Perheyritys Lopen Jätehuolto Timo Ranta Lopen Vuoden yrittäjäksi Timo Heinonen korosti yrittäjien merkitystä työllisyydelle juhlapuheessaan

Uutiset, sunnuntaina 02.12.2007

Lopen yrittäjäjuhlassa julkistettin vuoden 2007 loppilainen yrittäjä. Vuoden yrittäjäpalkinnon sai Lopen Jätehuolto Timo Ranta pitkäaikaisesta työstä Lopella. Toimitusjohtaja Timo Ranta vastaanotti palkinnon yhdessä puolisonsa Kaija Rannan kanssa ja mukana juhlassa oli myös perheyrityksessä töitä tekemä poika Antti, joka kahden ulkopuolisen työntekijän ohella osallistuu yrityksen käytännön työhön.

Lopen Jätehuolto Timo Ranta toimii sopimuspohjaisena jätehuoltoyrityksenä Lopen ja lähikuntien alueella ja yritystoimminnan Ranta aloitti jo vuonna 1973 loppilaiseen tapaan perunanviljelijänä ja kauppiaana. 1984 liiketoiminta muuttui lokakuljetuksiin ja siitä lähtien perhe on tehnyt työtä kovaa vauhtia kehittyvällä jätehuoltoalalla.

Maamme hallituksella sisäinen ja ulkoinen mahdollisuus onnistua

Juhlapuheen Lopen Yrittäjäjuhlassa piti yhdistyksen jäsen, kansanedustaja ja yrittäjä Timo Heinonen. Puheessaan Heinonen kiitti yrittäjiä merkittävästä tuesta tärkeänä vuonnaan, mutta myös muistutti, että vuosi on suomalaisille yrittäjille merkittävä.

– Suomen yrittäjät saivat eduskuntavaaleissa vahvan edustuksen uuteen eduskuntaan. Järjestön 30 jäsenyrittäjää pääsi läpi, kun työnsä päättäneessä eduskunnassa heitä oli 24. Uusista yrittäjäkansanedustajista 16 on kokoomuksesta ja 14 keskustasta.
– Maaliskuun eduskuntavaalien jälkeen maamme sai myös – uskallan sanoa – historiansa yrittäjämyönteisimmän hallituksen. Meillä yrittäjillä on nyt lupa odottaa aitoja toimia – aitoja uudistuksia – todellisia tekoja yrittäjyyden hyväksi.

Puheessaan Heinonen totesi, että nykyisellä sinivihreällä hallituksella on sekä sisäiset että ulkoiset mahdollisuudet tehdä yrittäjämyönteistä politiikkaa.

– Tätä ei aiemmilla viime hallituksilla ole ollut. Ja silloin kun oli niin silloin ajat eivät antaneet siihen mahdollisuuksia, totesi Heinonen viitaten edellisen porvarihallituksen vaikeaa kauteen lama-aikaan, mutta totesi samalla, että edellisessä hallituksessa uudistukset ovat jääneet kiinni vain ja ainoastaan tahdosta ja halusta.

Juhlapuheessaan Heinonen nosti esille uuden hallituksen yritysmyönteisen ohjelman ja vauhdikkaan alun. Heinonen listasi toimia joita jo nyt tehty ja laitettu liikkeelle, mutta samalla totesi, että yrittäjien on syytä olla myös koko ajan valmiina ajamaan ja valvomaan etujaan.

Hyviä aikoina seuraa maamme suurimmat haasteet

Kansanedustaja Timo Heinonen totesi kuitenkin puheessaan myös maamme realiteetit ja toimintaympäristön jossa nyt eletään. Maamme on saanut elää ennätyksellisen talouskasvun aikaa nyt varsin pitkään ja tänään yritykset menestyvät, uusia työpaikkoja syntyy ja maamme on vaurastunut. Tuoreimmat luvut kertovat hyvää. Mm. kuntien ja valtion tulojen uskotaan kasvavan vielä huomattavasti budjetoituakin nopeammin. Myös ensi vuodesta on lupa odottaa hyvää.

– Hyvinä aikoina on kuitenkin muistettava, että Suomella on edessään myös vaikeita haasteita, joihin tulee varautua jo nyt. Vastuullinen politiikka lähtee tästä, totesi Heinonen ja painotti, että kaikki mahdolliset keinot on otettava käyttöön työllisyysasteen parantamiseksi.

Yhä pienempi työssä käyvien joukko joutuu työpanoksellaan ja veroillaan ylläpitämään kaikkien meidän tarvitsemia palveluita. Avain hyvinvoinnin säilyttämiseen on nimenomaan työnteossa.

– Työttömyys ei enää alene itsestään – noususuhdanteen vauhdittamana. Ns. helposti työllistyvät ovat jo töissä, mutta tästä huolimatta työttömyyttä, varsinkin vaikeasti poistettavaa rakennetyöttömyyttä, on pystyttävä alentamaan edelleen. Työmarkkinat ovat jo imaisseet työelämään valtaosan. Emme saa kuitenkaan nostaa nytkään käsiä ylös – emmekä niin ole tekemässäkään.

– Työn vastaanottamisesta on tehtävä houkuttelevampaa ja toisaalta on huolehdittava siitä, että työkykyiset ja -haluiset työntekijät ja avoimet työpaikat kohtaavat toisensa paremmin.

Yhtenä vastauksena haasteeseen Heinonen nosti esille hallituksen muutoksen työllisyysrahojen jaossa. Kun vielä edellinen hallitus ohjasi rahoista valtaosan kunnille niin nyt vuosittain jakosuhdetta muutetaan niin, että työllistämismäärärahoja ohjataan yrityksille – siis sinne missä työpaikat – aidot työpaikat syntyvät.

Puheessaan Heinonen nosti esille myös työvoiman saatavuuden turvaamisen ja työntekijöiden korkean osaamisen, luovuuteen kannustava ilmapiirin, työhyvinvoinnin ja toimivien työmarkkinoiden turvaamisen. Ne ovat Heinosen mukaan tärkeitä kansallisia menestystekijöitämme.

Puheensa lopussa Heinonen totesi vielä tyytyväisenä, että tuoreiden Tilastokeskuksen tietojen mukaan suomalaisten luottamus ja usko yrittäjyyteen on kuitenkin vahvistumassa. Yritysten määrä on ylittänyt neljännesmiljoonan rajan.

– Euroopan komission Flash Eurobarometer -kyselyn mukaan myös asenteet yrittäjyyttä kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi. Erityisesti nuoremmat ikäluokat näyttävät suhtautuvan entistä avoimemmin yrittäjyyteen yhtenä uramahdollisuutena. Barometrin historiassa ensimmäistä kertaa on tapahtunut selkeä myönteinen muutos yrittäjäuraa kohtaan yhdessä jäsenmaassa; Suomessa.

– Hyvät ystävät – yrittäjät – näillä sanoilla haluan kanustaa meitä kaikkia yrittäjyyteen. Näillä sanoilla haluan kiittää Hämeen Yrittäjien toimitusjohtajaa Kyösti Vehmasta, joka nyt on siirtymässä ansaitulle eläkkeelle. Saamme olla Hämeessä ja Lopella kiitollisia sinulle. Näillä sanoilla haluan myös onnitella pian julkistettavaan Vuoden 2007 loppilaista yrittäjää ja toivottaa meille kaikille yhteistyötä myös tulevaisuudessa. Ilman yrittämistä ei Suomi elä, päätti Heinonen puheensa.

Kommentit