiksi aikanaan Lasse Lehtinen sai tehdä vaaleihin asti Haluatko Miljonääriksi -ohjelmaa ja samaan aikaan toinen kanava hyllytti omia henkilöitään pois tv:stä. Näin kävi viimeksi myös itseni kohdalla. Mutta sitten tulee kysymykseen lehdet. Toiset ehdokkaat; julkisuuden henkilöt ja tai muuten näin toimivat kansanedustajat saavat hyvin tilaa esimerkiksi iltapäivälehdistä ja ns. naistenlehdistä. Eikö tämä loisi sitten hyvin epäreilun asetelman, jos toinen ei saisi edes omallakaan rahalla ostaa mainoksia vastineeksi tälle toisten saamalle ilmaiselle julkisuudelle. Tämän takia en olisi valmis ainakaan tämän tiedon valossa säätämään kampanjoille kattosummia. Ja miten sen suhteen sitten pitäisi toimia esimerkiksi puolueiden omien kampanjoiden, SAK:n vaalikampanjoiden yms. suhteen. Ja loisiko malli vain sen, että lopulta tällaiset erilaiset muut kampanjat olisivat osa yleistä kampanjointia, kun ehdokkaat tarvitsisivat lisänäkyvyyttä. Tätäkin kannattaa pohtia.

No sitten on esille nostettu yksittäisten tukijoiden tukisummakatot. Tämä voisi siis ainakin olla tuota kampanjakattoa toimivampi malli, vaikka siinäkin omat haasteet. Mutta se kannattaa selvittää.

Onneksi sentään Niinistö nyt jo tukki tuon yhden erikoisuuden. Näissä viime vaalienkin vaalirahoitusilmoituksissa on nimittäin useita mielenkiintoisia yhteyksiä eduskunta-avustajarahan ohjaamisesta samalle yhdistykselle joka myöhemmin sitten ohjasi rahaa saman edustajan kampanjaan. Tämä se vasta erikoista onkin. Se nyt ymmärtääkseni ei enää ole mahdollista kuin jo olemassa olevien sopimusten osalta. Täytyy toivoa, että nekin nyt muutettaisiin avustajajärjestelmän hengen mukaisiksi eli purettaisiin irtisanomisaikojen puitteissa ja palkattaisiin avustajat avoimesti suoraan eduskunnan palkkalistoille tekemään sitä työtä mihin raha on varattu.

Kyllä tässä laissa on siis niin paljon korjattavaa, että perusteellinen työ on tarpeen. Jäämme siis sitä odottamaan. Ja katsotaan nyt kuinka paljon näitä tarkennuksia ja ilmoitustäydennyksiä tänään tulee ja kuinka moni ei omaa ilmoitustaan täydennä.

Tänään aamusta siis eduskuntaan ja töiden pariin. Muutama puhe odottaa vielä työstämistä ja sitten tuo normaalipäiväjärjestys.

….

Nyt on raivaussahan kanssa tehty ilta töitä, mutta sitä ennen päivä jo pakettiin. Aamulla ensin hyvä rauhallinen hetki työhuoneessa. Varapuheenjohtajakampanjamme työllistää, mutta myös sivistysvaliokunnassa kohta loppuun saatavat isot hankkeet mm. oma-asiamme nuorten syrjäytymisestä. Nämä aiheet myös esillä sivistysvaliokunnassa tänäänkin kuten myös Euroopan laajuinen luovuuden ja innovoinnin teemavuosi, joka siis edessämme ensi vuonna. Tärkeä aihe ja tärkeä teema, mutta minusta on enemmän kuin tärkeää saada tämä arjen rutiiniksi. Näkymään kaikessa ja joka vuosi. Mutta mielenkiintoinen tämä teemavuosihankekin.

