Perjantai, 08.02.2008

Blogi, perjantaina 08.02.2008

Lainan päivä – tänään siis kirjastot esillä vahvasti ja niin myös meillä Eduskunnassa. Tänään avaamme päivän Pikkuparlamentin auditoriossa Kirjasto on mediaseminaarilla. Menemme Tabermannin Tommyn kanssa sinne heti aamusta ja sitten saammekin liikkeelle jo myös sivistysvaliokunan työn. Mutta nyt liikkelle.

Kynästä -osiossa tuore kirjoitus vastineeksi demarien haluille pidentää oppivelvollisuusaikaa ja muuttaa lukio- ja toisen asteen ammattillinen koulutus kaikille yhtenäiseksi nuorisokouluksi. Niille minä sanon EI! ja kirjoituksessa perustelujani.

Myös puolueemme varapuheenjohtajakeskustelu on saamassa kierroksia. Minä sanon nyt, että malttia. Katsotaan ja kuunnellaan. Tai niin kuin rakas Enoni aikanaan sanoin: ”Ollaan hiljaa – saadaan kalaa”.

….

Tämä päivä alkoi seminaarilla ja päättyi seminaariin. Aamulla aiheena siis kirjastot ja kirjat ja iltapäivällä sitten Hyvinkäällä erittäin mielenkiintoinen ja antoisa semma yrittäjyydestä, tutkimuksesta ja busineksestä otsikolla: ”Mistä Osaajat ja rahat”. Mm. kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen piti erittäin hyvän – tosin tuplaksi annetusta ajasta venähtäneen – luennon maamme nykytilasta tutkimuksessa ja siitä miten tulevaisuudessa voimme pärjätä. Hän nosto esille tutut maamme haasteet, mutta myös muistutti tutusta globaalisaatiosta, mutta nyt niin, että kilpailu tulee kovenemaan koko ajan myös niillä aloilla joilla sitä ei ennen ole ollut ja joilla juuri meillä on ollut vahva ja maailman paras osaaminen. Tärkeä huomio ja tähän osaksi olemme myös vastaamassakin yhdessä sinivihreän hallituksen johdolla mm. yliopistoja ja tutkimusta kehittämällä. Mielenkiintoiset kaksi seminaaria siis päivässä. Täysin erilaiset ja täysin eri aiheista, mutta äärimmäisen hyvät kumpikin.

Päivällä sitten aloitimme myös sivistysvaliokunnan keväturakan. Edessä kasa lakiesityksiä vaikka tänään keskityimmekin erityisesti EU-asioihin. Täysistunnossa perjantain tapaan lyhyt tiivis istunto ennen suuren valiokunnan kokoontumista.

Muutenkin päivä mielenkiintoinen. Tänään julkisuuteen myös hallituksen tarkentunut suunnitelma yritysten sukupolvenvaihdosten verohuojennuksesta. Asia vielä hieman epäselvä, mutta ne tarkentuvat vielä hallituksen esityksen valmistuttua. Katsotaan ja kommentoidaan silloin. Lähtökohtaisesti näyttää siltä, että yrittäjät ovat nyt esitettyyn malliin tyytyväisiä. Tarkoitus on siis nykyisen yritysvarallisuuden 40 prosentin arvostuksen sijaan siirtyä 20 prosentin arvostukseen perintö- ja lahjaverotuksessa. Kyse siis verotusarvosta. Tämä ei aivan vastaa kuitenkaan hallitusohjelman kirjausta, mutta on vero-oppineiden ja yritysväen kanssa lopputulokseltaan parempi. Itse olen edelleen sitä mieltä, että ratkaisun tulee olla sellainen missä aito yritys voi siirtyä ilman perintöveroa sukupolvenvaihdoksessa jatkajalle. Onko arvostuksen lasku riittävä vastaamaan tähän kirjaukseen – niin se tulee selvittää vielä. Hengen pitää täyttyä ja lupauksen. Olkoot malli sitten mikä tahansa. Katsotaan nyt. Mutta palaan asiaan tarkemmin kun asia etenee.

