Outforskade hästsjukdomar besvärar en växande bransch Timo Heinonen vill ha stöd av statsmakten för undersökningar

Uutiset, torstaina 23.04.2009

Hästskötsel är en av de växande branscherna på Finlands landsbygd och även i tillväxtcentrum. Dess betydelse som en uppmuntrande bransch för ungas sysselsättning och företagande har allmänt bekänts. Den växande branschen kräver även specialkunskap inom bl.a. hästläkekonst. Resurserna som används till hästsjukdomars forskning är ännu väldigt ringa i Finland.

Riksdagsledamot Timo Heinonen (saml.) vill nu lyfta fram en sjukdom som väckt stor oro i många häststall, nämligen den ännu tämligen okända syndromen ”Scandinavian knuckling horse”. Syndromen har redan påträffats i Norge och Sverige de senaste tio åren, och i Finland kom den upp på tapeten år 2006 i samband med incidenten i Hattula.

-Sjukdomen påverkar det perifera nervsystemet hos hästar och dödligheten är hög. Livsmedelssäkerhetsverket Evira undersöker incidenten i Hattula och man misstänker att det skett en förgiftning. Enligt Evira hittade man dock inte den egentliga orsaken. Nu när det finns misstankar för nya sjukdomsfall, borde man göra en grundläggande undersökning om sjukdomen och vad som orsakar den, ifall den smittar samt hur man i framtiden kan motverka den, kommenterar riksdagsledamot Timo Heinonen, som även tidigare lyft fram hästskötselns aktuella utmaningar, bl.a. problem beträffande bränning av hästgödsel.

De nyaste sjukdomsmisstankarna från denna vår har påträffats i Södra Finland och det kan ännu finnas andra fall som inte kommit till allmänhetens kännedom.

Heinonen vädjar till jordbruksministern, så att regeringen skulle på största allvar ta upp de hot som pinar branschen och att regeringen skulle styra resurser till forskning. I sina motiveringar konstaterar Heinonen att hästskötselföretag är ofta små företag, och att undersöka sjukdomen grundligt är en stor finansiell fråga, och försäkringar ersätter inte allt.

– Sådana ”nya” sjukdomar borde man ta på allvar även från statsförvaltningens sida och pengar borde riktas till forskning. De fall som presenterats tidigare är ännu några till antal, men deras grundliga undersökning är en nytta för hela den finska lantbruksföretagsamheten. Det finns en rädsla att det blir fler fall och sjukdomarna blir komplicerade ifall man inte undersöker fallen, poängterar Timo Heinonen och väntar ett brådskande svar och åtgärder av ministern.

Kommentit