Perjantai, 06.06.2008

Blogi, lauantaina 07.06.2008

Näitä toimia eduskunnassa aina välillä kysellään. Helpoiten löydätte linkit puheenvuoroihini, kysymyksiini ja aloitteisiini Eduskuntatyö-sivun kautta. Valiokuntatyöskentelyä ei sieltä löydy.

Mutta tässä nyt tällä viikolla hallitukselle jättämäni esitys kirjallinen kysymys polttoaineista. Esitysten etenemistä ja myös toimenpiteitä ja vastauksia voi seurata täältä nettilinkkien kautta.

*********************************

KIRJALLINEN KYSYMYS 478/2008 vp
Timo Heinonen /kok

Alkylaattibensiinin verotuksen alentaminen

Eduskunnan puhemiehelle

Pienmoottoreita eli alle 19 kW:n kaksi- ja nelitahtimoottoreita on käytössä Suomessa muun muassa ruohonleikkureissa, perämoottoreissa ja moottorisahoissa yhteensä noin kaksi miljoonaa. Kaksitahtimoottorin etuna on esimerkiksi hyvä teho-painosuhde, mutta huonona puolena on ominaispäästöjen suuruus. Kokonaisuutena pienmoottoreiden päästöt ovat huomattavan suuria esimerkiksi henkilöauton päästöihin verrattuna. Ympäristöministeriön esiselvityksestä (moniste 167) käy ilmi, että esimerkiksi hiilidioksidi- ja hiilivetypäästöt vuodessa ovat suuruusluokaltaan samat sekä henkilöautoissa että bensiinikäyttöisissä työkoneissa. Pienhiukkasten päästömäärä pienkoneissa on henkilöautoihin verrattuna yli 15-kertainen. Vasta viime vuosina pienkoneiden päästöjä on alettu rajoittaa lainsäädännöllä.

Kaksitahtimoottorit tulevat edelleen moottorikehityksen hännillä. Tehokkain keino vaikuttaa pienkoneiden päästöihin on olemassa olevan erityisen pienkonepolttoaineen eli alkylaattibensiinin käyttö. Alkylaattibensiini on puhtain mahdollinen petrolituote, joka ei sisällä käytännössä lainkaan hiilivetyjä, aromaatteja eikä alkeeneja, ja hiilivetykoostumus on haitattomampi sekä käyttäjän että ympäristön kannalta.

Pienkonepolttoainetta on myyty Suomessa jo yli kymmenen vuotta, ja sen vuosittainen myynti on noin 700 000 litraa eli alle prosentti pienmoottoreiden arvioidusta bensiininkulutuksesta. Suomessa alkylaattia valmistaa Neste Oil Oyj, jonka pienkonebensiinin tuotantokapasiteetista on käytössä noin puolet. Suurimpina syinä käytön vähäisyyteen on alkylaattibensiinin huono tunnettuus, saatavuus ja korkea hinta. Kanisterissa myytynä tuote on jopa 3 kertaa kalliimpaa kuin tavallinen bensiini, ja irtomyynnistäkin ostettuna hinta on noin 1,5-kertainen.

Kiistattomien ympäristö- ja terveyshyötyjen vuoksi alkylaattibensiinin käyttöä tulisi edistää, ja edellytyksenä on hinnan aleneminen. Eräs mahdollisuus on veronalennus, joka otettiin käyttöön Ruotsissa vuonna 2002, jolloin alkylaattibensiinin veroa alennettiin siellä 0,20 euroa/l. Veronalennuksen tavoitteena Ruotsissa oli ja tulisi olla Suomessakin alkylaattibensiinin hinnan lasku samalle tasolle 95-oktaanisen bensiinin kanssa. Tällä hetkellä se tarkoittaisi Suomessa alkylaattibensiinin veronalennusta noin 0,50 euroa/l. Suurimmillaan verotulon menetykset olisivat valtiolle vuodessa miljoonan euron luokkaa.

Alkylaattibensiinin käyttöä tulisi pyrkiä lisäämään erityisesti kaksitahtimoottoreissa, mutta myös pienissä nelitahtimoottoreissa, kuten ruohonleikkureissa. Veronalennus antaisi kuluttajille ja bensiininmyyjille oikeansuuntaisen kannustimen alkylaattibensiinin käytön ja myynnin lisäämiseen. Veromuutosten tueksi tarvitaan kuitenkin myös aktiivista tiedotusta alkylaattibensiinin eduista tavalliseen bensiiniin verrattuna.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus tietoinen alkylaattibensiinin käytön hyödyistä pienkoneissa ja

Onko hallitus ryhtymässä toimiin alkylaattibensiinin käytön lisäämiseksi erityisesti alentamalla verotusta niin, että alkylaattibensiini ei ole normaalia 95-oktaanista bensiiniä kalliimpaa?

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2008
Timo Heinonen /kok

Kommentit