Niin ja saimmehan tänään sitten vahvistuksen populismipelillekin. Seuraava erä alkaa nyt. Vasemmisto-oppositio yhdessä perussuomalaisten ja kristillisten kanssa jätti tänään nimittäin valtion omistajapolitiikkaa koskevan välikysymyksensä. Kysymys kuuluu pitääkö hallitus oikeana ja perusteltuna Stora Enson Kemijärven ja Summan tehtaiden lopettamista ja aikooko se nyt käyttää äänivaltaansa Stora Enson yhtiökokouksessa tehtaiden jatkon turvaamiseksi. Asia pitäisi olla salissa vastattavana jo ensi keskiviikkona ja äänestys on tällä kertaa seuraavan viikon tiistaina. Tällainen siis aikataulu ainakin tämän hetken tiedon mukaan.

Aihe sinänsä mielenkiintoinen, kun nykyinen sinivihreä hallitus jatkaa nimittäin jo kauan sitten päätettyä linjaa omistajana. Valtioneuvoston kanslian omistajaohjaukseenhan kuuluu kaiken kaikkiaan 38 yritystä. Näistä kaksitoista on pörssissä. Nämä yritykset jaettiin SDP:n ollessa hallituksessa viime vaalikaudella kolmeen luokkaan. Ykköseen eli erityistehtävää suorittaviin yrityksiin kuuluvat esim. Alko ja Veikkaus, ns. strategisiin yrityksiin esim. Finnair ja Fortum ja puhtaasti finanssisijoituksiin esim. Rautaruukki, Stora Enso ja Sampo. Eli SDP:n ollessa hallituksessa StoraEnso listattiin ryhmään, jonka mukaan se on on valtiolle finanssisijoitus, joille ei aseteta hyvän taloudellisen tuloksen lisäksi muita tehtäviä. Eli välikysymykseen voisi siis hyvinkin vastata SDP itse.

Lisäksi on aivan käsittämätöntä. Niin käsittämätöntä, että tiedän, että tälläkin kertaa Eero Heinäluoma esimerkiksi tietää mistä on kyse ja antaa siksi välikysymyksen teon vasemmistoliitolle. On mielenkiintoista nähdä miten viisaasti jälleen osa vaikenee oppositiosta salissa. Tietävät miten asiassa on edetty ja tietävät sen ainoaksi oikeaksi malliksi lainkin mukaan. Nämä jättävät sitten räksytyksen muutamille ja he tulevat varmasti nostamaan esille mm. sen, että miksi valtio ei puutu asiaan kun sen omistuksessa on 12,3 prosenttia Stora Ensosta ja äänivallasta jopa n. 25 % ja Kelan omistuksen kautta noin 10 prosenttia. Se jätetään varmasti kertomatta, että Stora Enson omistuksesta on ei-suomalaisissa käsissä noin kolme neljäsosaa.

Nämä luvut pitävät paikkansa, mutta myös se miksi osa varmasti vaikenee. On nimittäin tosiasia sekin, että valtio pörssiyhtiöissä mukana ollessaan sitoutuu kohtelemaan kaikkia omistajia samalla tavoin. Yksinkertaisesti Valtio-omistajana ei voi, vaikka haluja ja paineita olisikin, aika ajoin vaatia muita osakkeenomistajia ymmärtämään valtio-omistajan yhteiskunnallisia tai aluepoliittisia tarpeita. Asiaan löytyy suora kirjaus osakeyhtiölaistakin: ”Yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja tai hallintoneuvosto ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella”.

Jos valtio-omistajana näin sitten toimisi niin mitä siitä seuraisi? On aivan varma, että meidän uskottavuus omistajana olisi kertaheitolla mennyt. Ja tämä vaikuttaisi myös muiden pörssissä olevien valtionyhtiöiden kiinnostavuuteen ja arvoon sijoituskohteina. Tämänkin tietää Heinäluoma ja varmasti moni muukin.