Täysistunnossa tänään päätökset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Maksuja siis tarkistettiin ja korotettiin mm. osaa päivähoitomaksuista vuoden 2002 tai silloin päätetylle reaaliselle tasolle. On myös tärkeää huomata, että mitä sosiaali- ja terveysvaliokunta mietinnössään totesi. Siellä kerrotaan oleellinen näin: ”Lapsiperheiden toimeentulon kannalta on kuitenkin myönteistä, että tulorajojen uudistuksen vaikutuksesta päivähoitomaksut laskevat 48 prosentilla ja pysyvät ennallaan 12 prosentilla lapsista. Maksut nousevat 40 prosentilla lapsista. Maksut nousevat kahden huoltajan perheillä, joiden ansiot ovat alle keskitulon tai siitä ylöspäin sekä keskituloa paremmin ansaitsevilla yksinhuoltajilla. Perheistä 35 prosenttia maksaa jatkossa nykyistä korkeampaa maksua, 12 prosenttia nykyisen suuruista ja 53 prosenttia nykyistä pienempää maksua.”

Oleellista on myös se, että nyt merkittävästi parannetaan lapsiperheiden oikeuksia päivähoitoon. Päivähoitoaseutusta muutetaan niin, että lapsen siirtyminen osapäivähoidosta kokopäivähoitoon mahdollistetaan ilman erillistä hakuaikaa eli välittömästi hoidon tarpeen muuttuessa. Tämä merkittävä juttu ja antaa perheille loistavan mahdollisuuden keventää päivähoitoa tilanteen mukaan. Se on siis taloudellisesti järkevää, mutta varmasti myös lapselle yleisesti ottaen parempi vaihtoehto. Tämä on tilanteissa, joissa hoidon tarpeen muuttuminen johtuu huoltajan työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta.

Ja vielä haluan täälläkin nostaa esille minusta vielä yhden merkittävän uudistuksen ja parannuksen. Nyt päivähoitomaksujen määräämisen perusteena oleva perhekoon määrittely uudistetaan. Tämä tarkoittaa siis sitä, että erhekäsite muutetaan nyt nykyistä paremmin vastaamaan perheen todellista kokoa ja perheen todellista maksukykyä. Tämä on perheiden näkökulmasta merkittävä parannus nykytilanteeseen ja ennen muuta se alentaa päivähoitomaksuja erityisesti kaikkein pienituloisimmilla, monilapsisilla yksinhuoltajilla ja monilapsisilla pienituloisilla perheillä.

No eduskuntavahvisti tänään uudistukset ja näin pakettia laitetaan tältäkin osin kuntoon. On totta, että osa maksuista nousee, mutta on myös syytä huomata mm. nuo edellä esillenostamani faktat.

Varsin myönteistä oli tänään myös se, että hallituksen sivistyspolitiinen ministeriryhmä päätti opetusministeri Sari Sarkomaan johdolla, että jokaiselle peruskoulun päättävälle olisi oltava tarjolla koulutuspaikka. Tämä tavoite sisältyy tänään vahvistettuun nuorten koulutuksen alueellisiin tavoitteisiin vuodelle 2012. Tämä linjaus on merkittävä nimenomaan nuorten näkökulmasta ja inhimillisesti ajatellen, mutta myös merkittävä työävoiman saatavuuden turvaamiseksi. Nyt on tarkoitus nimenomaan mitoittaa uudestaan ja näin turvata osaavan työvoiman saatavuus koko maassa. On totta, että nyt tämä ei maassamme toteudu ja tämä tarkoittaa myös sitä että kasvukeskuksissa on tarpeen lisätä aloituspaikkoja. Kaiken kaikkiaa erittäin myönteistä on se, että nyt tehtävillä linjauksilla koko maan tasolla ammatillisen koulutuksen tarjonta kasvaa. Näin siis koulutuspuolellakin nykyisen tapahtuu ja tehdään – loputtoman selvittämisen sijaan. Siitä pisteet sivistyspoliittiselle ministeriryhmälle ja erityisesti tietysti Sarkomaalle.

Mutta näin siis päivä jälleen päätöksessä. Nyt pihat ja nurkat jälleen astetta paremmassa kunnossa ja voin rauhassa laittaa sohvalle selälleen ja keskittyä MM-jääkiekkoon. Huomenna Lopella Harmonikkojen SM-kilpailut ja sitten iltapäivällä puoluevaltuusto Helsingissä.

Kommentit