Aikalailla mielenkiintoista on aina hieman katsoa taaksekin päin. Nimittäin edellisessä hallituksessa omistajaohjaus oli keskustalaisen Mauri Pekkarisen salkussa, mutta sitä ennen Sinikka Mönkäreellä 2000-2003 ja häntä ennen Erkki Tuomiojalla ja Antti Kalliomäellä.

1998 kun Stora Enso syntyi silloinen kauppa- ja teollisuusministeri SDP:n Antti Kalliomäki vastasi aihetta käsitelleeseen kysymykseen (KK 715/1998): ”Valtion osakeomistuksia ja omistajapolitiikkaa arvioidaan entistä korostetummin sijoittajanäkökulmasta. Sijoittajanäkökulmassa keskeinen tavoite on osakesijoituksen hyvä tuotto ja osakeomistuksen arvon nousu. Tähän tavoitteeseen pyritään myös Stora Enson yhdistymisellä. Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että valtionyhtiöiden rooli esimerkiksi aluepolitiikan välineenä on muuttanut muotoaan yhtiöiden muututtua normaalissa kilpailuympäristössä toimiviksi yrityksiksi. Tämä koskee myös Stora Enson yhdistymistä.”

2002 SDP:n kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka Mönkäre kirjoitti KK 857/2002: ”Kun yhtiössä on useita omistajia, valtiolla ei yhtenä omistajana edes olisi oikeutta vaatia yh-tiötä tai sen hallitusta toteuttamaan nimenomaisesti valtion tavoitteita, jos ne poikkeaisivat muiden omistajien tavoitteista. Useimmat valtionyhtiöt ja osakkuusyhtiöt ja ehdottomasti kaikki julkisesti noteeratut yhtiöt toimivat lisäksi markkinaehtoisesti ja kilpailullisessa toimintaympäristössä, eikä valtiolla ole niissä omistajille yhteisestä pitkäjänteisen omistaja-arvon kasvattamistavoitteesta poikkeavia tavoitteita.”

Niin ja samana vuonna pääministeri Paavo Lipponen totesi täysistunnossa käsiteltäessä valtioneuvoston tiedonantoa valtion omistajapolitiikasta ja Sonerasta 3.9.2002 näin: ”Valtiota sitoo osakeyhtiölaki, myös siis valtionenemmistöisissä pörssiyhtiöissä. Hallitus käyttää omistajavaltaansa yhtiökokouksissa, jotka asettavat yhtiöille hallituksen. Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat yhtiökokouksen antamien toimintalinjojen puitteissa yhtiön operatiivisesta johtamisesta, yksittäiset investointipäätökset mukaan lukien.”

Eli summasummarum. Näistä sitaateista ilmenee, että hallitukset ovat jo pitkään noudattaneet samantyyppistä omistajaohjausta hallituksen väristä riippumatta. Lipposen I ja II hallituksissa sekä Sdp että Vasemmistoliitto olivat mukana päättämässä ja hyväksymässä nykyisen kaltaisen omistajaohjauksen linjaukset. Sdp oli mukana myös Vanhasen I hallituksessa, jossa sama linja jatkui. Eli voisiko siis jokainen vastata tähän välikysymykseen ihan omassa eduskuntaryhmän kokouksessaan?

Mutta hallituksilla on toki eroja muuten. Nykyinen sinivihreä hallituksemme ei jäänyt toimettomaksi, kun StoraEnso ilmoitti erittäin valitettavista ja kovista toimenpiteistä. Tämä on syytä muistaa. Vaikka valtio ei nyt eikä siis ennenkään toimillaan ole puuttunut vastaaviin tilanteisiin niin tällä kertaa se ei suinkaan ole toimeton. Nyt hallituksen aktiivitoimet ovat elinkeinopoliittisia. Niin kiuin hyvin muistamme – jos haluamme muistaa – heti samana päivänä, kun StoraEnso ilmoitti päätöksestään, hallitus varasi 15 miljoonaa euroa ylimääräistä rakennemuutosrahaa uusien työpaikkojen luomista varten.

Kommentit